Intake Nederlands

De intake Nederlands biedt een goed inzicht: u krijgt te horen of uw taalbeheersingsniveau voldoende is om te kunnen slagen voor een tolk- of taaltoets op B2- of C1-niveau. U krijgt een eerlijk en open advies.

Tijdens de intake wordt uw spreek-, lees- en luistervaardigheid getest. Als tolk moet u namelijk supergoed kunnen luisteren, begrijpen en verwoorden wat u gehoord hebt. 

Indien u wilt meedoen aan een integrale tolktoets (directe toegang tot Rbtv) is het verplicht om vooraf een intake Nederlands te doen. Maar ook als u een taaltoets of tolkvaardighedentoets (deelcertificaten) gaat doen, is een intake raadzaam. Met een intake weet u vooraf beter wat uw slagingskans is, waar u aan moet werken of welke opleiding u nog nodig heeft. U krijgt een advies over het niveau waarop u uw toets het beste af kunt leggen.

Ook kan het zijn dat uit de intake blijkt dat alle KTV-toetsen te moeilijk voor u zijn. KTV informeert u hierover oprecht en transparant.

Toetstraject

De registratie als toetskandidaat via de oranje knop op deze pagina, is de eerste stap om u aan te melden voor een intake Nederlands bij KTV Toetsing. Registratie is niet hetzelfde als het aanmaken van een website-account! Door middel van uw registratie komt u bij KTV in beeld en wordt u opgenomen in het kandidatenvolgsysteem. Voor uzelf betekent dit dat u in MIJN KTV een toetsstatus krijgt waarin u zich voor de intake kunt aanmelden en uw resultaat kunt inzien.

Iedere kandidaat is verplicht om voor de toetstaal en voor de Nederlandse taal een intake af te leggen, tenzij hij over diploma's beschikt die recht op vrijstelling geven. Nadat u zich geregistreerd heeft als toetskandidaat, kunt u eventueel via deze pagina een vrijstelling voor maximaal twee intaketalen aanvragen. Om vrijstelling te verkrijgen voor de intake Nederlands op C1-niveau moet u beschikken over:

  • een getuigschrift van een afgeronde geaccrediteerde opleiding op ten minste hbo-niveau waarbij de onderwijstaal het Nederlands is; of
  • een certificaat, verklaring of getuigschrift van een toets Nederlands waaruit taalbeheersing op ten minste C1-niveau blijkt, waarbij de toets voldoet aan het vastgestelde Wbtv-taaltoetskader.

Voor vrijstelling van de vreemde taal geldt dezelfde norm maar dan met een diploma uit het land waar de vreemde taal gesproken wordt.

KTV organiseert meerdere intakedagen Nederlands per jaar. Alle intakes bestaan uit de volgende onderdelen:

  • een meerkeuzetoets over uitdrukkingen, woordenschat, zinsopbouw en andere grammaticale kennis; en
  • een interactieve intakesessie waarin leesvaardigheid, tekstbegrip, woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid getest wordt aan de hand van een korte tekst (niveau hoog B2 / laag C1) en een filmpje van 3 minuten over een actueel thema.

Aan de hand van bovenstaande onderdelen wordt beoordeeld of het taalbeheersingsniveau van de kandidaat voldoende is om deel te kunnen nemen aan een integrale tolktoets op C1- of B2-niveau, een taaltoets op C1- of B2-niveau of een tolkvaardighedentoets.

Bij de uitslag van uw intake ontvangt u sowieso een algemeen advies over uw taalbeheersingsniveau. Als u een persoonlijk meer uitgebreid advies wilt ontvangen over de voorbereidingen en vaardigheden die u nodig heeft om beëdigd tolk te worden, dan is dat mogelijk. Bij een persoonlijk advies wordt u gevraagd naar uw vooropleidingen, uw woon- en werkervaring, uw motivatie en (financiële) mogelijkheden. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een advies gemaakt van uw keuzemogelijkheden, kosten en planning van uw traject. Als u een persoonlijk advies aanvraagt, ontvangt u een inventarisatieformulier. Dit vult u in en stuurt u naar info@ktv-toetsing.nl. Vervolgens ontvangt u schriftelijk advies en wordt er een belafspraak met u gemaakt om het advies door te spreken.

Wanneer u zich registreert voor dit toetstraject gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boekt u via Mijn KTV

Intake Nederlands

Aanvullende voorbereidingstrainingen boekt u via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie
€ 25,- excl. btw
Losse intake Nederlands
€ 100,- excl. btw
Persoonlijk advies (optioneel)
€ 25,- excl. btw

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269