Vertaaltoetstraject Chinees (vereenvoudigd schrift) > Engels

KTV-vertaaltoetsen worden ontwikkeld om vertalers die niet over een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo‐niveau beschikken de mogelijkheid te bieden alsnog aan te tonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen om in het register te worden ingeschreven. Aangezien een vertaaldiploma op minimaal hbo‐niveau toegang verleent tot het register ligt het voor de hand dat de KTV-vertaaltoets op een niveau ligt dat vergelijkbaar is met dat van het eindexamen vertalen van Nederlandse hbo‐vertaalopleidingen. De competenties die bij die opleidingen worden getoetst zijn: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, de linguïstische en tekstuele competentie en de culturele competentie.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Lees dit goed. Daaronder zie je de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

Toetstraject

Tijdens een vertaaltoets wordt door middel van een vertaling van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting alle competenties getoetst die nodig zijn om als vertaler ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers. Nadat je geslaagd bent, ontvang je een competentiebewijs en kun je een verzoek tot inschrijving indienen bij het Bureau Wbtv. Je kunt dan beëdigd worden als vertaler.

Voordat je de vertaaltoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen:

 • Registratie voor het toetstraject; 
 • Proefexamens boeken en met een voldoende afronden;
 • Aanvullende voorbereidingstrainingen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen: de vertaaltoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en aanvullende voorbereidingstrainingen.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je je hebt geregistreerd ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Voor dit traject gelden geen specifieke toelatingseisen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat onderwerpen van de toets een hbo-denkniveau vereisen en dat jouw taalbeheersing voldoende moet zijn om over deze onderwerpen schriftelijk te communiceren.

Jouw vertaling wordt beoordeeld als autonome tekst en door middel van een contrastieve vergelijking. Dit impliceert dat je moet inzetten op jouw schrijfvaardigheden én jouw vertaalvaardigheid.

KTV organiseert, naast de verplichte onderdelen van dit toetstraject, verschillende trainingen die ter voorbereiding dienen op de vertaaltoets. Onderaan deze webpagina zie je de trainingen die geschikt zijn als voorbereiding voor dit toetstype. Hier vind je de cursusagenda van KTV Toetsing, toegespitst op de vertaaltoets.

In de algemene cursusagenda kun je het verdere aanbod raadplegen. Bij drie of meer inschrijvingen uit de cursusagenda van KTV Kennisnet, geldt de standaard kortingsactie van KTV Kennisnet. Deze korting telt niet voor de trainingen van KTV Toetsing. 

 

Om te slagen voor de proefexamens én de vertaaltoets word je beoordeeld aan de hand van vijf parameters, opgesteld door het Bureau Wbtv:

 • Equivalentie
  Je hoeft geen letterlijke overname van de brontekst te maken. Het is de bedoeling dat degene die jouw vertaling leest dezelfde informatie krijgt als wanneer hij het origineel zou lezen. Je moet een vertaling leveren die aantoont dat je alle hoofdbestanddelen en de meeste details uit de brontekst kan halen.
 • Zelfredzaamheid
  Je moet jezelf kunnen redden als je tijdens het vertalen op problemen stuit; zowel van taalkundige als culturele aard. Je kunt oplossingen aandragen en deze verwerken in je vertaling.
 • Opmaak en indeling
  Hier word je niet op beoordeeld tijdens een KTV-vertaaltoets. Je maakt de vertaling binnen TranslationQ, zonder opmaak.
 • Cohesie
  Je maakt gebruik van coherentiemarkeerders en bevordert daardoor de leesbaarheid van de tekst.
 • Grammatica, interpunctie en spelling
  Grammaticale fouten zijn bij jou zeldzaam, je leestekengebruik is consistent en bevorderlijk voor de leesbaarheid en je spelling is nagenoeg correct.

Klik hier voor het volledige beoordelingsraster op de site van het Wbtv, zodat je precies weet wat je moet kunnen om te slagen voor je vertaaltoets.

Een proefexamenpakket bestaat uit drie proefexamens in één vertaalrichting en vormt een verplicht onderdeel van het vertaaltoetstraject. Pas als je slaagt voor een proefexamenpakket met een gemiddeld cijfer van minimaal 5,5, dan mag je deelnemen aan de vertaaltoets in die vertaalrichting. Voor alle talencombinaties waarin vertaaltoetsen worden afgenomen, biedt KTV proefexamens aan. 

Wanneer je je in Mijn KTV aangemeld hebt voor een proefexamenpakket, ontvang je van KTV:

- de opname ‘Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken’; en
- de inloginstructies voor de online vertaalomgeving, waar je de drie vertalingen kunt maken (op dit online platform worden ook de officiële vertaaltoetsen afgenomen).

De eerste stap binnen de voorbereidingsfase is het bekijken van de opname ‘Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken’. Je vindt deze opname na het boeken van Proefexamenpakket 1A of 2A in Mijn KTV > Opnames. In deze opname zet Wouter Cochie (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent) de basiskennis voor vertalen uiteen, die je als vertaler moet bezitten om de proefexamens en vertaaltoets succesvol te voltooien.

De tweede stap is het maken van (achtereenvolgend) de drie vertalingen; deze worden gereviseerd door een assessor van de toetscommissie van jouw vertaalrichting. Zodra de revisie gereed is, kun je op het vertaalplatform de correcties en eventuele feedback bekijken. Vervolgens maak je de tweede vertaling en dien je deze ter revisie weer in. Na het ontvangen en bekijken van de revisie gaat je met vertaling drie aan de slag, die wederom wordt gereviseerd. Tussen het indienen van de vertaling en de revisie zal ongeveer 7 dagen zitten. 


Je bent geslaagd voor het proefexamenpakket als je een gemiddeld cijfer hebt van 5,5 voor de drie vertalingen.

Op deze manier raak je niet alleen vertrouwd met het vertaalprogramma, maar kun je een notie krijgen van de soort bronteksten die gebruikt wordt, wat de verwachtingen van de assessor en de vertaalnormen zijn. 

Een proefexamenpakket is te boeken tot 8 weken vóór de aanstaande toetsdag (in verband met het inleveren/reviseren van 3 vertalingen). Let op: als je je aanmeldt voor de proefexamens, word je níet automatisch ingeschreven voor de vertaaltoets. Vertaaltoetsen kunnen pas geboekt worden indien je gemiddeld een voldoende (cijfer > 5,5 ) hebt gescoord voor één proefexamenpakket. 

Meer informatie over de proefexamens en herkansingen hiervan lees je in het toetsreglement

Je kunt de KTV-vertaaltoets afleggen als je de proefexamens met goed gevolg hebt afgelegd (gemiddeld cijfer > 5,5).

De KTV-vertaaltoets bestaat uit een vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden per vertaalrichting, die binnen 2 uur gemaakt dient te worden op een online vertaalomgeving.

Via de vertaling van een tekst van ongeveer 300 woorden toon je aan dat je:

 • op correcte en consistente wijze, en gericht op de omschreven doelgroep, een vertaling kunnen produceren;
 • begrip hebben van de inhoud van de brontekst;
 • kennis van de doeltaal hebben en de tekstuele conventies in acht nemen, waardoor de vertaling op gelijke wijze en voor hetzelfde doel ingezet kan worden in het land van bestemming;
 • cultuurbepaalde eigenheid van teksten in de brontaal onderkennen en die eigenheid op equivalente wijze omzetten in de doeltaal, met inachtneming van met name realia, regionale en diachrone diversiteit;
 • onder tijdsdruk (2 uur) de vertaling kunnen afronden en nog tijd kunnen nemen voor revisie; en
 • (online) naslagwerken en fysieke informatiebronnen kunnen raadplegen.


De dagplanning van de toetsdagen is als volgt: 

Ochtend (vreemde taal > Nederlands of Engels):
09:30 uur: Ontvangst en installeren van jouw werkplek (eigen laptop, verlengsnoer, woordenboeken)
09:45 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin je de vertaling moet maken
10:00 uur: Start vertaaltoetsen
12.00 uur: Einde vertaaltoetsen

Middag (Nederlands of Engels > vreemde taal):
13:30 uur: Ontvangst en installeren van jouw werkplek (eigen laptop, verlengsnoer, woordenboeken)
13:45 uur: Uitleg van de revisiesoftware waarin je de vertaling moet maken
14:00 uur: Start vertaaltoetsen
16:00 uur: Einde vertaaltoetsen


Toetsen die op individuele basis en/of online plaatsvinden, worden op afspraak ingepland.

Voor alle talen is het mogelijk om de vertaaltoets individueel af te leggen op een afgesproken toetsdatum.

Indien er geen toetsdatum voor jouw vertaaltoets bekend is, kun je het hele jaar door een individuele toets boeken. 

Voor een individuele toetsafname voor vertaaltoetsen die wél ingepland staan, geldt dat je de normale toetsprijs betaalt plus een toeslag van 200 euro excl. btw. per vertaalrichting.

Je kunt kiezen om de individuele vertaaltoets te doen in Nijkerk of online (op afspraak). Wanneer je jouw vertaaltoets online aflegt, geldt dat je een stabiele internetverbinding moet hebben i.v.m. online monitoring. KTV voert vóór de afname van een online toets altijd een online check uit, waarbij we de toetssituatie samen met je simuleren.

Indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vink je in Mijn KTV de optie 'individuele toetsdatum' aan.

Gefeliciteerd, je bent geslaagd voor de vertaaltoets! Zodra je het competentiebewijs hebt ontvangen kun je je inschrijven in het Rbtv om beëdigd vertaler te worden. Behalve dit competentiebewijs heb je een recente pasfoto nodig en een VOG. Klik hier om je in te schrijven in het Rbtv.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Dit traject is helemaal op maat te maken, en de samenstelling ervan baseert zich op jouw eerdere (vertaal)ervaringen en kennis.

Je kunt zoveel voorbereidingen boeken als jij denkt nodig te hebben. Die zijn bij dit traject facultatief maar raadzaam. Als je denkt er klaar voor te zijn, kun je starten met de proefexamens. Als je slaagt voor de proefexamens kun je daarna de vertaaltoets doen. KTV raadt je aan niet teveel tijd tussen de proefexamens en de vertaaltoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt.

KTV raadt aan om minimaal een half jaar over deze opleiding te doen. Langer kan ook! Ben je onverhoopt gezakt voor een onderdeel? Herkansingen kun je slechts een aantal keer boeken. Bekijk hier het verloop van een vertaaltoetstraject. boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap.

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Vertaaltoets Chinees (vereenvoudigd schrift) > Engels Vertaaltoets Chinees (vereenvoudigd schrift) > Engels

Dit onderdeel is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie
€ 50,- excl. btw
Proefexamenpakket
€ 450,- excl. btw
Vertaaltoets
€ 850,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing proefexamenpakket
€ 450,- excl. btw
Herkansing vertaaltoets
€ 850,- excl. btw

Taaltrainingen

Reviseren van vertalingen voor dummies (opname)

Bekijk inhoud

35,00 excl. btw

De kunst van het vertalen: een stoomcursus voor beginners

Bekijk inhoud

799,00 excl. btw

Heb je nog vragen?

Heb je het toetsreglement gelezen maar wil je graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact met op via info@ktv-toetsing.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269