Toetstrajecten

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers of een deelcertificaat in het kader van art. 3 besluit inschrijving Wbtv verschaffen.

De vorm, inhoud en beoordeling van de integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen is gebaseerd op de toetskaders en beoordelingsrasters van het Bureau Wbtv. De tolkvaardighedentoets is gebaseerd op de inhoud van art. 3 lid 2e van het besluit inschrijving en op het beoordelingsraster van de integrale tolktoets. De taaltoetsen van het CNaVT en de eindprestatietoetsen van Nederlands naar perfectie zijn gebaseerd op het taaltoetskader.

 

Integrale tolktoetsen (C1-niveau)

De integrale tolktoets op C1-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden op niveau C1 van het Rbtv: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau C1 en taalbeheersing van de vreemde taal op C1-niveau. 

De integrale tolktoets op C1-niveau is een taalspecifieke tolktoets met toetsmateriaal geschreven op ERK-niveau C1. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst. Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen aan alle voorwaarden van het Besluit inschrijving Wbtv en kunnen ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Bekijk de toetsen

Integrale tolktoetsen (B2-niveau)

De integrale tolktoets op B2-niveau is precies hetzelfde als een integrale tolktoets op C1-niveau met het verschil dat de toetsmaterialen geschreven zijn op ERK-niveau B2. De integrale tolktoets op B2-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau B2 en taalbeheersing van de vreemde taal op B2-niveau. 

De integrale tolktoets op B2-niveau is een taalspecifieke tolktoets. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst. Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Deelnemers die ingeschreven staan voor het tolktoetstraject op C1-niveau en voor hun intake Nederlands het advies kregen om op B2-niveau verder te gaan, kunnen hun inschrijving omzetten naar het integrale tolktoetstraject op B2-niveau.

Lees hier meer over het overheidsbesluit over de niveaudifferentiatie in het Rbtv.

Bekijk de toetsen

Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Met het spreken van twee talen bent u nog geen tolk. Met de tolkvaardighedentoets kunt u uw tolkvaardigheden aantonen. Indien u uw taalbeheersing van het Nederlands én uw vreemde taal op ERK-niveau C1 of B2 ook kunt aantonen, kunt u met het behalen van deze tolkvaardighedentoets toegelaten worden in het Rbtv.

Bekijk de toets

Taaltoetsen voor tolken (C1-niveau)

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder de beheersing van het Nederlands en de vreemde taal op C1-niveau. Dit niveau kunnen zij aantonen door een taaltoets af te leggen die afgenomen wordt door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige

Bekijk de toetsen

Taaltoetsen voor tolken (B2-niveau)

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder de beheersing van het Nederlands en de vreemde taal. De taaltoetsen op B2-niveau zijn erkend door het Bureau Wbtv en voldoen aan het nieuwe Wbtv-taaltoetskader. 

Bekijk de toetsen

Vertaaltoetsen (HBO-niveau)

De vertaaltoets toetst alle eindcompetenties van een hbo-opleiding vertalen: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, een linguïstische en tekstuele competentie en een culturele competentie.

De vertaaltoets wordt per vertaalrichting afgenomen, wat inhoudt dat kandidaten - indien zij de toets met goed gevolg afleggen - in één vertaalrichting beëdigd worden. Wilt u voor twee vertaalrichtingen beëdigd worden dan kunt u (desgewenst op één dag) beide toetsen afleggen. Een vertaaltoets bestaat uit een brontekst van ongeveer 300 woorden, die vertaald dient te worden in de doeltaal. Kandidaten dienen bij het maken van de vertaling aan te tonen dat zij het vermogen en de kennis bezitten om de brontekst te begrijpen, de boodschap te deverbaliseren en deze correct, zonder verlies van informatie, te herformuleren in de doeltaal.

Vertalers die slagen voor een vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct (per vertaalrichting) ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.

Bekijk de toetsen