Individuele coaching tolktoetsonderdelen -datum in overleg-

Twee talen beheersen betekent niet dat je kunt tolken. Tolken vergt een enorme dynamiek en focus in je brein! Tijdens een tolktoets wordt dit enorm op de proef gesteld: je moet professioneel overkomen als tolk, alles tolken wat er wordt gezegd en op een adequate manier interageren met de gespreksvoerders en jouw publiek. Tijdens deze oefendag kun je precies dát oefenen waar jij je nog onzeker over voelt. Dit kunnen de valkuilen tijdens het rollenspel zijn, het maken van notities bij consecutief tolken of het loskomen van de tekst bij à vue tolken.

Programma

Er doen maximaal vier mensen mee aan deze oefendag. De lengte van de oefendag is afhankelijk van het aantal deelnemers. Iedere deelnemer geeft aan waar hij/zij de focus op wil leggen. Het is aan de deelnemer(s) om te bepalen wat hij/zij wil oefenen! Die wens wordt sowieso ingewilligd! 

Rollenspel
Tijdens deze (semi-)individuele coachingssessie (max. vier deelnemers) kan gefocust worden op lastige tolksituaties die in het echt maar zeker ook tijdens de tolktoetsen voorkomen en op de wijze waarop een professionele tolkhouding een lastige gesprekssituatie weer vlot kan trekken. Hoe de tolkhouding en het handelen van de tolk wordt ervaren door de gespreksvoerders en de tolk zelf is onderwerp van de onderlinge beschouwingen en feedback. Hoe bewust ben je van je eigen houding? En hoe goed weet je welk effect jouw houding en werkwijze hebben op de cliënt en dienstverlener? Waaruit bestaat jouw palet van mogelijke tolkhoudingen en hoe intervenieer je?

Consecutief tolken
Desgewenst kunnen we de hele dag oefenen met notatietechniek ten behoeve van het lang consecutief tolken. We letten daarbij op getrouwheid en de effectiviteit van de aantekeningen, op de cohesie en structuur van de vertolking, op intonatie, blikrichting, etc. 


À vue tolken
À vue tolken is moeilijker dan de meeste mensen verwachten. Je moet namelijk lezen, begrijpen, vertalen en spreken tegelijk. En dat is pittige hersengymnastiek! Vooral omdat de grammaticale structuur van talen van elkaar verschilt, kan je niet één op één een zin vertalen. Je moet hem eerst begrijpen, pas dan kan je de boodschap overdragen. Ook mensen die de tolkvaardighedentoets gaan afleggen (NL <> Nl) komen bij deze tolktechniek voor een serieuze uitdaging te staan: ze mogen niet voorlezen, maar moeten in eigen woorden vertellen wat in de tekst staat. 

 

Opbouw van de oefendag

Eerst worden de leerwensen van de deelnemer(s) geïnventariseerd.

Door middel van gestructureerde feedback zullen oefeningen worden nabesproken. Deelnemers worden niet bekritiseerd; wel worden zij aandachtig waargenomen en krijgen zij teruggekoppeld welk effect een bepaalde werkwijze veroorzaakte. 

 • Rollenspel: tolksituaties worden mogelijk twee keer gespeeld zodat de feedback en tips in de praktijk geoefend kunnen worden. Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Iedere deelnemer krijgt een handreiking die aansluit op zijn leerproces en leerwensen. 
 • Consecutief tolken: de trainer draagt voordrachten (gefaseerd) voor en de deelnemers gaan oefenen met notatietechniek. Vervolgens gaan de deelnemers de boodschap reproduceren en hun notities perfectioneren. Ook zal de docent handreikingen geven voor notatiemogelijkheden en -technieken die kunnen werken.
 • À vue tolken: deelnemers krijgen teksten die lijken op echt toetsmateriaal. Indien mogelijk ook in hun eigen vreemde taal zodat zij deze naar het Nederlands kunnen tolken. Ook zoeken we samen naar mogelijke herformuleringen, synoniemen om te kunnen tolken wat er staat in plaats van de tekst te lezen.

Voertaal

Nederlands. 

Schrijfopdracht

In de map documenten in uw KTV-account treft u een inventarisatieformulier aan. Hierop kunt u uw leerbehoeftes aangeven. 

Stuur het formulier uiterlijk drie werkdagen vóór de oefendag naar: m.i.roelofsen@ktv-kennisnet.nl 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Voorbereiding
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.Locatie:

Planning:

 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur. 
 • Eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemers:
  • 1 deelnemer > 11:00 uur
  • 2 deelnemers > 12:30 uur
  • 3 deelnemers > 14:30 uur
  • 4 deelnemers > 16:00 uur

Inventarisatie van uw leerbehoefte:

 • In de map documenten in uw KTV-account treft u een inventarisatieformulier aan. Hierop kunt u uw leerbehoeftes aangeven. Stuur het formulier uiterlijk vrijdagochtend naar: m.i.roelofsen@ktv-kennisnet.nl.

Praktische informatie:


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 4. 

"Het was echt een zeer goede training! Marijke was heel duidelijk en direct. Echt gaaf."

"Docent geeft veel informatie en uitleg."

"De training is goed onderbouwd en leert je om beter te fungeren in je rol als tolk."

 

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden
In overleg
 • 09:30
 • 250,- (excl. BTW)
 • Nijkerk