Taaltoetsen voor tolken (C1-niveau)

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-taaltoets kunt u aan voorwaarde 2 of 3 voldoen. De taaltoetsen die KTV aanbiedt worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. 
Moet u ook voorwaarde 5 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op C1-niveau in uw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dient u naast uw taaltoets(en) ook een tolkvaardighedentoets te doen.

Staat uw taal er niet bij?

Wellicht is het mogelijk om een integrale tolktoets af te leggen. Zo niet, neemt u dan contact op via toetsing@ktv-kennisnet.nl.

Bekijk de deze toetstypes via de homepagina