Nederlands (Lees-, spreek- en luistervaardigheid op B2-niveau)


Het Bureau heeft de KTV-taaltoetsen Nederlands goedgekeurd. De taaltoets Nederlands bestaat derhalve uit de toetsing van lees-, spreek- en luistervaardigheid. B2-niveau vereist minimaal havo- of mbo-4 denkniveau.

Meld je aan als toetskandidaat via de oranje knop 'Registreren' in het blauwe vlak hieronder. Heb je nog geen KTV-account? Maak er dan eerst een aan.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Lees dit goed. Daaronder zie je de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Wil je weten of dit het toetstraject is die het beste bij jouw situatie past? Bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen. 

Toetstraject

Tijdens een taaltoets wordt één van de vijf voorwaarden getoetst die je nodig hebt om ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers: de taalvaardigheid op B2-niveau. 

Voordat je de taaltoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen: de taaltoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en tips voor de voorbereiding.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je je hebt geregistreerd ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Voor dit traject gelden geen specifieke toelatingseisen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat onderwerpen van de toets een mbo4-denkniveau vereisen vereisen en dat jouw taalbeheersing echt stevig op B2-niveau moet zitten om over deze onderwerpen te communiceren. Wil je zeker weten of jouw taalbeheersingsniveau toereikend is? Dan raden we je aan eerst een losse intake Nederlands te doen. Om je voor te bereiden op het onderdeel Mondelinge samenvatting adviseren we de coaching Oefenen Mondelinge samenvatting.

KTV organiseert verschillende taaltrainingen die ter voorbereiding kunnen dienen op de taaltoets. Het meest specifiek aanbevolen in de coaching: Oefenen Mondelinge samenvatting. Daarnaast kun je je voorbereiden door:

Daarnaast kun je je voorbereiden door:

 • Televisie te kijken in de taal van jouw taaltoets.
 • Radio te beluisteren in de taal van jouw taaltoets.
 • Kranten of nieuws op internet te lezen in de taal van de taaltoets.
 • Speeches op te nemen en naar jezelf te luisteren.
 • Gesprekken voeren in de taal van de taaltoets.
 • Mondelinge samenvattingen geven van boodschappen in de taal van de taaltoets.
 • Boeken lezen.
 • Etc.

Voor alle talen geldt dat je je goed kunt voorbereiden op de verschillende onderdelen door middel van de volgende oefeningen:

Voorbereiding voor het onderdeel Gesprek.

 • Je kunt deze techniek in het Nederlands of in een andere taal thuis oefenen. Zoek een interview over een maatschappelijk relevant onderwerp op YouTube, televisie, Spotify of radio. 
 • Pak pen en papier en beluister 10 minuten van het interview. Maak aantekeningen van belangrijke informatie, namen, data, etc.. Beluister het interview slechts één keer!
 • Vraag een vriend of familielid ook naar het interview te luisteren en vraag hem/haar om je vragen te stellen over de inhoud; of
 • Formuleer een mondelinge samenvatting van wie wat zei.
 • Formuleer vervolgens een eigen mening over de inhoud van het gesprek dat je gehoord hebt.
 • Neem jouw antwoorden, samenvatting en eigen mening op via de Voicerecorder op jouw laptop/pc of via de microfoon op jouw telefoon.
 • Beluister en beoordeel zelf voor wat betreft de inhoud (Klopt dat wat je zegt met wat er in het interview verteld werd? - Check dit!); en
 • Beluister en beoordeel zelf voor wat betreft jouw manier van spreken aan de hand van de can-do-descriptoren.

 

Voorbereiding voor het onderdeel Mondelinge samenvatting.

 • Je kunt deze techniek in het Nederlands of in een andere taal thuis oefenen. Zoek een presentatie over een maatschappelijk relevant onderwerp op YouTube, televisie of Spotify. 
 • Pak pen en papier en beluister minimaal 10 minuten van de presentatie. Maak zo veel mogelijk aantekeningen. Beluister de presentatie maximaal twee keer.
 • Nu klok je 10 minuten voorbereidingstijd voor het voorbereiden van een mondelinge samenvatting van de presentatie en het formuleren van jouw mening over het onderwerp.
 • In jouw samenvatting moet je in ieder geval vertellen:
  • wat het onderwerp van de voordracht was;
  • welke vraagstukken besproken zijn;
  • welke antwoorden hierop gegeven zijn; en
  • wat de conclusie is.
 • In jouw persoonlijke reactie verwoord je:
  • hoe je zelf over het onderwerp denkt;
  • waarom je er zo over denkt.
 • Zet jouw opnameapparatuur nu aan en neem jouw mondelinge samenvatting en eigen mening op. Laat de opname maximaal 10 minuten duren.
 • Beluister en beoordeel zelf voor wat betreft de inhoud (Klopt dat wat je zegt met de inhoud van de presentatie die je beluisterd hebt? - Check dit!); en
 • Beluister en beoordeel zelf voor wat betreft jouw manier van spreken aan de hand van de can-do-descriptoren

Klik hier voor een handig filmpje over samenvatten!


Voorbereiding voor de leesopdrachten.

 • Kies een informatief krantenartikel, een column, een zakelijke brief, een reglement, o.i.d. in de taal van de taaltoets;
 • Vraag een kritische vriend of collega om je vragen te stellen over de inhoud van wat je gelezen hebt.

Tijdens de taaltoets word je door middel van twee gecombineerde toetsonderdelen beoordeeld opspreekvaardigheid en luistervaardigheid. Als er voor jouw taal of dialect een geschreven standaard bestaat, wordt ook jouw leesvaardigheid getoetst. Elke vaardigheid moet je op twee manieren kunnen aantonen.

Spreken:
Je kunt duidelijk en gedetailleerd spreken over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op een algemeen onderwerp. Je kunt jouw standpunt over een actueel thema verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

 1. Deelnemen aan een gesprek met moedertaalsprekers:
  Je kunt een gesprek voeren met moedertaalsprekers zonder hen onbedoeld te amuseren of te irriteren en zonder hen te verplichten zich anders te gedragen dan zij tegenover een moedertaalspreker zouden doen. Je kunt je in situaties op gepaste wijze uitdrukken en maakt niet veel erge taalfouten.
 2. Een publiek toespreken:
  Je kunt een duidelijke, voorbereide presentatie geven. Daarbij noem je argumenten en je kunt de voor- en nadelen van de verschillende argumenten geven. Als iemand jou tijdens de presentatie een vraag stelt, kun je daar op spontane en heldere wijze op reageren.

Luisteren:
Je kunt een voordracht van 10 à 15 minuten begrijpen en zelfs moeilijke redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Je kunt de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Het grootste deel van films kun je in standaardtaal begrijpen.

 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan:
  Je kunt met enige inspanning veel volgen van wat gezegd wordt. Maar wanneer de gespreksvoerders met jouw of elkaar praten op een rap tempo en veel idioom, vind je het misschien nog moeilijk om zelf heel actief deel te nemen aan een gesprek.
 2. Luisteren als lid van een live publiek:
  Je kunt de belangrijkste punten volgen van voordrachten, toespraken, verslagen en andere vormen van academische of professionele presentaties die naar inhoud en vorm complex zijn.

Lezen:
Je kunt artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op actuele problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen.

 1. Lezen om informatie op te doen:
  Je begrijpt artikelen en verslagen over hedendaagse problemen, waarin de schrijvers bepaalde stellingen of standpunten innemen. Ook kun je literaire en non-fictie teksten lezen en redelijk begrijpen.
 2. Correspondentie lezen:
  Je kunt correspondentie lezen die binnen jouw interessegebied ligt en je kunt de belangrijkste informatie begrijpen.

In een KTV-taaltoets voor tolken wordt jouw spreek-, luister- en leesvaardigheid* beoordeeld op B2-niveau. Deze vaardigheden worden getoetst in drie toetsonderdelen:

Gesprek:

 • Luisteren: Je luistert naar een gesprek tussen moedertaalsprekers van ongeveer 7 minuten en haalt de hoofdlijn en de belangrijkste punten uit het gesprek. Je beantwoordt mondeling vragen over de hoofdlijnen van een gesprek over een hedendaags dilemma, probleem of actualiteit. De inhoud van de antwoorden geven jouw luistervaardigheidsniveau aan. 
 • Spreken: Terwijl je antwoord geeft op de inhoudelijke en reflectieve vragen, word je beoordeeld op jouw spreekvaardigheid. 

 

Mondelinge samenvatting:(Tijdens dit onderdeel wordt de kandidaat beoordeeld op luister- en spreekvaardigheid)

 • Luisteren: De kandidaat luistert tweemaal naar een voordracht over een universeel onderwerp van maatschappelijk belang van ongeveer 8 minuten. Tijdens de tweede keer mag de kandidaat aantekeningen maken. De kandidaat wordt op grond van de inhoud van zijn samenvatting beoordeeld op zijn luistervaardigheid
 • Spreken: Terwijl de kandidaat de mondelinge samenvatting van de voordracht presenteert aan de examinatoren, wordt hij beoordeeld op spreekvaardigheid. 

 

Lezen*:

 • Leesopdracht. Correspondentie lezen: een informatieve brief met meerkeuzevragen. 
 • Leesopdracht. Lezen om informatie op te doen: een tekst met argumenten en standpunten van de schrijver met meerkeuzevragen.

* Voor talen waar geen geschreven standaard voor bestaat, kan het Bureau Wbtv beslissen dat 'lezen' niet getoetst hoeft te worden. Indien dit het geval is bij uw toetstaal, dan leest u dat in de eerste alinea bovenin deze pagina.

 

Meer informatie over de ERK-taalprofielen leest u hier.

Gefeliciteerd! Met het behalen van je taaltoets heb je aangetoond dat jouw taalvaardigheid van de toetstaal op B2-niveau is. Je kunt nu je inschrijving bijwerken in het Rbtv. Klik hier om je in te schrijven in het Rbtv.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Je kunt zoveel voorbereiden als jij denkt nodig te hebben. Toch raadt KTV aan om niet teveel tijd tussen de voorbereiding en de taaltoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt. Onderaan deze pagina zie je of er een toetsdatum beschikbaar is. Als er alleen een maand genoemd wordt, dan wordt de exacte datum binnenkort bekendgemaakt via 'Mijn KTV'.

Ben je onverhoopt gezakt? Je kunt je herkansing boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap..

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Taaltoets Nederlands (B2)

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Inschrijfgeld toetstraject Nederlands (B2)
€ 50,- excl. btw
Taaltoets Nederlands (B2)
€ 595,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing leesopdrachten
€ 350,- excl. btw
Herkansing Gesprek (Luisteren & Spreken)
€ 350,- excl. btw
Herkansing Mondelinge samenvatting (Luisteren & Spreken)
€ 350,- excl. btw

Taaltrainingen

Spreekwoorden en gezegden

Spreekwoorden en gezegden (opname)

Bekijk inhoud

45,00 excl. btw

Gesprekstolken: dilemma`s en mogelijkheden

Oefenen Mondelinge samenvatting (datum in overleg)

Bekijk inhoud

225,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (intake + 6 lessen)

Bekijk inhoud

599,00 excl. btw

Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Bekijk inhoud

950,00 excl. btw

Nederlands op niveau (B1 naar B2)

Bekijk inhoud

1.850,00 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.475,00 excl. btw

Wil je graag nog extra informatie? Twijfel je over het toetsniveau? Of wil je iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via info@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269