Voorbereiding

Bekijk uw status

De vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat u moet inzetten op uw schrijfvaardigheden én uw vertaalvaardigheid.

 

Schrijfvaardigheden

De vertaling mag geen storende grammaticale en lexicale fouten bevatten die het gebruik van de tekst in de weg staan, ze moet vlot leesbaar zijn en, wat stilistische keuzen betreft, optimaal toegesneden zijn op de beoogde lezers. Dit houdt in dat zowel tekstvorm als tekstinhoud zijn gekozen volgens de voor de betreffende teksttype in de doeltaal gangbare normen.

Voorbereidingsadvies:

Vertaalvaardigheden

De vertalingen dienen aan de eis te voldoen dat de betekenisinhoud van de brontekst in de doeltaal juist, consistent en volledig is weergegeven. Dat houdt in dat de vertaling in principe met een laatste correctie voor publicatie geschikt gemaakt zou kunnen worden zonder dat het nodig is de brontekst te raadplegen.

Voorbereidingsadvies Nederlandse taalbeheersing:

Voorbereidingsadvies terminologie/taal & cultuur:


Voorbereidingsadvies vertaaltechnieken & opmaak:

 

Proefexamens maken

Voor de meeste talen waarin vertaaltoetsen worden afgenomen, kan KTV ook een pakket van drie proefexamens aanbieden. 

U ontvangt dan van KTV de inloginstructies voor het vertaalplatform, waar u de drie vertalingen kunt maken. Op dit platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen. 

U maakt en levert eerst één vertaling in; deze wordt gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van uw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kunt u op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maakt u de tweede vertaling en dient deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie gaat u met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal maximaal 7 dagen zitten. 

Op deze manier raakt u niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kunt u een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn. 

De proefexamens zijn te boeken tot 8 weken vóór de aanstaande toetsdag (in verband met het inleveren/reviseren van 3 vertalingen). Eind november zullen de proefexamens voor toetsjaar 2019 beschikbaar zijn.