Taaltoetsen voor tolken (B2-niveau)..

Je kunt in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1- of B2-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-of B2-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-taaltoets kun je aan voorwaarde 2 en 3 voldoen. De taaltoetsen van KTV zijn goedgekeurd op grond van het nieuwe Wbtv-taaltoetskader. B2-niveau vereist minimaal havo- of mbo-4 denkniveau.

Moet je ook voorwaarde 5 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op B2- of C1-niveau in jouw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dien je naast jouw taaltoets ook een tolkvaardighedentoets te doen.

Wil je weten of dit het toetstype is dat het beste bij jouw situatie past? Lees het reglement en bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen.

Nederlands (B2)

Informatie toetstraject