Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1- of B2-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-of B2-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-tolkvaardighedentoets kunt u aan voorwaarde 5 voldoen. De tolkvaardighedentoetsen van KTV zijn goedgekeurd op grond van het nieuwe Wbtv-taaltoetskader en het nieuwe Besluit inschrijving Wbtv

Moet u ook voorwaarde 2 en/of 3 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op B2- of C1-niveau in uw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dient u naast uw tolkvaardighedentoets ook een taaltoets op B2- of C1-niveau te behalen om aan voorwaarde 2 en 3 te voldoen.

Toetstraject

De registratiefase is de periode waarin de kandidaat geregistreerd staat voor een opleidingstraject maar nog niet aangemeld is voor de voorbereidingsfase. De kandidaat ontvangt na de betaling van zijn inschrijfgeld een automatisch bevestigingsbericht met als bijlage de factuur en de algemene voorwaarden. Dit bevestigingsbericht dient als bewijs van registratie voor het opleidingstraject. Door middel van de registratie komen de gegevens van de kandidaat in het kandidatenvolgsysteem van dit opleidingstraject te staan. 

Nadat iemand zich als kandidaat geregistreerd heeft, kan hij via Mijn KTV de status van zijn opleidingstraject bekijken. In de status wordt de kandidaat op de hoogte gesteld van:

 • data waarop de verplichte voorbereidingstrainingen plaatsvinden;
 • data waarop tolkvaardighedentoetsen plaatsvinden waarvoor de kandidaat zich kan aanmelden; en
 • het resultaat en de beoordeling van de tolkvaardighedentoets inzien en downloaden.

Meer informatie over het opleidingstraject leest u in het toetsreglement. Onderin deze pagina ziet u de prijzen en voorbereidingspakketten horend bij dit toetstype.

Iedere kandidaat heeft een eigen achtergrond en ervaring. Soms hebben kandidaten alleen nog maar vrijwillig tolkwerk gedaan en hebben nog weinig notie van wat professioneel tolken behelst, soms zijn kandidaten al zeer ervaren als beroepstolk in een andere talencombinatie en vaak werken kandidaten al langere tijd semiprofessioneel en willen zij nu beëdigd worden. Vanwege deze diversiteit hanteert KTV een flexibel voorbereidingssysteem: alle toetskandidaten moeten ter voorbereiding op de integrale tolktoets verplicht deelnemen aan de module Tolkhouding en tolkethiek; de overige voorbereidingsmodules kunnen facultatief geboekt worden. De verplichte module Tolkhouding en tolkethiek bestaat uit twee online hoorcolleges en twee dagtrainingen in Nijkerk.

Aanmelden voor module Tolkhouding en tolkethiek via Mijn KTV

Wanneer er werkcollegedata bekend zijn, ziet u deze in Mijn KTV (mits u geregistreerd bent als toetskandidaat). U kunt een datum uitkiezen en zich inschrijven via MIJN KTV. Via onderstaande linkjes leest u meer over de inhoud van de verplichte module:

Aanvullende voorbereidingstrainingen

KTV organiseert verschillende trainingen die ter voorbereiding dienen op de tolkvaardighedentoets. Onderin deze webpagina ziet u de trainingen die geschikt zijn als voorbereiding voor dit toetstype. In de algemene cursusagenda kunt u het verdere aanbod raadplegen.

TIP: Duurt het nog even voordat u aan uw verplichte voorbereiding kunt beginnen? U kunt alvast beginnen met de webinarserie 'Institutionele kennis, procedures en jargon'. In 17 online lezingen worden de procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten uitgelegd en ontvangt u bijbehorende terminologielijsten. 

De tolkvaardighedentoets wordt taaloverstijgend afgenomen. Taaloverstijgend betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar het Nederlands moet tolken.

 

De tolkvaardighedentoets bestaat uit de volgende tolkopdrachten:

 • Rollenspel: een gesprek van 25 à 30 minuten tolken van het Nederlands naar het Nederlands 
 • Lang consecutief: toespraak van 3 minuten reproduceren van het Nederlands naar het Nederlands
 • A vue: een Nederlandse tekst van 250 woorden herformuleren naar het Nederlands

Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek zitten verschillende valkuilen die de tolk professioneel moet oplossen, de toespraak duurt drie minuten en doet een groot beroep op een efficiënte notatie- en geheugentechniek en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren en te herformuleren.

 

Tijdens de tolktoets worden de volgende competenties beoordeeld:

 • Tolkhouding
  • Introductie
  • 1ste persoon
  • Professionaliteit
  • Neutraliteit
  • Présence
 • Getrouwheid
  • Equivalentie
  • Reparatie (Transparant handelen / adequaat terugkoppelen)
  • Navragen
 • Presentatie en stemgebruik
  • Accent en dialect
  • Tempo
  • Volume
  • Articulatie
  • Dictie
  • Grammatica

De rollenspellen en de bronteksten voor à vue en consecutief tolken hebben een maatschappelijk, politiek, cultureel of zakelijk karakter. De onderwerpen hebben betrekking op onderwerpen gerelateerd aan werkgebieden waarin Rbtv-tolken doorgaans worden ingezet.

De onderwerpen van de tolkvaardighedentoets zijn gerelateerd aan:

 • Vreemdelingenpolitie 
 • Asiel
 • Politie
 • COA
 • Huisartsen
 • Vluchtelingenwerk
 • Verpleging
 • Maatschappelijk werk
 • Gezondheidszorg
 • Vluchtelingenwerk 
 • Slachtofferhulp
 • Vluchtelingenwerk
 • Slachtofferhulp
 • Audiologisch centrum
 • Jeugdzorg
 • IOM
 • UWV
 • Onderwijs
 • Arbeidsinspectie
 • NIDOS
 • UWV
 • Onderwijs
 • Gemeente
 • Verslavingszorg

 

U heeft nu een competentiebewijs ex. art. 3 en 4 lid 2 sub d van het Besluit inschrijving Rbtv. Om toe te treden tot het Rbtv moet u nog voldoen aan de andere eisen van diezelfde artikelen. Raadpleegt u hiervoor de website van het Bureau Wbtv.

Wanneer u zich registreert voor dit toetstraject gaat u akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Werkcollege I Werkcollege II Tolkvaardighedentoets

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie Overkoepelend
€ 50,- excl. btw
Hoorcollege
€ 70,- excl. btw
Werkcollege I
€ 240,- excl. btw
Werkcollege II
€ 240,- excl. btw
Tolkvaardighedentoets
€ 775,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing
€ 775,- excl. btw
2de herkansing
€ 775,- excl. btw

Individuele afname

Individuele afname is mogelijk voor de volgende toetsfasen.

Voorbereidingstrainingen

Valkuilen over onpartijdigheid

Bekijk inhoud

60,00 excl. btw

Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!

Bekijk inhoud

100,00 excl. btw

Valkuilen uitgelicht (meer voorbeelden en oplossingen voor het rollenspel)

Bekijk inhoud

225,00 excl. btw

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden

Extra oefendag rollenspellen

Bekijk inhoud

240,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Examentraining voor tolktoets

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands

Bekijk inhoud

495,00 excl. btw

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Volgeboekt

Bekijk inhoud

625,00 excl. btw

Driedaagse tolkvaardighedentraining

Bekijk inhoud

640,00 excl. btw

Heeft u nog vragen?

Heeft u het toetsreglement gelezen maar wilt u graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269