Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!

Vind je tolken het mooiste wat er is, maar zie je met angst en beven tegen het tolkexamen op? Voel je je bij voorbaat al onzeker of zelfs faalangstig? Of raak je helemaal in de stress en ben je bang voor een black-out? Kortom, je bent te nerveus om goed te presteren tijdens het examen! Weet dat examenvrees te overwinnen is. Sterker nog; dat kan je zelf doen. Deze positieve training is bovenal leuk en boeiend om te doen. Het ergste wat je kan overkomen is dat je nieuwe inzichten opdoet. Naderhand zul je op effectieve wijze met je examenvrees om kunnen gaan en met meer zekerheid het examen tegemoet treden.

Natuurlijk ga je aan de slag met iets wat je nu nog moeilijk vindt. Als het je die inspanning waard is en je wilt dat ook nog eens op een leuke manier doen, dan is deze coaching zeker iets voor jou.

Een beetje spanning tijdens het moeten leveren van een prestatie zoals een tolkenexamen hoort erbij. Dat maakt je alert en het prikkelt je juist om een goed examen af te leggen. Bij mensen met examenvrees loopt de spanning zo hoog op, dat ze veel minder goed presteren dan ze eigenlijk kunnen. Die spanning heeft niet veel te maken met het feit of je ergens goed in bent, maar veel meer met hoe je erover denkt. Faalangst is een irreële angst, die wel heel reëel aanvoelt. Zo echt dat mensen er allerlei spanningsklachten van kunnen krijgen of zelfs echt ziek van kunnen worden.

Zelf ben ik er vroeger ook heel goed in geweest om examens bij voorbaat al voor mezelf te verpesten door er allerlei voor mezelf nadelige gedachten op na te houden. En dat is precies hoe het werkt. Je doet het vooral jezelf aan. En daar ligt ook precies de oplossing om het draagbaar voor jezelf te maken.

"Als je denkt wat je altijd denkt,
doe je wat je altijd doet en 
krijg je wat je altijd kreeg."

- Koot - Goethe

Dus om de examenvrees te verminderen, worden er onder andere technieken uit de cognitieve therapie ingezet. Daarbij gaat het in het bijzonder om de Rationeel-Emotieve Therapie (RET). Deze begeleidingsvorm gaat ervan uit dat angsten, spanningen en zenuwen vooral worden bepaald door de manier waarop je gewend bent over jezelf te denken. Door die manier van denken te veranderen van negatieve of verergerende gedachten naar positieve en helpende gedachten ga je anders met voorheen lastige situaties om. Dit gebeurt aan de hand van de gedachte-gevoel-gedrag (g-g-g)-schema’s. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de tolkentoetssituatie. Deze coaching is altijd persoonsgericht. Dat wil zeggen dat ik altijd samen met jou zoek naar die stijl die het beste voor jou werkt.  

Feitelijk gaat deze coaching niet zozeer over examenvrees. Het gaat veel meer over je eigen gedachten en je inlevingsvermogen. Wanneer je die eenmaal anders in kan zetten, krijg je misschien nog wel zin in het tolkenexamen ook. 

Onderdelen van de coaching

 • Examenzin: hoe leuk zou dat zijn?
 • Het formuleren van persoonlijke leerdoelen
 • Examenvrees: wat doet dat met ons lichaam en brein 
 • Het in kaart brengen van je eigen belemmerende overtuigingen
 • Praktische oefeningen zoals gronden en ademhalingstechnieken
 • Het opstellen van helpende gedachten
 • Testen of ze stand houden in een oefenexamen
 • Zelf gaan toepassen van de nieuwe inzichten en vaardigheden in dagelijkse activiteiten 

 
Werkmethodes
Een beetje kennisoverdracht maar vooral ervaringsgericht werken. Je krijgt korte opdrachten en er wordt heel veel geoefend met op maat gemaakte casuïstiek. Alles gericht op de integrale tolktoets of tolkvaardighedentoets.


Leerdoelen

De leerdoelen worden aan het begin van de coaching geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie onderzoeken we samen waar jij vooral tegenaan loopt. Examenvrees werkt immers bij iedereen net weer iets anders. Bij de een is dat vooral het piekeren van tevoren terwijl een ander meer vreest voor een black-out tijdens het examen zelf. Ook is het handig te weten wat je doel is. Hoe zie je het graag wel verlopen?

Na de coaching heb je kennis, inzicht en vaardigheden over:

 • hoe je gezond kan omgaan met situaties waarbij je onder druk moet presteren;
 • welke overtuigingen je vroeger inzette die je examenvrees versterkten;
 • welke overtuigingen je nu in kan zetten om het makkelijker voor jezelf te maken; en
 • op een ontspannen manier met lastige situaties om te gaan.

Maarten Koot is sinds 2004 gedrags- en communicatietrainer en geeft tevens assertiviteits- en feedbacktrainingen. Hij geeft deze trainingen onder de naam plan B trainingen. 

In 1990 is hij afgestudeerd als dramadocent met een eindscriptie en voorstelling over verlegen en faalangstige mensen. Tijdens zijn opleiding is hij begonnen als trainingsacteur. Het mooiste vak wat er is, nou ja, na dat van tolken misschien. Zo is hij in aanraking gekomen met de diversiteit van (mis)communicatie en gedragspatronen van mensen. Bij KTV is hij zowel trainingsacteur als assessmentacteur; hij weet goed wat er van de tolken verwacht wordt tijdens de integrale tolktoetsen en waar de grootste struikelblokken liggen.

Later is hij ook als trainer en coach aan de slag gegaan. Zo heeft hij een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Maar ook: assertiviteit- en feedback-trainingen, traumaverwerking, stressmanagement en noem maar op. Meestal werkt hij met groepen maar regelmatig ook met individuele medewerkers of klanten in één-op-één sessies. Hij biedt op ontspannen manier persoonlijk inzicht en voegt daar een beetje theoretisch kader aan toe. Hij laat vaardigheden uitbreiden door afwisseling van ervarend leren en het inzetten van op maat gerichte oefeningen en opdrachten. De deelnemers krijgen handvatten voor alternatieven in gedrag en communicatie bij voor hen lastige situaties.

LOCATIE 

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Dit is een individuele training. Tijdens een telefonische intake worden de leerdoelen vastgesteld. Daarna volgt een live sessie van één tot anderhalf uur. Indien gewenst en mogelijk nog een moment kort voor de uitvoer van het examen.
In overleg
 • 150,- (excl. BTW)
 • Nijkerk