Intake Nederlands

De intake Nederlands biedt een goed inzicht: je krijgt te horen of jouw taalbeheersingsniveau voldoende is om te kunnen slagen voor een tolk- of taaltoets op B2- of C1-niveau. Je krijgt een eerlijk en open advies.

Tijdens de intake wordt jouw spreek-, lees- en luistervaardigheid getest. Als tolk moet je namelijk supergoed kunnen luisteren, begrijpen en verwoorden wat je gehoord hebt. 

Als je mee wilt doen aan een integrale tolktoets (directe toegang tot Rbtv) is het verplicht om vooraf een intake Nederlands te doen. Maar ook als je een taaltoets of tolkvaardighedentoets (deelcertificaten) gaat doen, is een intake raadzaam. Met een intake weet je vooraf beter wat jouw slagingskans is, waar je aan moet werken of welke opleiding je nog nodig hebt. Je krijgt een advies over het niveau waarop je jouw toets het beste af kunt leggen.

Ook kan het zijn dat uit de intake blijkt dat alle KTV-toetsen te moeilijk voor je zijn. KTV informeert je hierover oprecht en transparant.

Toetstraject

De registratie als toetskandidaat via de oranje knop op deze pagina, is de eerste stap om je aan te melden voor een intake Nederlands bij KTV Toetsing. Registratie is niet hetzelfde als het aanmaken van een website-account! Door middel van jouw registratie kom je bij KTV in beeld en word je opgenomen in het kandidatenvolgsysteem. Dit betekent dat je in MIJN KTV een toetsstatus krijgt waarin je je voor de intake kunt aanmelden en jouw resultaat kunt inzien.

Iedere kandidaat is verplicht om voor de toetstaal en voor de Nederlandse taal een intake af te leggen, tenzij hij over diploma's beschikt die recht op vrijstelling geven. Nadat je je geregistreerd hebt als toetskandidaat, kun je eventueel via deze pagina een vrijstelling voor maximaal twee intaketalen aanvragen. Om vrijstelling te verkrijgen voor de intake Nederlands op C1-niveau moet je beschikken over:

  • een getuigschrift van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is; of
  • een certificaat, verklaring of getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader.

Voor vrijstelling van de vreemde taal geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

KTV organiseert meerdere intakedagen Nederlands per jaar. Alle intakes bestaan uit de volgende onderdelen:

  • een meerkeuzetoets over uitdrukkingen, woordenschat, zinsopbouw en andere grammaticale kennis; en
  • een interactieve intakesessie waarin leesvaardigheid, tekstbegrip, woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid getest wordt aan de hand van een korte tekst (niveau hoog B2 / laag C1) en een filmpje van 3 minuten over een actueel thema.

Aan de hand van bovenstaande onderdelen wordt beoordeeld of het taalbeheersingsniveau van de kandidaat voldoende is om deel te kunnen nemen aan een integrale tolktoets op C1- of B2-niveau, een taaltoets op C1- of B2-niveau of een tolkvaardighedentoets.

Bij de uitslag van jouw intake ontvang je sowieso een algemeen advies over jouw taalbeheersingsniveau. Als je een persoonlijk, meer uitgebreid advies wilt ontvangen over de voorbereidingen en vaardigheden die je nodig hebt om beëdigd tolk te worden, dan is dat mogelijk. Bij een persoonlijk advies word je gevraagd naar jouw vooropleidingen, jouw woon- en werkervaring, jouw motivatie en (financiële) mogelijkheden. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een advies gemaakt van jouw keuzemogelijkheden, kosten en planning van jouw traject. Als je een persoonlijk advies aanvraagt, ontvang je een inventarisatieformulier. Dit vul je in en stuur je naar info@ktv-toetsing.nl. Vervolgens ontvang je schriftelijk advies en wordt er een belafspraak met je gemaakt om het advies door te spreken.

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Intake Nederlands

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie
€ 10,- excl. btw
Losse intake Nederlands
€ 125,- excl. btw

Taaltrainingen

Spreekwoorden en gezegden

Spreekwoorden en gezegden (opname)

Bekijk inhoud

45,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: spreekvaardigheid) - 6 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: grammatica) - 6 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (focus: grammatica) - 10 lessen

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Bekijk inhoud

950,00 excl. btw

Nederlands op niveau (B1 naar B2)

Bekijk inhoud

1.850,00 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.475,00 excl. btw

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269