Integraal tolktoetstraject Sranan

De KTV-tolktoetsen op B2-niveau worden uitgevoerd conform het Kader integrale tolktoetsen. Kandidaten die slagen kunnen zich met hun KTV-diploma op niveau 2 registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers, mits zij een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. B2-niveau vereist minimaal havo- of mbo-4 denkniveau.

Meld je aan als toetskandidaat via de oranje knop 'Registreren' in het blauwe vlak hieronder. Heb je nog geen KTV-account? Maak er dan eerst een aan.

Omdat Sranan niet of nauwelijks als geschreven taal gebruikt wordt, geldt in geval van Sranan dat het toetsonderdeel tolken van het blad (à vue) Sranan > Nederlands niet getoetst wordt.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Lees dit goed. Daaronder zie je de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Wil je weten of dit het toetstraject is die het beste bij jouw situatie past? Bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen. 

Toetstraject

Tijdens een integrale taalgebonden tolktoets worden door middel van vijf toetsonderdelen alle competenties getoetst die nodig zijn om als tolk ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers. Nadat je geslaagd bent, ontvang je een competentiebewijs en kun je een verzoek tot inschrijving indienen bij het Bureau Wbtv. Je kunt dan beëdigd worden als tolk.

Voordat je de integrale taalgebonden tolktoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen.

 • Registratie voor het toetstraject;
 • Vrijstellingen aanvragen of intakes afleggen in de Nederlandse en de vreemde taal;
 • Verplichte basisopleiding;
 • Aanvullende voorbereidingstrainingen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen, de integrale taalgebonden tolktoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en aanvullende voorbereidingstrainingen.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je je hebt geregistreerd ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Je hebt geen vooropleiding nodig om het integrale tolktoetstraject te volgen. Het is wel belangrijk dat je zowel het Nederlands als de toetstaal op B2-niveau beheerst. Het B2-niveau vereist minimaal havo of mbo-4 denkniveau. Het is standaard dat je voor beide talen een intake doet om jouw taalniveau te bepalen.
Je kunt misschien vrijstelling voor de intakes aanvragen als je bepaalde diploma’s hebt. Kijk bij Vrijstellingen of dit voor jou geldt.

Een intake duurt ongeveer een uur en bestaat uit twee onderdelen:

 • Een taaltest. Je krijgt 50 meerkeuzevragen over woordenschat, grammatica en uitdrukkingen.
 • Gesprek met de examinator. Tijdens de intake bespreek je met de examinator een tekst die je van te voren hebt doorgelezen en een filmpje van ongeveer 2 à 3 minuten. Over zowel de tekst als het filmpje krijg je open en meerkeuzevragen.

Geen enkele kandidaat is hetzelfde – iedereen heeft een eigen achtergrond en ervaring. Daarom werkt KTV met een korte verplichte basisopleiding en kan iedereen voor zichzelf beslissen of er extra trainingen nodig zijn. Tijdens de basisopleiding krijg je hierover persoonlijk advies.

De basisopleiding bestaat uit twee werkcolleges en zes online hoorcolleges over ‘Tolkhouding en tolkethiek’. De twee werkcolleges vinden plaats in Nijkerk; de data kun je zelf uitkiezen zodra deze bekend zijn, maar het is wel belangrijk dat je eerst deel I en dan deel II bijwoont. Je kunt je via ‘Mijn KTV, mapje Toetsen’ aanmelden. De online hoorcolleges beluister je vóór je naar de werkcolleges komt.

Let op! Tijdens deze verplichte basisopleiding word je alleen voorbereid op het toetsonderdeel ‘Gesprekstolken’. Voor de overige toetsonderdelen heb je andere vaardigheden nodig. Heb je nog niet veel ervaring met tolken? Dan raden wij ten zeerste aan om aanvullende trainingen te volgen!

Het liefst wil je natuurlijk in één keer slagen voor de tolktoets om zo snel mogelijk aan de slag te gaan als beëdigd tolk. Maar heb je nog niet veel ervaring met tolken en beheers je geen goede notatietechniek? Zorg er dan voor dat je investeert in aanvullende trainingen om jouw slagingskans zo groot mogelijk te maken. Alle aanvullende trainingen kunnen geboekt worden via de Cursusagenda.

 • Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen:
  Dit is de beste voorbereiding om je woordenschat te vergroten. Deze zelfstudiemodule bestaat uit 17 online lezingen over Nederlandse instellingen waar je vaak voor gaat tolken: onder andere justitie, gezondheidszorg, onderwijs etc. Je kunt deze online module voor 12 maanden volgen en zelf inplannen. Handig is de begrippenlijst die je erbij krijgt en die je naar jouw vreemde taal kunt vertalen.
 • Basistraining tolkvaardigheden:
  Een belangrijke training waarin je verschillende tolktechnieken en -vaardigheden leert voor gesprekstolken en die je ook kunt toepassen voor de andere toetsonderdelen: (lang) consecutief tolken en à vue tolken.
 • Notatietechniek: aan de slag met symbolen:
  Symbolen spelen een belangrijke rol in de notatietechniek. In deze eendaagse training leer je hoe je je eigen symbolen in jouw notatietechniek toepast.
 • Notatietechnieken voor (ervaren) tolken:
  Deze training is voor ervaren tolken of voor toetskandidaten die de driedaagse tolkvaardighedentraining hebben gevolgd. Leer als een professionele tolk noteren! De cursus bestaat uit één trainingsdag in Nijkerk en vier online meetings.
 • Individuele coaching tolktoetsonderdelen:
  Tijdens een individuele oefensessie kun je precies dát oefenen waar je je nog onzeker over voelt. Dit kunnen de valkuilen tijdens het rollenspel zijn, het maken van notities bij consecutief tolken of het loskomen van de tekst bij à vue tolken.
 • Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!
  Een effectieve één-op-één training om op positieve wijze met je examenvrees om te gaan. Ga met meer zekerheid het examen tegemoet!
 • Examentraining:
  Tijdens deze examentraining leggen de deelnemers allemaal een proefexamen af dat erg lijkt op een echte integrale tolktoets, onder begeleiding van een officiële examinator en assessmentacteur. Zo kun je testen of je klaar bent voor de echte tolktoets en je doet ervaring op. Je weet dan precies wat je te wachten staat.

KTV heeft nog veel meer nuttige en interessante trainingen. Bekijk hier de agenda.

Tijdens de integrale tolktoets word je door middel van drie tolktechnieken beoordeeld op drie vaardigheden: tolkhouding, getrouwheid en presentatie/taalbeheersing. Bij elke vaardigheid hoort bepaald gedrag of bepaalde technieken die je moet kunnen aantonen.

Tolkhouding
Je kunt jezelf op passende wijze voorstellen. Je weet je grenzen als tolk te bewaken en je bent professioneel en neutraal. Er is geen reden om aan jouw integriteit te twijfelen.

 1. Gesprekstolken:
  Je tolkt altijd in de 1e Je weet tijdens het gesprek aan te sluiten bij de spreekstijl van de gespreksvoerders, zonder dat je jezelf te veel of te weinig op de achtergrond plaatst.
 2. Consecutief tolken:
  Je tolkt in dezelfde persoonsvorm als de spreker en kunt de spreekstijl van de spreker redelijk goed nabootsen.
 3. À vue:
  Je tolkt de tekst vanuit het perspectief van de schrijver zodat de luisteraar aanvoelt hoe te tekst is geschreven.

Getrouwheid
Je beschikt over een voldoende brede woordenschat om boodschappen die verband houden met overheidsinstellingen, zakelijke en maatschappelijke hulpverlening of zorg te kunnen begrijpen en verwoorden. Op B2-niveau gaan we ervan uit dat je werkt voor hbo-opgeleide hulpverleners (niet voor ambtenaren of hulpverleners die op universitaire denkniveau werken). Je kunt variatie aanbrengen in jouw formuleringen maar soms moet je iets beschrijven omdat je niet op het woord komt.

 1. Gesprekstolken:
  Je kunt de boodschap volledig overbrengen. Kleine afwijkingen zorgen er niet voor dat een boodschap anders begrepen wordt. Als je een stukje mist kun je dat herstellen.
 2. Consecutief tolken:
  Je kunt de inhoud van een voordracht van 3 minuten volledig tolken zonder de spreker te onderbreken. Je kunt notaties maken terwijl je luistert en kunt ze ook goed teruglezen wanneer je de boodschap tolkt
 3. À vue:
  Je kunt een inhoud van een geschreven tekst correct mondeling tolken.

Presentatie/Taalbeheersing
Je kunt op een heldere en, natuurlijke manier spreken. Met jouw uitspraak, intonatie en woordgebruik kun je een samenhangende en heldere boodschap overbrengen. Bij langere stukken vind je het soms nog moeilijk om alles vloeiend in elkaar door te laten lopen. Je beheerst de grammatica van beide talen  en je maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden.

 1. Gesprekstolken:
  Je beschikt over voldoende woordenschat en taalbeheersing om het gesprek op begrijpelijke wijze te verwoorden. Je bent goed verstaanbaar en jouw manier van spreken zorgt er niet voor dat de gespreksvoerders moeite moeten doen om jou te verstaan of te begrijpen. Je mag twijfelen wanneer je zoekt naar de juiste woorden, maar dit zorgt niet voor irritant lange pauzes en te veel ‘uhhm’. Je kunt vloeiend en spontaan spreken.
 2. Consecutief tolken:
  Je woordenschat en grammatica is voldoende om de zaken die verband houden met het onderwerp op begrijpelijke wijze te verwoorden. Je kunt met jouw vertolking de voordracht van de spreker goed overbrengen en corrigeert jezelf wanneer je je vergist. Enkele grammaticale fouten zijn toegestaan, maar mag geen afbreuk doen aan de boodschap.
 3. À vue:
  Ook hier moet je woordenschat voldoende zijn om helder te communiceren. Je kunt loskomen van de tekststructuur van de brontaal en de zinnen op logische en natuurlijke wijze in de doeltaal formuleren.

Klik hier voor het volledige beoordelingsraster op de site van het Wbtv, zodat je precies weet wat je moet kunnen om te slagen voor je integrale tolktoets.  

Na al het voorbereiden en het studeren is het zover: tijd voor de tolktoets – oftewel het examen. Dit is het laatste onderdeel van het integrale taalgebonden tolktoetstraject. Maar hoe ziet zo’n examen eruit?

 • Je gaat twee keer à vue tolken. Je tolkt een tekst van het blad van de vreemde taal naar het Nederlands en een tekst van het Nederlands naar de vreemde taal.
 • Je gaat twee keer lang consecutief tolken. Je luistert naar een toespraak van drie minuten en tolkt deze van de vreemde taal naar het Nederlands en je tolkt een toespraak van het Nederlands naar de vreemde taal.
 • Je gaat ongeveer 25 minuten gesprekstolken. Dit is een rollenspel (een gesprek tussen twee gespreksvoerders) - je tolkt in beide talen.

De tolktoets duurt ongeveer een uur. Je wordt beoordeeld door een commissie van vier leden aan de hand van de parameters van het beoordelingsraster. De examenonderdelen in het Nederlands hebben een maatschappelijk, zakelijk, politiek of cultureel onderwerp. De onderdelen in de vreemde taal hebben ook deze onderwerpen, maar dan over de regio waar de taal gesproken wordt. Zo wordt gelijk je culturele kennis getest.

Gefeliciteerd, je bent geslaagd voor het integrale taalgebonden tolktoetstraject op B2-niveau! Zodra je het competentiebewijs hebt ontvangen kun je je inschrijven in het Rbtv om beëdigd tolk te worden. Behalve dit competentiebewijs heb je een recente pasfoto nodig en een VOG. Klik hier om je in te schrijven in het Rbtv.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Dit traject is helemaal op maat te maken, en de samenstelling ervan baseert zich op jouw eerdere (tolk)ervaringen en kennis. Je kunt zoveel voorbereidingen boeken als jij denkt nodig te hebben. Toch raadt KTV aan niet teveel tijd tussen de voorbereiding en de tolktoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt. KTV raadt aan om minimaal een half jaar over deze opleiding te doen. Langer kan ook!

Ben je onverhoopt gezakt voor een onderdeel? Herkansingen kun je boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap.

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Intake Nederlands Intake Sranan (B2) Intake Sranan (B2)

Dit onderdeel is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Werkcollege I Werkcollege II Integrale tolktoets Sranan (B2) Integrale tolktoets Sranan (B2)

Dit onderdeel is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie als toetskandidaat
€ 50,- excl. btw
Intake Nederlands
€ 125,- excl. btw
Intake vreemde taal
€ 175,- excl. btw
Hoorcollege tolkethiek
€ 95,- excl. btw
Werkcollege I
€ 240,- excl. btw
Werkcollege II
€ 240,- excl. btw
Integrale tolktoets
€ 1.750,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing intake Nederlands
€ 125,- excl. btw
Herkansing intake vreemde taal
€ 250,- excl. btw
Herkansing integrale tolktoets
€ 2.500,- excl. btw
2de Herkansing Integrale tolktoets
€ 2.500,- excl. btw

Taaltrainingen

Examentraining voor tolktoets -datum in overleg-

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (intake + 6 lessen)

Bekijk inhoud

495,00 excl. btw

Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Bekijk inhoud

826,45 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.475,00 excl. btw

Heb je nog vragen?

Heb je het toetsreglement gelezen maar wil je graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269