De specialist in opleiden van tolken en vertalers

Uw volgende stap als taalprofessional

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers.

Aan alle examens gaan intakes vooraf, waarmee het niveau van uw taalvaardigheid of beroepsvaardigheid getest wordt. Omdat iedere kandidaat een verschillende achtergrond en leerbehoefte heeft, kunt u zelf een passend opleidingstraject samenstellen. U bepaalt zelf of u zich focust op uw Nederlandse taalvaardigheid, uw vreemde taal verder ontwikkelt, uw beroepsvaardigheden aanscherpt of uw faalangst beter leert hanteren. 

Behoefte aan advies over de beste voorbereiding? Wij staan u graag te woord!

Voorbereidingstrainingen uitgelicht

Orde en Vooruitgang. Over de rechten van de mens in Brazilië.

Orde en Vooruitgang. Over de rechten van de mens in Brazilië.

Aan de hand van concrete cases van actuele mensenrechtenverdedigers wordt tijdens dit webinar ingegaan op de situatie van de rechten van de mens in Brazilië. Hoe en onder welk politiek gesternte kwamen ze tot stand? Uit welke hoek komen de bedreigingen? Welke uitdagingen zijn er nog in het verschiet? Daarbij tracht de spreker het geheel in een historisch perspectief te brengen teneinde een helder beeld te kunnen overbrengen op de enorme politieke tegenwind die het scala aan verworven mensenrechten in dit fascinerende Zuid-Amerikaanse land op dit moment in de geschiedenis ondervindt.

Grammatica op scherp

Grammatica op scherp

Als tolk is je spreekvaardigheid je instrument. Om dit instrument te laten blinken is het belangrijk om de grammatica correct toe te passen. Heeft u een hoog taalniveau maar bent u onzeker over uw grammatica? Dan is deze training een goede manier om uw vaardigheden te verbeteren en te trainen. De lessen bestaan uit oefeningen rond de grammatica die relevant is voor het spreekvaardigheid in het beroep van tolk. U krijgt heldere uitleg, oefent en krijgt natuurlijk feedback van de docent. Bij het oefenen maken we ook gebruik van geluidsopnames zodat u uw aandachtspunten zelf kunt horen en verbeteren. 

Inburgering en de rol van de tolk/vertaler

Inburgering en de rol van de tolk/vertaler

Inburgering! We komen het woord steeds weer tegen.  Maar wat is nu eigenlijk inburgering? Wie zijn die inburgeraars en wat moeten ze allemaal weten over onze maatschappij? In deze online lezing gaan we in op het ‘wie, wat, waar, waarom en hoe’. We gaan dieper in wat nu onder het kopje ‘inburgering’ valt en wat niet. Bij welke onderdelen van de inburgering speelt de tolk/vertaler een rol en wat houdt deze rol in?

Vijfdaagse training tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken

Vijfdaagse training tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken

De training 'Tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken' is een training voor gesprekstolken die hun tolkvaardigheden verder willen ontwikkelen. De training omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt u bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad'. Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. Deze vijfdaagse training is dé voorbereiding op het consecutief tolken en tolken à vue tijdens de integrale tolktoetsen.

Rondom KTV Kennisnet

Benefietwebinar

t.b.v. Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel

Vacature: bijscholingscoördinator met gevoel voor taal

Werken bij een enthousiaste en kleine groep collega’s!

55 pe: 'Institutionele kennis, procedures en jargon'

U kunt deze zelfstudiemodule starten op elk gewenst moment.

KTV Toetsing op Twitter