Intake Nederlands

De intake Nederlands biedt een goed inzicht: u krijgt te horen of uw taalbeheersingsniveau voldoende is om te kunnen slagen voor een tolk- of taaltoets op B2- of C1-niveau. U krijgt een eerlijk en open advies.

Tijdens de intake wordt uw spreek-, lees- en luistervaardigheid getest. Als tolk moet u namelijk supergoed kunnen luisteren, begrijpen en verwoorden wat u gehoord hebt. 

Indien u wilt meedoen aan een integrale tolktoets (directe toegang tot Rbtv) is het verplicht om vooraf een intake Nederlands te doen. Maar ook als u een taaltoets of tolkvaardighedentoets (deelcertificaten) gaat doen, is een intake raadzaam. Met een intake weet u vooraf beter wat uw slagingskans is, waar u aan moet werken of welke opleiding u nog nodig heeft. U krijgt een advies over het niveau waarop u uw toets het beste af kunt leggen.

Ook kan het zijn dat uit de intake blijkt dat alle KTV-toetsen te moeilijk voor u zijn. KTV informeert u hierover oprecht en transparant.

Om inzicht te krijgen in uw slagingskans!