Toetsing

Inloggen toetskandidaten

Staat u ingeschreven voor een toetstraject? Log in om uw status te bekijken.

Inloggen


Beëdigd tolk of vertaler worden?

KTV organiseert verschillende soorten toetsen: integrale tolktoetsen en vertaaltoetsen die leiden tot inschrijving in het Rbtv en CNaVT-examens op C1-niveau.
Klik hieronder op het type toetsing waar je meer informatie over wilt lezen

Toetsaanbod

Integrale tolkopleiding (C1-niveau)

De integrale tolktoets op C1-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden op niveau C1 van het Rbtv: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau C1 en taalbeheersing van de vreemde taal op C1-niveau. Het C1-niveau vereist minimaal hbo-denkniveau.

De integrale tolktoets op C1-niveau is een taalspecifieke tolktoets met toetsmateriaal geschreven op ERK-niveau C1. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst. Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Tolken die slagen voor deze integrale tolktoets voldoen aan alle voorwaarden van het Besluit inschrijving Wbtv en kunnen ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers. 

Integrale tolkopleiding (B2-niveau)

De integrale tolktoets op B2-niveau is hetzelfde als een integrale tolktoets op C1-niveau met het verschil dat de toetsmaterialen geschreven zijn op ERK-niveau B2. De integrale tolktoets op B2-niveau toetst alle competenties die nodig zijn om als tolk ingeschreven te kunnen worden: tolkvaardigheid, taalbeheersing van het Nederlands op ERK-niveau B2 en taalbeheersing van de vreemde taal op B2-niveau. 

De integrale tolktoets op B2-niveau is een taalspecifieke tolktoets. Taalspecifiek betekent dat de kandidaat de tolkopdrachten van het Nederlands naar de vreemde taal en vice versa moet tolken. De tolktoets omvat vijf verschillende opdrachten: een gesprek (rollenspel), een toespraak vanuit het Nederlands, een toespraak vanuit de vreemde taal, een Nederlandstalige tekst en een vreemdtalige tekst. Ieder onderdeel kent zijn eigen moeilijkheden: in het gesprek wordt spreektaal gebruikt (of indien van toepassing dialect) en verschillende valkuilen moeten door de tolk professioneel opgelost worden; de toespraken zijn iets formeler van aard en duren drie minuten, daarmee doen ze een groot beroep op een goede woordenschat en efficiënte notatie- en geheugentechniek; en bij het tolken van blad moet de kandidaat goed in staat zijn te abstraheren (los te komen van de tekst) en te herformuleren.

Deelnemers die ingeschreven staan voor het tolktoetstraject op C1-niveau en voor hun intake Nederlands het advies kregen om op B2-niveau verder te gaan, kunnen hun inschrijving omzetten naar het integrale tolktoetstraject op B2-niveau.

Lees hier meer over het overheidsbesluit over de niveaudifferentiatie in het Rbtv.

Tolkvaardighedentoetsen (NL<>NL)

Met het spreken van twee talen ben je nog geen tolk. Met de tolkvaardighedentoets kun je jouw tolkvaardigheden aantonen. Indien je jouw taalbeheersing van het Nederlands én jouw vreemde taal op ERK-niveau C1 of B2 ook kunt aantonen, kun je met het behalen van deze tolkvaardighedentoets toegelaten worden in het Rbtv.

Taaltoetsen voor tolken (C1-niveau)

Je kunt in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, waaronder de beheersing van het Nederlands en de vreemde taal op C1-niveau. Dit niveau kun je aantonen door een taaltoets af te leggen die afgenomen wordt door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige

Taaltoetsen voor tolken (B2-niveau)

Je kunt in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, waaronder de beheersing van het Nederlands en de vreemde taal. De taaltoetsen op B2-niveau zijn erkend door het Bureau Wbtv en voldoen aan het nieuwe Wbtv-taaltoetskader. 

Vertaaltoetsen (hbo-denkniveau)

De vertaaltoets toetst alle eindcompetenties die bij een hbo-opleiding vertalen ook worden getoetst: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, een linguïstische en tekstuele competentie en een culturele competentie.

De vertaaltoets wordt per vertaalrichting afgenomen, wat inhoudt dat jij - indien je de toets met goed gevolg afleggen - in één vertaalrichting beëdigd wordt. Wil je voor twee vertaalrichtingen beëdigd worden dan kun je (desgewenst op één dag) beide toetsen afleggen. Een vertaaltoets bestaat uit een brontekst van ongeveer 300 woorden, die vertaald dient te worden in de doeltaal. Je dient bij het maken van de vertaling aan te tonen dat je het vermogen en de kennis bezit om de brontekst te begrijpen, de boodschap te deverbaliseren en deze correct, zonder verlies van informatie, te herformuleren in de doeltaal.

Vertalers die slagen voor een vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct (per vertaalrichting) ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.