Vrijstellingsaanvraag

Via de knop 'Bestellen' op deze pagina kun je voor 50 euro excl. btw een vrijstelling aanvragen voor één of twee intakes van jouw tolktoetstraject. In jouw winkelmandje noteer je voor welke taal (of talen) je vrijstelling aanvraagt en upload je jouw diploma(s). Indien het bestand te groot is, kun je deze sturen naar info@ktv-toetsing.nl.

Belangrijk: Je moet geregistreerd zijn als toetskandidaat, anders wordt de vrijstelling niet verwerkt!

Voorwaarden voor vrijstelling

 

Nederlands op C1-niveau

 • een einddiploma van een erkende opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
 • een getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader.

Vreemde taal op C1-niveau 

 • hiervoor geldt dezelfde voorwaarde als hierboven, maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

Nederlands op B2-niveau 

 • een einddiploma én cijferlijst van een erkende opleiding op ten minste mbo 4-niveau waarbij Nederlands als vak gedoceerd is op B2-niveau;
 • een einddiploma van erkende opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is;
 • een getuigschrift van een door het Bureau Wbtv erkende toets Nederlands op B2-niveau.

Let op! KTV verleent géén vrijstelling op basis van een certificaat van het staatsexamen Nt2 Programma II.

Vreemde taal op B2-niveau

 • hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven, maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt. 

 

Tip! Indien je een opleiding gevolgd hebt waarin je weinig moest schrijven en spreken, is het raadzaam alsnog een intake Nederlands af te leggen. Ervaring leert dat mensen met bijvoorbeeld een technische of farmaceutische opleiding, over te weinig talige vaardigheden beschikken.


Belangrijk!

 • Je betaalt jouw vrijstellingsaanvraag in via de knop 'Bestellen' op deze pagina.
 • Jouw vrijstellingsaanvraag wordt handmatig verwerkt.
 • Boek geen intake indien je nog geen reactie hebt ontvangen.
 • Je kunt jouw intake namelijk niet annuleren omdat je vrijstelling gekregen hebt.
 • Upload de scan of foto van jouw diploma bij de aanvraag. Indien het bestand te groot is, kun je de diploma(s) sturen naar info@ktv-toetsing.nl.
 • Je ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie hierop.
 • Je moet aangemeld zijn als toetskandidaat. Je kunt je registreren via de oranje knop op de informatiepagina van jouw tolktoetstraject (Voor C1-informatiepagina's klik je hier, voor B2-niveau klik je hier.)
 • Indien je geen vrijstelling verkrijgt, worden de kosten van jouw vrijstellingsaanvraag niet verrekend met de kosten van de intake.

Assessor Nederlands of vreemde taal.

Alle assessoren van de intakes zijn native speaker van de taal die getoetst wordt en zijn minimaal hbo-opgeleid.

 

Let op! Op grond van art. 4.9 van de Algemene voorwaarden kan een vrijstellingsaanvraag niet geannuleerd worden.

 • 50,- (excl. BTW)

Je kunt een vrijstelling aanvragen via het toetstraject.

Terug naar toetstrajecten