FAQ

Wist je dat KTV ook een YouTube kanaal heeft met filmpjes over de veelgestelde vragen van KTV Toetsing? Klik hier om naar de FAQ playlist te gaan. Handig voor als je nog wat extra informatie wilt!

Mijn KTV en persoonlijke status

Ik heb nooit een wachtwoord ontvangen van KTV. Hoe kan ik inloggen?

Wanneer je een KTV-account aanmaakt, bedenk je zelf een wachtwoord. Daarna ontvang je via e-mail een bevestiging van jouw registratie- en inloggegevens. 

Ik heb wel een account aangemaakt bij KTV, maar ik kan niet inloggen. Wat moet ik doen?

Probeer eerst een nieuw wachtwoord aan te vragen door te klikken op 'Mijn KTV' en dan op 'Wachtwoord vergeten?' Je kunt dan via de link die je per e-mail ontvangt een nieuw wachtwoord instellen. 

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met KTV via 085 87 86 269 of info@ktv-kennisnet.nl. We kennen jouw wachtwoord niet, maar geven je wel graag een nieuw wachtwoord. We verzoeken je om niet een tweede account aan te maken!

Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd. Kan ik mijn KTV-account aanpassen?

Zeker. Je kunt jouw gegevens aanpassen via de map 'Mijn Profiel' in jouw KTV-account. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van jouw gegevens. Jouw naam komt exact zoals je het geschreven hebt op jouw certificaten van deelname en competentiebewijzen te staan.

Registreren, data, prijzen en betaling

Waarom moet ik mij eerst registreren voor een toetstaal om verder te kunnen in het toetstraject?

Aan de hand van het aantal registraties kan KTV Toetsing een inschatting maken over het aantal kandidaten die aan het toetstraject willen gaan deelnemen.  

Waar worden de toetsen gehouden?

Alle toetsonderdelen worden gehouden in Nijkerk: Meinsstraat 2 tenzij anders aangegeven. 

Kan ik op elk moment stoppen met het toetstraject?

Je kunt op elk moment stoppen met het toetstraject. Als je je niet meer aanmeldt voor de volgende fasestap, dan hoef je niets meer te betalen. Jouw inschrijving blijft echter 'actief'. Als je niet meer verder wilt in het toetstraject kun je dit bij KTV Toetsing aangeven. Zij zetten dan jouw gegevens op 'inactief'.

Heb je je al ingeschreven voor de volgende stap en wil je annuleren, dan gelden de Algemene Voorwaarden

Kan ik ook in termijnen betalen?

Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Kosten voor termijnbetaling bedragen € 25,- excl. BTW. Het bedrag dient betaald te zijn voordat het betreffende onderdeel wordt getoetst dan wel wordt gevolgd. 

Wat kost een toetstraject?

Alle prijzen voor jouw toetstraject kun je vinden op de website van KTV-Toetsing. Je kiest het toetstraject > taal naar keuze. Vervolgens zie je de inhoud van het tolktoetstraject, de data en de tarieven. De tarieven die vermeld staan gelden alleen voor de verplichte onderdelen van dat betreffende toetstraject. Indien je kiest om aanvullende trainingen te volgen, dan komen deze kosten er bij.  

Tarieven en betalen

Online aankopen kan je toch binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden?

Een deelnemer die zich als particuliere consument, niet handelend in bedrijf of beroep, aanmeldt voor een eendaagse of meerdaagse cursus, heeft op grond van art. 7:46d Burgerlijk Wetboek het recht binnen zeven dagen nadat hij/zij zich via de website heeft aangemeld, de inschrijving te ontbinden zonder nadere opgaaf van redenen.

Handel je als freelancer, eenmanszaak, werknemer, leidinggevende, eigenaar van een vertaalbureau etc? Dan is het recht op retour zoals vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Ik wil mijn inschrijving annuleren. Kan dit?

Soms loopt een planning anders dan van tevoren bedacht. Je kunt dan ook altijd jouw inschrijving annuleren. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

- Tot vier weken van te voren annuleren kost 50 euro per inschrijving. Dit is exclusief btw. Het restant kun je terugontvangen, of je kiest ervoor om het bedrag als tegoed aan te houden.

- Annuleer je jouw deelname korter dan vier weken van tevoren, dan brengen wij 100% van het factuurbedrag in rekening. Je ontvangt dan geen geld retour.

- Je kunt wel altijd een collega jouw plaats laten innemen op de overeengekomen dag. Dit geef je door via: administratie@ktv-kennisnet.nl.

- Wij ontvangen jouw annulering graag via e-mail: administratie@ktv-kennisnet.nl.

Meer informatie over annuleringen, lees je in artikel 5 van onze algemene voorwaarden.

KTV berekent btw. Is dat wel juist? Opleidingen behoren toch btw-vrij te zijn?

Alleen onderwijsinstellingen die staan ingeschreven in het CRBKO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) zijn vrijgesteld van btw. Inschrijving in het CRBKO is niet verplicht. Vooral voor opleidingsbureaus waarvan de deelnemers vooral particulieren zijn, is het aantrekkelijk btw-vrijstelling te hebben. Dat geldt niet voor KTV. Onze deelnemers zijn vooral zelfstandige ondernemers die zelf de btw weer kunnen verrekenen. 

Ik zie dat ik 30 euro korting krijg als ik me voor drie studieprogramma´s inschrijf. Van het derde studieprogramma waarvoor ik mij wil opgeven is de inschrijving nog niet geopend. Kan ik wel korting krijgen?

Je krijgt altijd 30 euro korting als je je binnen één kalenderjaar inschrijft voor drie verschillende studieprogramma’s. Die korting verrekenen wij automatisch als je dat in één keer doet. Schrijf je je op verschillende momenten in, dan wordt de korting ook automatisch berekend. Bij elke extra inschrijving binnen één kalenderjaar, ontvang je opnieuw 30 euro korting.

Ik wil mij inschrijven voor een training die pas over 8 maanden plaatsvindt; waarom moet ik nu al betalen?

KTV werkt met een automatisch registratiesysteem dat gekoppeld is aan een betaalmodule (iDEAL, creditcard, Paypal). Dit systeem bundelt en verwerkt direct en automatisch presentielijsten en jouw persoonlijke gegevens.

Daarnaast betalen wij trainers, locaties, arrangementen, vluchten, accommodaties etc. veelal vooruit. 

Op welke manieren kan ik betalen?

Je kunt via de website op verschillende manieren betalen:

- via iDeal (gratis)
- met jouw creditcard (+2,8% transactiekosten)
- met Paypal (+3,4% + 0,45 euro transactiekosten)
- Mistercash / BanContact
- Sofort Banking

Betalen via automatische incasso is niet mogelijk.

Doe je een inschrijving voor een medewerker en wil jouw bedrijf een factuur ontvangen? Stuur dan een bericht aan administratie@ktv-kennisnet.nl.
Kun je jouw aanmelding niet in één keer betalen, en wil je een betaalafspraak maken? Stuur dan een bericht aan administratie@ktv-kennisnet.nl.

Ik wil een betaling doen en kom bij een website van Mollie. Klopt dat wel?

Ja, dit klopt en Mollie is betrouwbaar. Mollie is een tussenpersoon die zorgt voor beveiligde betalingen.

Kan ik op rekening / op factuur betalen?

Nee, helaas is deze mogelijkheid alleen beschikbaar voor grote ondernemingen/vertaalbureaus, die hiertoe een verzoek bij KTV hebben neergelegd.
Mocht je hiervoor in aanmerking willen komen, stuur dan een bericht aan administratie@ktv-kennisnet.nl.

Ik kan een factuur van KTV niet vinden.

Je ontvangt na elke aanmelding binnen enkele seconden een inschrijfbevestiging en factuur in jouw mailbox (check voor de zekerheid ook jouw spambox).

Alle facturen voor de bijscholing die je bij KTV geboekt hebt, zijn eveneens beschikbaar via Mijn KTV > Facturen.

Hoeveel btw wordt er voor bijscholingen gerekend?

KTV hanteert een btw-tarief van 21% op bijscholingsactiviteiten.

Integrale tolktoets

Hoe registreer ik mij voor een taal?

Je kiest eerst welk toetstraject je wilt volgen. Vervolgens selecteer je de taal en klik je op registreren. Indien er een intakedatum bekend is, kun je je hiervoor direct inschrijven. 

Hoe kan ik zien wanneer er een intake wordt gehouden?

Indien de intakedata bekend zijn op het moment dat je je registreert voor een toetstaal, krijg je hiervan een melding. 

Heb je je al geregistreerd voor de toetstaal, dan kun je de intakedatum zien in 'Mijn KTV' > Toetstrajecten > Bekijk status > Intakefase.

Hoe kan ik zien hoe laat ik verwacht wordt op een intake of tolktoets?

Je kunt jouw toetsdata en -tijd zien in 'Mijn KTV' > Toetstrajecten > Bekijk status. 

Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een intake, voorbereidingsfase of integrale tolktoets?

Dit hangt af van het aantal aanmeldingen dat voor dat toetsonderdeel zijn binnengekomen. Als je te lang wacht, kan het zijn dat inschrijving niet meer mogelijk is. 

Kan ik vrijstelling verkrijgen voor de intake, verplichte voorbereiding en integrale tolktoets?

Het verkrijgen van een vrijstelling is mogelijk in de volgende gevallen:

Vrijstelling intake: 

Om vrijstelling te verkrijgen voor het Nederlands op C1-niveau moet je beschikken over een hbo-diploma (Nederlandstalig lesprogramma), wo-propedeuse, -bachelor of -master.
Voor vrijstelling van de vreemde taal geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 
Vrijstelling voor een intake aanvragen kan via deze pagina

 

Vrijstelling verplichte voorbereiding: 

Het is niet mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor de verplichte voorbereiding tenzij je deze bij ons reeds hebt gevolgd.

 

Vrijstelling integrale tolktoets:

Het is niet mogelijk om vrijstelling te verkrijgen voor onderdelen van de Integrale tolktoets. 

Kan ik, na het behalen van de tolk- of vertaaltoets, mij inschrijven in het Register van het Wbtv?

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

 

Wat zijn de prijzen van het Integrale tolktoetstraject?

Alle prijzen voor het toetstraject kun je vinden op de website van KTV-Toetsing. Je kiest het opleidingstraject > taal naar keuze. Vervolgens ziet je de inhoud van het tolktoetstraject, de data en de tarieven.

Hoe lang duurt het Integrale tolktoetstraject?

Het Integrale tolktoetstraject bestaat uit de volgende stappen:

- Registratie Integrale tolktoets
- Intake Nederlands
- Intake toetstaal
- Hoorcollege
- Werkcollege I
- Werkcollege II
- eventuele aanvullende trainingen
- Integrale tolktoets

Wanneer de intake, trainingen en toetsen zijn ingepland bepaald de duur van het traject. Wij adviseren om minimaal een half jaar over dit traject te doen. 

Tolkvaardighedentoetsen

Hoe lang duurt het Tolkvaardighedentoetstraject?

Het Tolkvaardighedentoetstraject bestaat uit de volgende stappen:

- Registratie Tolkvaardighedentoetstraject
- Hoorcollege
- Werkcollege I
- Werkcollege II
- eventuele aanvullende trainingen
- Tolkvaardighedentoets

Wanneer de trainingen en toetsen zijn ingepland bepaald de duur van het traject.  Wij adviseren om minimaal een half jaar over dit traject te doen. 

Taaltoetsen

Hoe lang duurt het taaltoetstraject?

Het taaltoetstraject bestaat uit de volgende verplichte stappen:

- Registratie
- Inschrijven voor de toets

Wanneer de toets afgenomen kan worden bepaald de duur van het traject.  

Hoe registreer ik mij voor een taaltoets?

Je kiest eerst het juiste toetstraject (taaltoetstraject) en selecteert de juiste taal. Vervolgens klik je op de oranje knop 'Registreren'. 

Vertaaltoetsen

Zijn er vereisten om deel te nemen aan de vertaaltoets van KTV?

Nee, er worden geen eisen gesteld aan uw deelname. KTV-vertaaltoetsen worden ontwikkeld om vertalers die niet over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo‐niveau beschikken de mogelijkheid te bieden alsnog aan te tonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen om in het register te worden ingeschreven.

De vertaaltoets is bestemd voor:

 • personen die reeds werkzaam zijn als vertaler, echter niet voor de vertaalrichting in het Register beëdigde tolken en vertalers geregistreerd staan; en
 • personen die niet werkzaam zijn als vertaler, vloeiend Nederlands en de toetstaal begrijpen, lezen en schrijven en de nodige vertaal- en lokalisatietechnieken beheersen. Deze doelgroep dient zich te realiseren dat het vereiste niveau van de geleverde vertaling van hoogwaardig niveau dient te zijn. 

Hoe is de vertaaltoets opgebouwd?

De KTV-vertaaltoets bestaat uit een vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting, die binnen 2 uur gemaakt dient te worden.

Hoe vaak worden er vertaaltoetsen georganiseerd?

KTV organiseert één keer per jaar vertaaltoetsen in verschillende vertaalrichtingen. Voor sommige vertaalrichting is een toets enkel op afspraak (zonder bijbetaling) mogelijk. 

Wanneer er een datum voor een vertaaltoets beschikbaar is, ontvangt de kandidaat een melding dat zijn persoonlijke status gewijzigd is. De kandidaat kan zich via de website aanmelden voor de (individuele) vertaaltoets.

Wat moet ik meenemen naar de toets?

De kandidaat dient een eigen laptop mee te nemen voor het maken van de vertaling(en). Ook dient hij eventueel een eigen (losse) toetsenbord of muis mee te nemen, indien de kandidaat hiervan gebruik wenst te maken.

De laptop dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • maximaal 3 jaar oud;
 • minimaal 15 inch beeldscherm (dus geen mini-laptops, omdat de vertaalomgeving daarop niet goed gevisualiseerd kan worden);
 • reeds geïnstalleerde browser (bij voorkeur Chrome; Explorer wordt niet ondersteund);
 • aangepaste toetsenbordinstellingen in geval bijvoorbeeld de toetstaal van de kandidaat niet in het Romeins schrift geschreven wordt;
 • automatische systeemupdates dienen uitgeschakeld te zijn;
 • geluidsignalen dienen uitgeschakeld te zijn;
 • de taakbalk dient permanent zichtbaar te zijn; en

aanbevolen wordt een muis te gebruiken

Hoe werken proefexamens?

Voordat je een vertaaltoets bij KTV kunt doen, dien je eerst te slagen voor een pakket van drie proefexamens.

Je ontvangt, als je de proefexamens boekt, van KTV de inloginstructies voor het vertaalplatform, waar je de drie vertalingen kunt maken. Op dit platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen. 

Je maakt en levert eerst één vertaling in; deze wordt gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van jouw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kun je op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maak je de tweede vertaling en je dient deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie ga je met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal maximaal 7 dagen zitten. 

Op deze manier raak je niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kun je een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn en op welke punten je jouw vertaalwerk kunt verbeteren. 

Mag ik gebruikmaken van woordenboeken tijdens de toets?

De kandidaat mag bij de vertaaltoets gebruikmaken van woordenboeken, naslagwerken en internet. Mailen, sms-en en andere manieren van communicatie met derden én CAT-tools zijn niet toegestaan. De kandidaat dient zelf voor woordenboeken en naslagwerken te zorgen.

Wat voor soort teksten wordt gebruikt bij de vertaaltoetsen?

De teksten zijn van algemene, maatschappelijk informatieve, niet‐specialistische aard. De ene brontekst is meer beschouwend, de andere meer wervend, de ene meer theoretisch, de andere meer praktisch, enz. zodat kandidaten blijk moeten geven van hun vermogen om met verscheidene onderwerpen, materies, taalregisters, e.d. om te gaan. De teksten zijn niet specialistisch van aard.

Waarom is de ene vertaaltoets duurder dan de andere?

De prijzen zijn gebaseerd op een schatting van de animo voor een bepaalde vertaalrichting. Hoe minder aanmeldingen verwacht worden, hoe duurder de prijsstelling van de registratiefase en de toetsfase.

Wie beoordeelt de toetsen?

Een examencommissie van de vertaaltoetsen – geaccrediteerd door het Bureau Wbtv - ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en stelt formeel de uitslagen vast. Per vertaalrichting wordt een examensubcommissie gevormd die bestaat uit een eerste en tweede corrector per vertaalrichting (Vreemde Taal – Nederlands en Nederlands – Vreemde Taal), ondersteund door een voorzitter.

De examenopgaven worden geanonimiseerd beoordeeld. Op deze manier wordt gestreefd naar maximale objectiviteit ten aanzien van stijl en aanpak van een vertaling.

Hoeveel fouten mag ik maken tijdens de vertaaltoets?

Je maakt uiteraard bij voorkeur géén fouten. Maar als je toch iets niet goed vertaalt of een onjuiste spelling toepast, dan wordt de fout gewogen volgens een matrix. De matrix is bedoeld als richtlijn; uiteindelijk beslist de examencommissie of een fout zwaarder/minder zwaar weegt dan de matrix aangeeft. 

Kandidaten kunnen maximaal 100 punten scoren voor een vertaaltoets.

Er zijn 4 foutencategorieën in de matrix opgenomen, met ieder een geadviseerde puntenaftrek:

 • Ernst 1 - Kritische fouten die grote consequenties hebben: medische risico's, veiligheidsrisico’s, juridische of financiële implicaties, reputatieschade voor bedrijven, producten en/of diensten, etc. [ -50 punten]
 • Ernst 2 - Grote fouten die de lezer/gebruiker kunnen verwarren of misleiden, of die het juiste gebruik van een product/dienst kunnen verhinderen doordat er een belangrijke betekeniswijziging heeft plaatsgevonden of omdat de fout zichtbaar of op een belangrijk deel van de gekozen uiting van het product/dienst (verpakking, website, brochure, etc.). [ -30 punten]
 • Ernst 3 - Kleine fouten die niet leiden tot het verlies van betekenis en de lezer/gebruiker niet zullen verwarren of misleiden maar wel zullen worden opgemerkt, en de stilistische kwaliteit, vloeiendheid of duidelijkheid van de tekst zullen verminderen, of de boodschap minder aantrekkelijk zullen maken. [ -10 punten]
 • Ernst 4 - Gebruikt om aanvullende kleine fouten aan te geven voor wat betreft spelling, interpunctie, grammatica, etc. [ -2,5 punten]

Mocht de kandidaat een buitengewoon mooie vertaling hebben gemaakt, dan ontvangt hij/zij ook pluspunten.

Mag je herkansen voor een vertaaltoets?

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor de vertaaltoets, kunnen zich opnieuw aanmelden voor een vertaaltoets. Wanneer er vertaaltoetsdata beschikbaar zijn, kan de kandidaat zich via zijn persoonlijke status aanmelden.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de vertaaltoets?

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor zijn voorbereiding. De vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat je moet inzetten op jouw schrijfvaardigheden én jouw vertaalvaardigheid.

De vertaling mag geen storende grammaticale en lexicale fouten bevatten die het gebruik van de tekst in de weg staan, moet vlot leesbaar zijn en, wat stilistische keuzen betreft, optimaal toegesneden zijn op de beoogde lezers. Dit houdt in dat zowel tekstvorm als tekstinhoud zijn gekozen volgens de voor de betreffende teksttype in de doeltaal gangbare normen.

De vertaling dient aan de eis te voldoen dat de betekenisinhoud van de brontekst in de doeltaal juist, consistent en volledig is weergegeven. Dat houdt in dat de vertaling in principe met een laatste correctie voor publicatie geschikt gemaakt zou kunnen worden zonder dat het nodig is de brontekst te raadplegen.

KTV biedt voorbereidingstrainingen aan die gericht zijn op de verbetering van de vaardigheden die getoetst worden tijdens de vertaaltoets. Na registratie kan de kandidaat starten met zijn voorbereiding. De kandidaat mag KTV hieromtrent om advies vragen.

Voorbereiding op de toets

Hoe lang gaat mijn voorbereiding duren?

Hoelang jouw voorbereiding gaat duren is afhankelijk van meerdere factoren:
- Heb je al tolkervaring en ben je op je gemak in zeer uiteenlopende gespreksvoering bij (semi)overheidsinstellingen?
- Heb je al een uitgebreide woordenschat in jouw twee werktalen opgebouwd?
- Kun je snel en effectief noteren terwijl je luistert en jouw notities goed teruglezen en omzetten naar een samenhangende boodschap in de andere taal?
- Heb je een goed geheugen?
- Heb je last van faalangst?
- Ben je assertief en stressbestendig?

Al deze aspecten zijn van invloed op de duur van jouw voorbereiding. We adviseren in ieder geval om de verschillende competenties - tolkhouding, getrouwheid en taalvaardigheid - die je moet ontwikkelen, eerst afzonderlijk te trainen. Afhankelijk van jouw algemene kennis en werkervaring moet je ruim de tijd nemen voor de ontwikkeling van jouw woordenschat.

Voor wat betreft de getrouwheid en tolkhouding zien wij echt grote verschillen in de vaardigheid die kandidaten bij de start van het traject laten zien: sommige mensen zitten ogenschijnlijk al zeer relaxed te tolken in het werkcollege en kunnen een boodschap van drie of vier zinnen goed overbrengen, anderen hakkelen al bij de eerste zin en krijgen een black-out. Dat loopt zeer uiteen. De eerstgenoemde kan zich eigenlijk direct gaan richten op het verlengen van zijn geheugen naar de drie minuten (dit heb je nodig om het toetsonderdeel consecutief tolken te kunnen halen) en het ontwikkelen van zijn notatietechniek, terwijl de ander stapje voor stapje met het aanscherpen van zijn luisterproces moet beginnen. 


In de praktijk zien we dat de kandidaten tussen de 5 en 12 maanden voorbereidingstijd nemen voordat ze de tolktoets doen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat voor sommige talen maar één keer per jaar een integrale taalgebonden tolktoets wordt afgenomen. Voor sommige talen twee keer en de tolkvaardighedentoetsen 5 of 6 keer per jaar. Maak dus een goede planning voor jezelf. 

Welk onderdeel van de opleiding ben je verplicht om te volgen?

Alle kandidaten moeten de lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’ volgen. Deze bestaat uit:

 1. Hoorcolleges. De vijf hoorcolleges beluister je thuis ter voorbereiding op de werkcolleges.
 2. Werkcollege (deel I). Dit is jouw eerste lesdag in Nijkerk.
 3. Werkcollege (deel II). Dit is jouw tweede lesdag in Nijkerk. LET OP: De datum van Werkcollege II is gekoppeld aan de datum van Werkcollege I. Je kunt deze datum niet willekeurig kiezen. 

Daarnaast boek je ook het lesmateriaal. Dit bestaat uit:

 1. Lesboek ‘Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken’. Dit boek ontvang je tijdens werkcollege I.
 2. Opleidingsmap. Tijdens werkcollege I ontvang je een map waarin allerlei oefen- en trainingsmateriaal zit en kunt bewaren. In de map lees je daarnaast extra informatie over de voorbereiding op de verschillende toetsonderdelen.
 3. Studiegids. Na jouw inschrijving voor de hoorcolleges wordt de studiegids beschikbaar in jouw toetsstatus. De studiegids geeft je handvatten om te oefenen en op onderzoek uit te gaan.
 4. Demotoets. Nadat je werkcollege II geboekt hebt, krijg je toegang tot een voorbeeldexamen. Dit is een voorbeeld van een integrale tolktoets op C1-niveau. Als je een tolkvaardighedentoets aflegt, dan doe je alleen toetsonderdeel 1, 2 en 3 en worden het rollenspel (Gesprekstolken) en de voordracht van 3 minuten (lang consecutief tolken) van het Nederlands naar het Nederlands getolkt.
 5. Terminologiemodule. Na werkcollege II krijg je toegang tot 17 opnames over thema’s die onderwerp van jouw tolktoets kunnen zijn en 15 Nederlandse begrippenlijsten. Hiermee ga je zelf aan de slag en de lijsten ga je vertalen.

Waarom is het volgen van de lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’ vaak niet genoeg?

Geen enkele kandidaat is hetzelfde – iedereen heeft een eigen achtergrond en ervaring. Afhankelijk van jouw werkervaring, luistervaardigheid, notatietechniek, faalangst en opleidingsniveau, wordt jouw opleidingstraject vormgegeven. Het verschilt per kandidaat hoeveel trainingen, oefentijd en zelfstudietijd men nodig heeft om goed voorbereid te zijn op het eindexamen.

Tijdens de lesmodule ‘Tolkhouding en tolkethiek’ word je alleen voorbereid op je professionele tolkhouding tijdens het toetsonderdeel ‘Gesprekstolken’. Voor à vue tolken (een tekst lezen en tegelijk tolken naar de andere taal) moet je vooral heel veel zelf oefenen (in het lesboek krijg je tips), terwijl je voor lang consecutief tolken (een voordracht van 3 minuten beluisteren en daarna tolken) echt een goede notatietechniek moet beheersen. Als je nog geen professionele tolkervaring hebt, moet je ervan uitgaan dat je de basistraining tolkvaardigheden nodig zal hebben om deze techniek aan te leren.

Waarom is de opleiding modulair opgebouwd?

Geen enkele kandidaat is hetzelfde – iedereen heeft een eigen achtergrond en ervaring. Afhankelijk van jouw werkervaring, luistervaardigheid, notatietechniek, faalangst en opleidingsniveau, wordt jouw opleidingstraject vormgegeven. Het verschilt per kandidaat hoeveel trainingen, oefentijd en zelfstudietijd men nodig heeft om goed voorbereid te zijn op het eindexamen.

Is het veel zelfstudie?

Tijdens de opleiding krijg je veel handvatten aangereikt om een goede tolk te worden en te kunnen slagen voor de toets. Wij begeleiden je hierin door duidelijke en eerlijke feedback te geven. Het is wel heel belangrijk dat je wat je leert in de lessen, ook thuis gaat oefenen. Dit kun je alleen doen of met medestudenten.

Het is niet realistisch om te denken dat je na twee lesdagen een goede tolk bent. Hiervoor moet je veel leren en oefenen!

Certificering

Krijg ik een certificaat van deelname voor mijn voorbereidingstrainingen?

Ja, voor de aanvullende trainingen krijg je een certificaat van deelname. 

Krijg ik een deelcertificaat voor behaalde toetsonderdelen?

Nee, er worden geen deelcertificaten afgegeven.

Krijg ik een diploma als ik slaag voor mijn toets?

Ja, je ontvangt een competentiebewijs. Deze competentiebewijzen worden erkend door het Bureau Wbtv.

Inschrijven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Welk toetstraject moet ik kiezen om in het Register te komen voor beëdigde tolken (Rbtv)?

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 1. integriteit (VOG);
 2. taalvaardigheid van de brontaal op C1-niveau van het ERK;
 3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-niveau van het ERK;
 4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 5. tolkvaardigheid en –attitude.

Welk toetstraject je moet kiezen hangt af van jouw ervaring, behaalde diploma’s etc.. In deze voorlichtingsvideo kun je bekijken welk toetstraject het beste bij je past. 

NRTO

Wat is NRTO?

KTV is lid van de NRTO.
De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO). 

Wat zijn de kwaliteitseisen van de NRTO?

De NRTO heeft 8 kwaliteitseisen. 

 1. Transparantie over producten & diensten
 2. Helderheid over leeruitkomsten
 3. Nakomen gemaakte afspraken
 4. Meting van klanttevredenheid
 5. Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
 6. Investering in de deskundigheid van personeel
 7. Ordelijkheid van processen
 8. Streven naar continue verbetering

Wat houdt de NRTO-gedragscode in?

Als lid conformeren we ons aan de gedragscode van de NRTO. Zo weet je zeker dat KTV de kwaliteit en professionaliteit levert die je voor jou of jouw organisatie wenst!.

De beginselen van deze gedragscode zijn:

 1. Zorgvuldigheidsbeginsel
 2. Rechtszekerheidsbeginsel
 3. Redelijkheidsbeginsel
 4. Betrouwbaarheidsbeginsel
 5. Kenbaarheidsbeginsel

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden.

Waarom het NRTO-keurmerk?

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Met het oog op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt investeert de overheid in een Leven Lang Ontwikkelen. Vanaf dit jaar vervangt de STAP-subsidie (STimulering Arbeidsmarkt Positie) de huidige fiscale scholingsaftrek. Het STAP-budget waarbij iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget tot maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 maart 2022 ingevoerd. Als je zeker wilt weten dat je bij een professionele aanbieder terechtkomt, dan kies je natuurlijk voor een aanbieder die een keurmerk heeft! 

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een trainingsbureau zoals KTV Kennisnet.