Integrale tolktoetsen op B2- en C1-niveau

U kunt zich aanmelden voor integrale tolktoetsen C1-niveau. Dit zijn taalspecifieke tolktoetsen erkend in het kader van art. 3 lid 1 van het Besluit inschrijving Rbtv.

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

 

C1-niveau:
De inschrijvingen voor de integrale tolktoetsen op C1-niveau zijn geopend. Klik hier voor meer informatie en om te kijken of de toetsen ook in uw werktaal worden afgenomen.

B2-niveau:
De inschrijvingen voor de integrale tolktoetsen op B2-niveau worden geopend zodra het Bureau Wbtv hiervoor toetskaders heeft gepubliceerd. Kandidaten die slagen voor een integrale tolktoets op B2-niveau worden op een ander niveau of andere lijst ingeschreven in het Rbtv. Vanaf medio 2019 zal de overheid een tweede tolkencategorie in het register opnemen. Deze tolken moeten voor wat betreft tolkvaardigheden aan dezelfde voorwaarden voldoen, maar beheersen hun Nederlands en vreemde taal op B2-niveau. 

De toetsmaterialen die voor deze toetsing gebruikt zullen worden, zijn geschreven op B2-niveau en de taalbeheersingsbeoordeling geschiedt zowel voor het Nederlands als voor de vreemde taal op B2-niveau. Voor wat betreft de vorm ziet de integrale tolktoets er hetzelfde uit als de integrale tolktoets op C1-niveau. U leest hier hoe een integrale tolktoets eruit ziet.

Voor zover op dit moment bekend, zullen de integrale tolktoetsen op B2-niveau afgenomen worden in de volgende talen: Syrisch-Arabisch, Kermandji (Syrië/ Irak), Tarifit, Turks, Pools, Tigrinya, Albanees, Pashto, Farsi, Dari, Sorani, Somali, Marokkaans-Arabisch, Egyptisch-Arabisch en Tunesisch-Arabisch. In de loop van 2019 worden hier nieuwe talen aan toegevoegd.

 

Let op! Indien u op andere wijze uw taalbeheersing van het Nederlands én van uw vreemde taal kunt aantonen, is het een optie om een taaloverstijgende tolkvaardighedentoets af te leggen. Bij dit toetstype wordt uw taalbeheersing niet als zodanig beoordeeld. Klik hier voor meer informatie over dit toetstype.