Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Tolken kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1- of B2-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-of B2-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-tolkvaardighedentoets kun je aan voorwaarde 5 voldoen. De tolkvaardighedentoetsen van KTV zijn goedgekeurd op grond van het nieuwe Wbtv-taaltoetskader en het nieuwe Besluit inschrijving Wbtv

Moet je ook voorwaarde 2 en/of 3 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op B2- of C1-niveau in jouw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dien je naast de tolkvaardighedentoets ook een taaltoets op B2- of C1-niveau te behalen om aan voorwaarde 2 en 3 te voldoen.

Voor een tolkvaardighedentoets is het raadzaam om over hbo- of mbo-4 denkniveau te beschikken.

Wil je weten of dit het toetstype is dat het beste bij jouw situatie past? Lees het toetsreglement en bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen.

Toetstraject

Tijdens een tolkvaardighedentoets wordt één van de vijf voorwaardes getoetst die nodig zijn om ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers: de tolkvaardigheid en –attitude. Met een tolkvaardighedentoets toon je dus niet je taalniveau van het Nederlands en de vreemde taal aan. Nu denk je misschien: hoe kan ik nou mijn tolkvaardigheden aantonen zonder dat mijn taalbeheersing wordt beoordeeld? Dat is ook een beetje vreemd, maar wel mogelijk. Je gaat namelijk Nederlands < > Nederlands tolken en de beoordeling focust vooral op de tolktechnieken.

Voordat je de tolkvaardighedentoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen.

 • Registratie voor het traject;
 • Standaard voorbereiding;
 • Aanvullende voorbereidingstrainingen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen, de tolkvaardighedentoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en aanvullende voorbereidingstrainingen.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je jouw inschrijfgeld hebt betaald, ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Voor dit traject gelden geen specifieke toelatingseisen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat onderwerpen van de toets een mbo4/hbo-denkniveau vereisen vereisen en dat jouw taalbeheersing echt stevig op B2-niveau moet zitten om over deze onderwerpen te communiceren.

Wil je zeker weten of jouw taalbeheersingsniveau toereikend is? Dan raden we je aan eerst een losse intake Nederlands te doen.

Geen enkele kandidaat is hetzelfde – iedereen heeft een eigen achtergrond en ervaring. Afhankelijk van jouw werkervaring, luistervaardigheid, notatietechniek, faalangst en opleidingsniveau, wordt jouw opleidingstraject vormgegeven. Het verschilt per kandidaat hoeveel trainingen, oefentijd en zelfstudietijd men nodig heeft om goed voorbereid te zijn op het eindexamen.

Alle kandidaten moeten zich via hun toetsstatus in Mijn KTV inschrijven voor het lesmateriaal en de lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’. Hierna krijg je toegang tot:

1. Lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’ bestaande uit:

 1. Hoorcolleges. De vijf hoorcolleges beluister je thuis ter voorbereiding op de werkcolleges.
 2. Werkcollege (deel I). Dit is jouw eerste lesdag in Nijkerk.
 3. Werkcollege (deel II). Dit is jouw tweede lesdag in Nijkerk. LET OP: De datum van Werkcollege II is gekoppeld aan de datum van Werkcollege I. Je kunt deze datum niet willekeurig kiezen. 

2. Het lesmateriaal, bestaande uit:

 1. Lesboek ‘Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken’. Dit boek ontvang je tijdens werkcollege I.
 2. Opleidingsmap. Tijdens werkcollege I ontvang je een map waarin allerlei oefen- en trainingsmateriaal zit en kunt bewaren. In de map lees je daarnaast extra informatie over de voorbereiding op de verschillende toetsonderdelen.
 3. Studiegids. Na jouw inschrijving voor de hoorcolleges wordt de studiegids beschikbaar in jouw toetsstatus. De studiegids geeft je handvatten om te oefenen en op onderzoek uit te gaan.
 4. Demotoets. Nadat je werkcollege II geboekt hebt, krijg je toegang tot een voorbeeldexamen. Dit is een voorbeeld van een integrale tolktoets op C1-niveau. Als je een tolkvaardighedentoets aflegt, dan doe je alleen toetsonderdeel 1, 2 en 3 en worden het rollenspel (Gesprekstolken) en de voordracht van 3 minuten (lang consecutief tolken) van het Nederlands naar het Nederlands getolkt.
 5. Terminologiemodule. Na werkcollege II krijg je toegang tot 17 opnames over thema’s die onderwerp van jouw tolktoets kunnen zijn en 15 Nederlandse begrippenlijsten. Hiermee ga je zelf aan de slag en de lijsten ga je vertalen.

Tijdens de werkcolleges krijg je persoonlijke feedback over jouw luistervaardigheid, getrouwheid van jouw vertolking en jouw tolkstijl en advies over welke aanvullende trainingen je nodig hebt om jouw vaardigheden te ontwikkelen.

Let op! Tijdens de lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’ word je alleen voorbereid op je professionele tolkhouding tijdens het toetsonderdeel ‘Gesprekstolken’. Voor à vue tolken (een tekst lezen en tegelijk tolken naar de andere taal) moet je vooral heel veel zelf oefenen (in het lesboek krijg je tips), terwijl je voor lang consecutief tolken (een voordracht van 3 minuten beluisteren en daarna tolken) echt een goede notatietechniek moet beheersen. Als je nog geen professionele tolkervaring hebt, moet je ervan uitgaan dat je de basistraining tolkvaardigheden nodig zal hebben om deze techniek aan te leren.

Het liefst wil je natuurlijk in één keer slagen voor de tolktoets om zo snel mogelijk aan de slag te gaan als beëdigd tolk. Maar heb je nog niet veel ervaring met tolken en beheers je geen goede notatietechniek? Zorg er dan voor dat je investeert in aanvullende trainingen om jouw slagingskans zo groot mogelijk te maken. Alle aanvullende trainingen kunnen geboekt worden via de Cursusagenda.

Streng aanbevolen:

Naar behoefte:

 • Notatietechnieken voor (ervaren) tolken:
  Deze training is een vervolg op de basistraining tolkvaardigheden en in het bijzonder geschikt voor fanatieke kandidaten die als een professionele tolk willen leren noteren! De cursus bestaat uit één trainingsdag in Nijkerk en vier online meetings.
 • Coaching tolktoetsonderdelen:
  Tijdens een oefensessie kun je precies dát oefenen waar je je nog onzeker over voelt. Dit kunnen de valkuilen tijdens het rollenspel zijn, het maken van notities bij consecutief tolken of het loskomen van de tekst bij à vue tolken. Aan de oefensessie doen maximaal 5 kandidaten mee en de tijdsduur is afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!
  Een effectieve één-op-één training om op positieve wijze met je examenvrees om te gaan. Ga met meer zekerheid het examen tegemoet!
 • Examentraining:
  Tijdens deze examentraining leggen de deelnemers allemaal een proefexamen af dat erg lijkt op een echte integrale tolktoets. Zo kun je testen of je klaar bent voor de echte tolktoets en je doet ervaring op. Je weet dan precies wat je te wachten staat.

KTV heeft nog veel meer nuttige en interessante trainingen. Bekijk hier de agenda.

Er zijn drie vaardigheden waar je voor moet slagen bij een tolkvaardighedentoets. Elke vaardigheid wordt getoetst in drie verschillende onderdelen.

Tolkhouding
Je moet jezelf op adequate wijze voorstellen. Je weet je grenzen als tolk te bewaken en je bent professioneel en neutraal. Er is geen reden om aan jouw integriteit te twijfelen.

 • Gesprekstolken:
  Je tolkt altijd in de 1e Je weet tijdens het gesprek een coördinerende tol te vervullen, zonder dat je jezelf te veel of te weinig op de achtergrond plaatst.
 • Consecutief tolken:
  Je tolkt in dezelfde persoonsvorm als de spreker.
 • À vue:
  Je herformuleert de tekst vanuit het perspectief van de schrijver.

Getrouwheid
Je bent in staat om je gebrek aan kennis of eventuele gemaakte fouten te herkennen en je kunt deze adequaat repareren. Je reproduceert de boodschap correct en volledig.

 • Gesprekstolken:
  Er kan op detailniveau enkele afwijkingen voorkomen, maar dit mag geen afbreuk doen aan de volledige boodschap.
 • Consecutief tolken:
  Je kunt de voordracht adequaat weergeven.
 • À vue:
  Je kunt de schriftelijke tekst correct mondeling herformuleren.

Presentatie/Stemgebruik
Je bent goed verstaanbaar en je articulatie draagt hieraan bij. Je spreektempo is gelijkmatig en natuurlijk. Het volume van je stem is afgestemd op de situatie en je uitspraak is afgestemd op de bijdragen van de gebruikers.

 • Gesprekstolken:
  Je beschikt over voldoende woordenschat en taalbeheersing om het gesprek op begrijpelijke wijze te verwoorden.
 • Consecutief tolken:
  Je woordenschat is voldoende om de zaken die verband houden met het onderwerp op begrijpelijke wijze te verwoorden.
 • À vue:
  Ook hier moet je woordenschat voldoende zijn om helder te communiceren.

Klik hier voor het volledige beoordelingsraster op de site van het Wbtv, zodat je precies weet wat je moet kunnen om te slagen voor je tolkvaardighedentoets.

Na al het voorbereiden en het studeren is het zover: tijd voor de tolkvaardighedentoets – oftewel het examen. Maar hoe ziet zo’n examen eruit?

 • Je gaat à vue tolken. Je tolkt een tekst van het blad van jouw vreemde taal naar het Nederlands. Als er voor jouw vreemde taal geen tekst beschikbaar is, dan krijg je oefening waarbij je bepaalde woorden en uitdrukking moet herformuleren terwijl je een Nederlandse tekst voorleest.
 • Je gaat lang consecutief tolken. Je luistert naar een Nederlandstalige toespraak van drie minuten en tolkt deze naar het Nederlands.
 • Je gaat ongeveer 25 minuten gesprekstolken van het Nederlands naar het Nederlands. Je tolkt een gesprek heen en weer tussen twee gespreksvoerders.

Twee van de drie onderdelen zijn dus geheel in het Nederlands en de derde hangt af van welke vreemde taal jij spreekt.

Gefeliciteerd! Met het behalen van je tolkvaardighedentoets heb je aangetoond dat je over een goede tolkvaardigheid en – attitude beschikt. Als je ook diploma’s hebt waarmee je jouw taalbeheersingsniveau van het Nederlands en van jouw vreemde taal kunt aantonen, dan kan je  een VoG aanvragen en  je daarna inschrijven in het Rbtv. Klik hier om naar de website van het Rbtv te gaan.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Dit traject is helemaal op maat te maken, en de samenstelling ervan baseert zich op jouw eerdere (tolk)ervaringen en kennis. Je kunt zoveel voorbereidingen boeken als jij denkt nodig te hebben. Toch raadt KTV aan niet teveel tijd tussen de voorbereiding en de tolkvaardighedentoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt. KTV raadt aan om minimaal een half jaar over deze opleiding te doen. Langer kan ook!

Ben je onverhoopt gezakt voor het examen? Herkansingen kun je boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap.

Wanneer je je inschrijft voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Hoor- en werkcollege I Hoor- en werkcollege II Tolkvaardighedentoets

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Inschrijfgeld toetstraject
€ 50,- excl. btw
Lesmateriaal
€ 135,- excl. btw
Hoor- en werkcollege I
€ 275,- excl. btw
Hoor- en werkcollege II
€ 275,- excl. btw
Tolkvaardighedentoets
€ 775,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing à vue tolken
€ 225,- excl. btw
Herkansing consecutief tolken
€ 275,- excl. btw
Herkansing rollenspel
€ 400,- excl. btw

Taaltrainingen

Spreekwoorden en gezegden

Spreekwoorden en gezegden (opname)

Bekijk inhoud

45,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: spreekvaardigheid) - 6 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: grammatica) - 6 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: grammatica) - 10 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Bekijk inhoud

950,00 excl. btw

Nederlands over de top (van C1 naar C2)

Bekijk inhoud

1.850,00 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.475,00 excl. btw

Heb je nog vragen?

Heb je het toetsreglement gelezen maar wil je graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269