Taaltoetsen voor tolken (C1-niveau)..

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. integriteit;
2. taalvaardigheid van de brontaal op C1-niveau van het ERK;
3. taalvaardigheid van de doeltaal op C1-niveau van het ERK;
4. kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
5. tolkvaardigheid en –attitude.

Door middel van een KTV-taaltoets kunt u aan voorwaarde 2 of 3 voldoen. De taaltoetsen die KTV aanbiedt worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. 
Moet u ook voorwaarde 5 nog aantonen? Kijk dan of er een integrale tolktoets op C1-niveau in uw taal beschikbaar is. Zo niet, dan dient u naast uw taaltoets(en) ook een tolkvaardighedentoets te doen.

Amhaars (C1)

Arabisch (Egyptisch) (C1)

Arabisch (Jemenitisch) (C1)

Arabisch (Tunesisch) (C1)

Fries (C1)

Hindi (C1)

Koerdisch Kermandji (Syriƫ en Irak) (C1)

Nederlands (C1)

Pashto (C1)

Roemeens (C1)

Russisch (C1)

Sorani (C1)

Tarifit (C1)