Russisch (Lees-, spreek- en luistervaardigheid op C1-niveau)


Het Bureau Wbtv heeft de KTV-taaltoetsen Russisch goedgekeurd.  De taaltoets Russisch bestaat uit de toetsing van spreek-, luister- en leesvaardigheid.

Meld je aan als toetskandidaat via de oranje knop 'Registreren' in het blauwe vlak hieronder. Heb je nog geen KTV-account? Maak er dan eerst een aan.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Lees dit goed. Daaronder zie je de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Wil je weten of dit het toetstraject is die het beste bij jouw situatie past? Bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen. 

Toetstraject

Tijdens een taaltoets wordt één van de vijf voorwaarden getoetst die je nodig hebt om ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers: de taalvaardigheid op C1-niveau. 

Voordat je de taaltoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen: de taaltoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en tips voor de voorbereiding.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je je hebt geregistreerd ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Voor dit traject gelden geen specifieke toelatingseisen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat onderwerpen van de toets een hbo-denkniveau vereisen en dat jouw taalbeheersing voldoende moet zijn om over deze onderwerpen te communiceren. Wil je zeker weten of jouw taalbeheersingsniveau toereikend is? Dan raden we je aan eerst een losse intake Nederlands te doen. Om je voor te bereiden op het onderdeel Mondelinge samenvatting adviseren we de coaching Oefenen Mondelinge samenvatting.

KTV organiseert verschillende taaltrainingen die ter voorbereiding kunnen dienen op de taaltoets. Het meest specifiek aanbevolen in de coaching: Oefenen Mondelinge samenvatting. Daarnaast kun je je voorbereiden door:

 • Televisie te kijken in de taal van jouw taaltoets.
 • Radio te beluisteren in de taal van jouw taaltoets.
 • Kranten of nieuws op internet te lezen in de taal van de taaltoets.
 • Speeches op te nemen en naar jezelf te luisteren.
 • Gesprekken voeren in de taal van de taaltoets.
 • Mondelinge samenvattingen geven van boodschappen in de taal van de taaltoets.
 • Boeken lezen.
 • Etc.

Voor alle talen geldt dat je je goed kunt voorbereiden voor de verschillende onderdelen door middel van de volgende oefeningen:

Voorbereiding voor het onderdeel Gesprek.

 • Je kunt deze techniek in het Nederlands of in een andere taal thuis oefenen. Zoek een interview over een maatschappelijk relevant onderwerp op YouTube, televisie, Spotify of radio. 
 • Pak pen en papier en beluister 10 minuten van het interview. Maak aantekeningen van belangrijke informatie, namen, data, etc.. Beluister het interview slechts één keer!
 • Vraag een vriend of familielid ook naar het interview te luisteren en vraag hem/haar om je vragen te stellen over de inhoud; of formuleer een mondelinge samenvatting van wie wat zei.
 • Formuleer vervolgens een eigen mening over de inhoud van het gesprek dat je gehoord heeft.
 • Neem jouw antwoorden, samenvatting en eigen mening op via de Voicerecorder op je laptop/pc of via de microfoon op je telefoon.
 • Beluister en beoordeel jezelf voor wat betreft de inhoud (Klopt dat wat je zegt met wat er in het interview verteld werd? - Check dit!); en
 • Beluister en beoordeel jezelf voor wat betreft jouw manier van spreken aan de hand van de can-do-descriptoren.

 

Voorbereiding voor het onderdeel Mondelinge samenvatting.

 • Je kunt deze techniek in het Nederlands of in een andere taal thuis oefenen. Zoek een presentatie over een maatschappelijk relevant onderwerp op YouTube, televisie of Spotify. 
 • Pak pen en papier en beluister minimaal 10 minuten van de presentatie. Maak zo veel mogelijk aantekeningen. Beluister de presentatie maximaal twee keer.
 • Nu klok je 10 minuten voorbereidingstijd voor het voorbereiden van een mondelinge samenvatting van de presentatie en het formuleren van jouw mening over het onderwerp.
 • In jouw samenvatting moet je in ieder geval vertellen:
  • wat het onderwerp van de voordracht was;
  • welke vraagstukken besproken zijn;
  • welke antwoorden hierop gegeven zijn; en
  • wat de conclusie is.
 • In jouw persoonlijke reactie verwoordt je:
  • hoe je zelf over het onderwerp denkt;
  • waarom je er zo over denkt.
 • Zet jouw opnameapparatuur nu aan en neem jouw mondelinge samenvatting en eigen mening op. Laat de opname maximaal 10 minuten duren.
 • Beluister en beoordeel jezelf voor wat betreft de inhoud (Klopt dat wat je zegt met de inhoud van de presentatie die je beluisterd hebt? - Check dit!); en
 • Beluister en beoordeel jezelf voor wat betreft jouw manier van spreken aan de hand van de can-do-descriptoren

Klik hier voor een handig filmpje over samenvatten!


Voorbereiding voor de leesopdrachten.

 • Kies een informatief krantenartikel, een column, een zakelijke brief, een reglement, o.i.d. in de taal van de taaltoets;
 • Vraag een kritische vriend of collega om je vragen te stellen over de inhoud van wat je gelezen heeft.

Tijdens de taaltoets word je door middel van twee gecombineerde toetsonderdelen beoordeeld op jouw spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Als er voor jouw taal of dialect een geschreven standaard bestaat, wordt ook jouw leesvaardigheid getoetst. Elke vaardigheid moet je op twee manieren kunnen aantonen.

Spreken:
Je kunt je vrijwel moeiteloos vloeiend en spontaan uitdrukken en maakt gebruik van diverse verbindingswoorden en complexere zinsconstructies. Je spreektempo is normaal tot snel. Je kunt variëren in intonatie en je woordenschat is uitgebreid. Grammaticale fouten zijn zeldzaam en worden meestal door jezelf gecorrigeerd.

 1. Deelnemen aan een gesprek met moedertaalsprekers:
  Je kunt de toetstaal flexibel en doeltreffend gebruiken voor sociale doeleinden. Je kunt in een groepsdiscussie met gemak lastige interacties tussen derden volgen en daaraan bijdragen. Je spreekt duidelijk en goed gestructureerd.
 2. Een publiek toespreken:
  Je kunt een heldere, goed gestructureerde presentatie geven over een complex onderwerp. Je kunt verschillende meningen gedetailleerd uitwerken en onderbouwen. Je kunt moeiteloos reageren op opmerkingen die tussendoor komen.

Luisteren:
Je kunt een langer betoog begrijpen. Je kunt zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen. Woordgebruik en zinsbouw zijn complex, uitdrukkingen en impliciete betekenissen worden begrepen. De spreker waarnaar je luistert spreekt normaal tot snel en hoeft niet duidelijk te articuleren. Afwijkingen van standaardtaal vormen over het algemeen geen probleem.

 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan:
  Je kunt met gemak complexe interacties tussen twee moedertaalsprekers volgen. Je kunt de hoofdlijn en de belangrijkste punten uit het gesprek herformuleren.
 2. Luisteren als lid van een live publiek:
  Je kunt de meeste voordrachten, discussie en debatten betrekkelijk makkelijk volgen. Je presenteert een mondelinge samenvatting waarin de hoofdlijnen en belangrijkste punten uit het gesprek worden samengevat. Je begrijpt de kern van de voordracht en je voegt geen eigen informatie toe.

Lezen:
Je kunt lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen herkennen. Je kunt gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen.

 1. Lezen om informatie op te doen:
  Je begrijpt op detailniveau lange, complexe teksten. Je herkent fijnere details en je kunt met gemak literaire en non-fictie teksten lezen.
 2. Correspondentie lezen:
  Je begrijpt alle correspondentie op detailniveau.

Klik hier voor het volledige beoordelingsraster op de site van het Wbtv, zodat je precies weet wat je moet kunnen om te slagen voor je taaltoets

In een KTV-taaltoets voor tolken wordt de spreek-, luister- en leesvaardigheid* van de kandidaat beoordeeld op C1-niveau. De vaardigheden worden getoetst door middel van drie toetsonderdelen:

Gesprek: (Tijdens dit onderdeel wordt de kandidaat beoordeeld op luister- en spreekvaardigheid)

 • Luisteren: je luistert naar een opname van een gesprek tussen moedertaalsprekers over een hedendaags dilemma, probleem of actualiteit. Het gesprek duurt 8 à 15 minuten. Je beantwoordt mondeling vragen over de inhoud van het gesprek en toont hiermee aan dat je de hoofdlijn en de belangrijkste punten uit het gesprek hebt begrepen. De inhoud van de antwoorden geeft jouw luistervaardigheidsniveau aan. 
 • Spreken: terwijl je antwoord geeft op de inhoudelijke en reflectieve vragen, word je beoordeeld op jouw spreekvaardigheid. 

 

Mondelinge samenvatting: (Tijdens dit onderdeel wordt de kandidaat beoordeeld op luister- en spreekvaardigheid)

 • Luisteren: je luistert tweemaal naar een voordracht over een universeel onderwerp van maatschappelijk belang 8 à 15 minuten. Tijdens de tweede keer mag de kandidaat aantekeningen maken. Je wordt op grond van de inhoud van jouw samenvatting beoordeeld op jouw luistervaardigheid.
 • Spreken: terwijl je de mondelinge samenvatting van de voordracht presenteert aan de examinatoren, word je beoordeeld op spreekvaardigheid. 

 

Lezen*:

 • Leesopdracht 1. Correspondentie lezen: een informatieve brief met meerkeuzevragen. 
 • Leesopdracht 2. Lezen om informatie op te doen: een tekst met argumenten en standpunten van de schrijver met meerkeuzevragen.

* Voor talen waar geen geschreven standaard voor bestaat, kan het Bureau Wbtv beslissen dat 'lezen' niet getoetst hoeft te worden. Indien dit het geval is bij jouw toetstaal, dan lees je dat in de eerste alinea bovenin deze pagina.

 

Meer informatie over de ERK-taalprofielen lees je hier.

Gefeliciteerd! Met het behalen van je taaltoets heb je aangetoond dat jouw taalvaardigheid van de toetstaal op C1-niveau is. Je kunt nu je inschrijving bijwerken in het Rbtv. Klik hier om je in te schrijven in het Rbtv.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Je kunt zoveel voorbereiden als jij denkt nodig te hebben. Toch raadt KTV aan om niet teveel tijd tussen de voorbereiding en de taaltoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt. Onderaan deze pagina zie je of er een toetsdatum beschikbaar is. Als er alleen een maand genoemd wordt, dan wordt de exacte datum binnenkort bekendgemaakt via 'Mijn KTV'.

Ben je onverhoopt gezakt? Je kunt je herkansing boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap..

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Taaltoets Russisch (C1)

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Inschrijfgeld toetstraject Russisch (C1)
€ 50,- excl. btw
Taaltoets Russisch (C1)
€ 800,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing leesopdrachten Russisch (C1)
€ 400,- excl. btw
Herkansing Gesprek Russisch (C1) (Luisteren & Spreken)
€ 400,- excl. btw
Herkansing Mondelinge samenvatting Russisch (C1) (Luisteren & Spreken)
€ 400,- excl. btw

Taaltrainingen

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden

Oefenen Mondelinge samenvatting (datum in overleg)

Bekijk inhoud

225,00 excl. btw

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden

Oefenen Mondelinge samenvatting

Bekijk inhoud

225,00 excl. btw

Wil je graag nog extra informatie? Twijfel je over het toetsniveau? Of wil je iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269