Taaltoetsen voor tolken (B2-niveau)..

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1- of B2-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-of B2-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-taaltoets kunt u aan voorwaarde 2 en 3 voldoen. De taaltoetsen van KTV zijn goedgekeurd op grond van het nieuwe Wbtv-taaltoetskader. 

Moet u ook voorwaarde 5 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op B2- of C1-niveau in uw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dient u naast uw taaltoets ook een tolkvaardighedentoets te doen.

Nederlands (B2)

Informatie toetstraject