Vertaaltoetstraject Turks > Nederlands

KTV-vertaaltoetsen worden ontwikkeld om vertalers die niet over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo‐niveau beschikken de mogelijkheid te bieden alsnog aan te tonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen om in het register te worden ingeschreven. Aangezien een vertaaldiploma op minimaal hbo‐niveau toegang verleent tot het register ligt het voor de hand dat de KTV-vertaaltoets op een niveau ligt dat vergelijkbaar is met dat van het eindexamen vertalen van Nederlandse hbo‐vertaalopleidingen. De competenties die bij die opleidingen worden getoetst zijn: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, de linguïstische en tekstuele competentie en de culturele competentie.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Leest u dit goed. Daaronder ziet u de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Toetstraject

Het vertaaltoetstraject bestaat uit drie fases. U schrijft zich per fase in: eerst registreert u zich, en vervolgens schrijft u zich in voor de proefexamens. Als u voor de proefexamens gemiddeld een voldoende scoort kunt u doorstromen naar de vertaaltoets. De kosten van elke fase zijn onderaan deze pagina vermeld.

De registratiefase is de periode waarin de kandidaat geregistreerd staat voor een vertaaltoets. Let op: een registratie houdt níet in dat u ook aangemeld staat voor de vertaaltoets. Door middel van de registratie komen de gegevens van de kandidaat in het kandidatenvolgsysteem van dit toetstraject te staan en kan de kandidaat een vervolgfase boeken.

De kandidaat ontvangt na de betaling van zijn registratie een automatisch bevestigingsbericht met als bijlage de factuur en de algemene voorwaarden

Nadat iemand zich als kandidaat geregistreerd heeft, kan hij via Mijn KTV de status van zijn toetstraject bekijken en de volgende belangrijke zaken vinden:

 • boekingsmogelijkheid voor een proefexamenpakket of herkansingen daarvan;
 • data waarop de volgende vertaaltoets plaatsvindt;
 • aanmeldmogelijkheid voor de vertaaltoets;
 • praktische informatie met betrekking tot de vertaaltoetsdag;
 • resultaat van de proefexamens en afgelegde vertaaltoets(en).

Meer informatie over het opleidingstraject leest u in het toetsreglement. Onderin deze pagina ziet u de prijzen en voorbereidingspakketten horend bij dit toetstype.

Uw vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat u moet inzetten op uw schrijfvaardigheden én uw vertaalvaardigheid.

KTV organiseert, naast de verplichte onderdelen van dit toetstraject, verschillende trainingen die ter voorbereiding dienen op de vertaaltoets. Onderaan deze webpagina ziet u de trainingen die geschikt zijn als voorbereiding voor dit toetstype. Hier vindt u de cursusagenda van KTV Toetsing, toegespitst op de vertaaltoets.

In de algemene cursusagenda kunt u het verdere aanbod raadplegen. Bij drie of meer inschrijvingen uit de cursusagenda, geldt de standaard kortingsactie van KTV.

 

Een proefexamenpakket bestaat uit drie proefexamens in één vertaalrichting en vormt een verplicht onderdeel van het vertaaltoetstraject. Pas als u slaagt voor een proefexamenpakket met een gemiddeld cijfer van minimaal 5,5, dan mag u deelnemen aan de vertaaltoets in die vertaalrichting. Voor alle talencombinaties waarin vertaaltoetsen worden afgenomen, biedt KTV proefexamens aan. 

Wanneer u zich in Mijn KTV aangemeld heeft voor een proefexamenpakket, ontvangt u van KTV:

- de opname ‘Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken’; en
- de inloginstructies voor de online vertaalomgeving, waar u de drie vertalingen kunt maken (op dit online platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen).

De eerste stap binnen de voorbereidingsfase is het bekijken van de opname ‘Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken’. U vindt deze opname na het boeken van Proefexamenpakket 1A of 2A in Mijn KTV > Opnames. In deze opname zet Wouter Cochie (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent) de basiskennis voor vertalen uiteen, die u als vertaler moet bezitten om de proefexamens en vertaaltoets succesvol te voltooien.

De tweede stap is het maken van (achtereenvolgend) de drie vertalingen; deze worden gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van uw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kunt u op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maakt u de tweede vertaling en dient deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie gaat u met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal ongeveer 7 dagen zitten. 


U bent geslaagd voor het proefexamenpakket als u een gemiddeld cijfer heeft van 5,5 voor de drie vertalingen.

Op deze manier raakt u niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kunt u een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn. 

Een proefexamenpakket is te boeken tot 8 weken vóór de aanstaande toetsdag (in verband met het inleveren/reviseren van 3 vertalingen). Let op: als u zich aanmeldt voor de proefexamens, wordt u níet automatisch ingeschreven voor de vertaaltoets. Vertaaltoetsen kunnen pas geboekt worden indien u gemiddeld een voldoende (cijfer > 5,5 ) heeft gescoord voor één proefexamenpakket. 

Meer informatie over de proefexamens en herkansingen hiervan leest u in het toetsreglement

U kunt de KTV-vertaaltoets afleggen als u de proefexamens met goed gevolg heeft afgelegd (gemiddeld cijfer > 5,5).

De KTV-vertaaltoets bestaat uit een vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting, die binnen 2 uur gemaakt dient te worden op een online vertaalomgeving.

Via de vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden tonen de kandidaten aan dat zij:

 • op correcte en consistente wijze, en gericht op de omschreven doelgroep, een vertaling kunnen produceren;
 • begrip hebben van de inhoud van de brontekst;
 • kennis van de doeltaal hebben en de tekstuele conventies in acht nemen, waardoor de vertaling op gelijke wijze en voor hetzelfde doel ingezet kan worden in het land van bestemming;
 • cultuurbepaalde eigenheid van teksten in de brontaal onderkennen en die eigenheid op equivalente wijze omzetten in de doeltaal, met inachtneming van met name realia, regionale en diachrone diversiteit;
 • onder tijdsdruk (2 uur) de vertaling kunnen afronden en nog tijd kunnen nemen voor revisie; en
 • (online) naslagwerken en fysieke informatiebronnen kunnen raadplegen.


De dagplanning van de toetsdagen is als volgt: 

Ochtend (vreemde taal > Nederlands of Engels):
09:30 uur: Ontvangst en installeren van uw werkplek (eigen laptop, verlengsnoer, woordenboeken)
09:45 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin u de vertaling moet maken
10:00 uur: Start vertaaltoetsen
12.00 uur: Einde vertaaltoetsen

Middag (Nederlands of Engels > vreemde taal):
13:30 uur: Ontvangst en installeren van uw werkplek (eigen laptop, verlengsnoer, woordenboeken)
13:45 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin u de vertaling moet maken
14:00 uur: Start vertaaltoetsen
16:00 uur: Einde vertaaltoetsen


Toetsen die op individuele basis en/of online plaatsvinden, worden op afspraak ingepland.

Voor alle talen is het mogelijk om de vertaaltoets individueel af te leggen op een afgesproken toetsdatum.

Indien er geen toetsdatum voor uw vertaaltoets bekend is, kunt u het hele jaar door een individuele toets boeken. 

Voor een individuele toetsafname voor vertaaltoetsen die wél ingepland staan, geldt dat u de normale toetsprijs betaalt plus een toeslag van 200 euro excl. btw. per vertaalrichting.

U kunt kiezen om de individuele vertaaltoets te doen in Nijkerk of online (op afspraak). Wanneer u uw vertaaltoets online aflegt, geldt dat u een stabiele internetverbinding moet hebben i.v.m. online monitoring. KTV voert vóór de afname van een online toets altijd een online check uit, waarbij we de toetssituatie samen met u simuleren.

Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vinkt u in Mijn KTV de optie 'individuele toetsdatum' aan.

Een kandidaat die geslaagd is voor dit toetstype en zijn competentiebewijs heeft ontvangen, kan zich als vertaler registreren in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) . Een verzoek tot inschrijving dient u in bij het Bureau Wbtv. Naast uw competentiebewijs moet u beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden) en een recente pasfoto.

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan moet u:

 • zich binnen twee maanden laten beëdigen om uw inschrijving te voltooien;
 • permanente educatie volgen (klikt u hier om het cursusaanbod van KTV te bekijken);
 • zich houden aan de gedragscode; en
 • uw inschrijving iedere vijf jaar verlengen.

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die in het Rbtv staan, vindt u in de brochure ‘Register staat voor kwaliteit. Ingeschreven in het Rbtv. En dan?’.

Wanneer u zich registreert voor dit toetstraject gaat u akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boekt u via Mijn KTV

Vertaaltoets Turks > Nederlands Vertaaltoets Turks > Nederlands

Deze vertaaltoets is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Aanvullende voorbereidingstrainingen boekt u via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. U schrijft zich per fase in.
Hier ziet u de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie
€ 25,- excl. btw
Proefexamenpakket
€ 450,- excl. btw
Vertaaltoets
€ 750,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing proefexamenpakket
€ 450,- excl. btw
Herkansing vertaaltoets
€ 750,- excl. btw

Voorbereidingstrainingen

Postediting - een must voor vertalers (studiemodule)

Bekijk inhoud

0,00 excl. btw

Reviseren in de praktijk: hoe lees ik mijn eigen werk en werk van anderen na?

Bekijk inhoud

70,00 excl. btw

Terugkomdag - Introductie tot postediting

Bekijk inhoud

195,00 excl. btw

Taalverzorging voor vertalers

Bekijk inhoud

299,00 excl. btw

Writing

Schrijftraining voor vertalers

Bekijk inhoud

595,00 excl. btw

Heeft u nog vragen?

Heeft u het toetsreglement gelezen maar wilt u graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan u graag te woord!

Bel 085 87 86 269