Individueel leertraject Nederlands

Dit leertraject is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. Het traject bestaat uit 6 online lessen (plus een intake). Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

Programma

De training bestaat uit 6 lessen en een intakegesprek. Tijdens de intake beoordeelt de docente op welke aspecten van de taalbeheersing de deelnemer zich kan ontwikkelen. Aan de hand hiervan wordt een leerplan voor de volgende 6 sessies aangeboden.

Verbeterpunten kunnen zijn:

 • klemtoon en ritme op zinsniveau
 • luistervaardigheid
 • woordenschat
 • register en non verbale aspecten
 • luisteren naar verschil lange en korte klinkers/ - tweeklanken
 • uitspraak moeilijke combinaties
 • klinkerbotsing
 • intonatie
 • uitspraak
 • articulatie medeklinkercombinaties
 • woordkeuze
 • zinsopbouw (nadruk op verkeerde inversie)
 • herformuleren, samenvatten en navragen

 
In het leertraject zal gebruik gemaakt worden van individuele luister- lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Bij de beoordeling van de spraak zal gebruik gemaakt worden van audio-opnames. 

 

Belang voor de doelgroep
Tijdens deze training verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt, maar ook zijn luistervaardigheid. Dit zijn onmisbare elementen in het beroep van tolk.

Leesopdracht

[Mogelijk huiswerkopdrachten voor cursisten van Lilian Walker]

De huiswerkopdrachten en materialen verschillen per persoon. Schaf dus niets aan, tenzij uw docente u iets voorschrijft!

 

[Mogelijk huiswerkopdrachten voor cursisten van Marieke Goedegebuure]

Per les op aanwijzing van de docent één aandachtspunt bestuderen en oefenen aan de hand van boek en website Beter Nederlands spreken (ISBN 9789046905005). U dient dit boek zelf aan te schaffen.

Per les zelf één artikel (6 pagina's) selecteren en samenvatten. De samenvatting moet in de les mondeling worden gegeven met het juist toepassen van het aandachtspunt 

In overleg met de docent selecteert de cursist woorden, uitdrukkingen of afkortingen die relevant zijn voor het leertraject. De cursist maakt een terminologielijst aan en oefent deze.

 

Aanvullende opracht (optioneel)

VoorbereidingsopdrachtU mag binnen 10 dagen na afronding van uw leertraject maximaal 1000 woorden met een synoniem (en eventueel een vertaling) inleveren bij huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Voor iedere 250 woorden plus synoniemen (en eventuele vertaling) mag u 1 pe-punt registreren in uw Wbtv-account. KTV archiveert uw huiswerk, maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het archiveren van uw (vertaalde) woordenlijsten. 

Lilian Walker

Lilian studeerde in 1990 af als logopedist, aan de Hogeschool van Amsterdam en deed veelzijdige ervaring op. Ze heeft o.a. met volwassenen gewerkt met neurologisch letsel, waardoor taal-en (uit)spraak problemen veroorzaakt werden, ze heeft (klinische) lessen gegeven aan (para) medici, verpleegkundigen, studenten en docenten NT2.

Ze volgde de nodige cursussen op het gebied van communicatie. Sinds 2008 werkt zij  met volwassenen die Nederlands als tweede taal willen leren en daarbij problemen ondervinden op het gebied van verstaanbaarheid, uitspraak, een te sterk accent, klemtoon, zinsaccenten etc. Naast het werken met anderstaligen werkt zij ook met volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben maar graag hun verstaanbaarheid willen vergroten of hun accent (Amsterdams, Brabants, Limburgs etc.) willen verminderen ten behoeve van hun werk of opleiding.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
4,50
Totaal
10,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Ten behoeve van de onderbouwing van de pe-punten wordt het leerplan van de deelnemer gedeeld met KTV. Door inschrijving geeft de cursist hier automatisch toestemming voor.
 

Praktische informatie

 • Individuele sessies via Skype. U dient een Skype-account te hebben of aan te maken (dit is gratis).
 • Voor de Skype-sessies heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en een microfoon nodig.
 • Dit programma is een goede voorbereiding voor het geval u voornemens bent deel te nemen aan een tolktoets.

 

In overleg
 • PE 10.5
 • 495,- (excl. BTW)
 • Online