Vrijstellingsaanvraag

Via de knop 'Bestellen' op deze pagina kunt u voor 50 euro excl. btw een vrijstellingsaanvraag indienen voor één of twee intakes van uw tolktoetstraject. In uw winkelmandje schrijft u op voor welke taal (of talen) u vrijstelling aanvraagt en upload u uw diploma(s). Indien het bestand te groot is, kunt u deze sturen naar info@ktv-toetsing.nl.

Belangrijk: U moet geregistreerd zijn als toetskandidaat, anders wordt de vrijstelling niet verwerkt!

Voorwaarden voor vrijstelling

 

Nederlands op C1-niveau

 • een einddiploma van een erkende opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
 • een getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader.

Vreemde taal op C1-niveau 

 • hiervoor geldt dezelfde voorwaarde als hierboven, maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

Nederlands op B2-niveau 

 • een einddiploma én cijferlijst van een erkende opleiding op ten minste mbo 4-niveau waarbij Nederlands als vak gedoceerd is op B2-niveau;
 • een einddiploma van erkende opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
 • een getuigschrift van een door het Bureau Wbtv erkende toets Nederlands op B2-niveau.

Let op: KTV verleent géén vrijstelling op basis van een certificaat van het staatsexamen Nt2 Programma II.

Vreemde taal op B2-niveau

 • hiervoor geldt dezelfde voorwaarde als hierboven, maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 

Belangrijk!

 • U betaalt uw vrijstellingsaanvraag in via de knop 'Bestellen' op deze pagina.
 • Uw vrijstellingsaanvraag wordt handmatig verwerkt.
 • Boek geen intake indien u nog geen reactie heeft ontvangen.
 • U kunt uw intake namelijk niet annuleren omdat u vrijstelling gekregen heeft.
 • Upload uw scan of foto van uw diploma bij de aanvraag. Indien het bestand te groot is, kunt u uw diploma(s) sturen naar info@ktv-toetsing.nl.
 • U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie hierop.
 • U moet aangemeld zijn als toetskandidaat. U kunt zich registreren via de oranje knop op de informatiepagina van uw tolktoetstraject (Voor C1-informatiepagina's klikt u hier, voor B2-niveau klikt u hier.)
 • Indien u geen vrijstelling verkrijgt, worden de kosten van uw vrijstellingsaanvraag niet verrekend met de kosten van uw intake.

Assessor Nederlands of vreemde taal.

Alle assessoren van de intakes zijn native speaker van de taal die getoetst wordt en zijn minimaal hbo-opgeleid.

 

Let op! Op grond van art. 4.9 van de Algemene voorwaarden kan een vrijstellingsaanvraag niet geannuleerd worden.

In overleg
 • 50,- (excl. BTW)
Aantal:
Bestellen