Tolkvaardighedentoetsen op B2- en C1-niveau

U kunt zich aanmelden voor taaloverstijgende tolkvaardighedentoetsen C1-niveau. Dit zijn taaloverstijgende tolkvaardighedentoetsen erkend in het kader van art. 3 lid 2 sub c van het Besluit inschrijving Rbtv.

De tolkvaardighedentoets toetst alles behalve taalbeheersing. Dit klinkt misschien gek voor een tolktoets, maar met het spreken van twee talen ben je nog geen tolk. Indien u uw taalbeheersing van het Nederlands en uw vreemde taal via andere wijze kunt aantonen, kunt u met het behalen van deze toets toegelaten worden in het Rbtv. Door middel van de tolkvaardighedentoets worden de volgende aspecten beoordeeld:

De toets bestaat uit de volgende tolkopdrachten:


De toetsmaterialen worden geschreven op C1-niveau.

B2-niveau:
De inschrijvingen voor de tolkvaardighedentoets op B2-niveau worden geopend zodra het Bureau Wbtv hiervoor toetskaders heeft gepubliceerd. Vanaf medio 2019 zal de overheid een tweede tolkencategorie in het register opnemen. Deze tolken moeten voor wat betreft tolkvaardigheden aan dezelfde voorwaarden voldoen, maar beheersen hun Nederlands en vreemde taal op B2-niveau. De toetsmaterialen die voor deze toetsing gebruikt zullen worden, zijn geschreven op B2-niveau. Voor wat betreft de vorm ziet de tolkvaardighedentoets er hetzelfde uit als de tolkvaardighedentoets op C1-niveau. 

 

De voorbereiding voor deze toets bestaat uit:

De verplichte tolkethiekmodule bestaande uit:

Aanvullend kunt de volgende voorbereidingsmodules volgen:

 

Meer informatie volgt zodra het Bureau Wbtv nadere informatie verstrekt. Vanaf dan kunt u zich registreren voor de tolkvaardighedentoetsen op B2- of op C1-niveau!

 

Let op! Indien u ook uw taalbeheersingsniveau van het Nederlands of van uw vreemde taal nog moet aantonen, kiest u dan voor een integrale tolktoets. Klik hier voor meer informatie.