Tolkvaardighedentoetsen

Tolken die voor de tolkvaardighedentoets op C1-niveau slagen, voldoen aan de voorwaarde van art. 3 lid 2 sub d van het Besluit inschrijving Wbtv. KTV is voornemens in de loop van 2019 tolkvaardighedentoetsen op B2-niveau af te nemen. De tolkvaardighedentoets op B2-niveau is precies hetzelfde als een tolkvaardighedentoets op C1-niveau met het verschil dat de toetsmaterialen geschreven zijn op ERK-niveau B2.

De inschrijvingen worden geopend worden zodra het Bureau Wbtv de toetskaders voor het nieuwe beleid bekend heeft gemaakt. Hoe een ander precies vorm krijgt en welke voorwaarden aan dat lagere niveau gesteld gaan worden is nog niet bekend. Vanaf medio 2019 zal de overheid een B2-tolkencategorie in het register opnemen. Lees hier meer hierover.

Liever een integrale tolktoets afleggen?

Wij bieden een voor veel talen ook integrale tolktoetsen aan.

Meer informatie