Intake taalvaardigheid

Je hebt geen vooropleiding nodig om het integrale tolktoetstraject te volgen. Het is wel belangrijk dat je zowel het Nederlands als de toetstaal op minimaal B2-niveau beheerst. Het ERK-niveau B2 vereist havo of mbo-4 denk- en taalniveau. Het is standaard dat je voor beide talen een intake doet om jouw taalniveau te bepalen.

Je kunt vrijstelling voor een intake krijgen als je beschikt over bepaalde diploma’s. 

Aanmelding

Je kan je op drie manieren inschrijven voor een intake:

1.     Er is een geplande intakedatum bekend en je meldt je hiervoor aan. Je ontvangt bericht van KTV zodra je bent ingepland op een tijdstip.

2.     Er is alleen een maand bekend en je meldt je hiervoor aan. Je ontvangt bericht van over de vastgestelde datum en later nog een bericht over het tijdstip waarop je ingepland bent.

3.     Er is geen dag of maand bekend voor jouw intake en je meldt je aan voor een individuele intake. In dat geval wordt het proces zoals beschreven in art. 6.10 van de algemene voorwaarden opgestart.

 

Inhoud van de intake

Een intake bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 • meerkeuzetoets: 50 meerkeuzevragen over uitdrukkingen, woordenschat, zinsopbouw en andere grammaticale kennis. Duur van de test is 30 minuten. De test wordt op een laptop of op papier afgenomen in een zaal waar mogelijk ook andere kandidaten de test maken.
 • interactieve intakesessie: een individuele sessie met de assessor van circa 15 minuten. Tijdens deze sessie wordt je getest op leesvaardigheid, tekstbegrip, woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid. De nteractie sessie verloopt als volgt:
  • 10 minuten voordat jouw interactieve sessie begint wordt je naar een rustig zaaltje gebracht en ga je een tekst lezen;
  • Vervolgens wordt je naar de intakezaal gebracht waar de assessor (live of online) op je wacht. Daar neem je plaats achter een laptop waarop een presentatie staat. Er liggen pen en papier voor je klaar. De assessor vraagt je:
   • een gedeelte van de tekst voor te lezen;
   • de inhoud van de tekst samen te vatten;
   • een aantal vragen over de inhoud van de tekst te beantwoorden;
   • een aantal meerkeuzevragen te beantwoorden over diverse uitdrukkingen en woorden uit de tekst.
  • Na deze vragen speel je een filmpje af op de laptop. De assessor vraagt je:
   • uit te leggen waar het filmpje over gaat; en
   • een aantal vragen over het filmpje te beantwoorden.

 

 

Lesschema

In jouw toetsstatus kan je altijd zien wat de status is van jouw aanmelding. Wij raden je aan om daags voor de intake jouw persoonlijke status te controleren op de intaketijd van jouw intake. Soms vinden kleine wijzigingen plaats ten behoeve van een vlotte doorlooptijd van de intakedag.

Leerdoelen

Aan de hand de intakeresultaten wordt vastgesteld of jouw taalvaardigheid voldoet aan het niveau waarvoor je aangemeld staat. Dit kan ERK-niveau B2- of C1-niveau zijn. Op het uitslagformulier kan je terugzien op welke onderdelen je jezelf kan verbeteren en in het advies dat je bij jouw uitslag ontvangt, lees je hoe je jouw taalvaardigheid nog beter kunt maken.

Relevantie

Tijdens het tolken wordt er een groot beroep gedaan op jouw taalvaardigheid omdat je tussen twee talen moet schakelen. Neem jouw intakeresultaat serieus en ga niet boven jouw niveau aan een toetstraject beginnen. 

Voertaal

Nederlands of de vreemde toetstaal.

In pricipe hoef je je niet voor te bereiden op een intake omdat het gewoon een meetpunt is van hoe het nu gesteld is met het niveau van jouw taalvaardigheid. Als je je toch wil voorbereiden, volgen hier een aantal tips

De interactieve sessie Nederlands wordt afgenomen door een assessor Nederlands. De intakes vreemde taal worden afgenomen door één van de leden van de taalspecifieke toetscommissie. 

Locatie

Meinsstraat 2

3882 AE Nijkerk

Route & parkeren

In de kantine zal koffie en thee voor je klaar staan. Je bent op het afgesproken tijdstip bij KTV en hebt een identiteitsbewijs bij je. Je tekent de presentielijst die op de balie ligt en wacht in de kantine boven totdat je opgehaald wordt voor jouw eerste intakeonderdeel.

 • 125,- (excl. BTW)