Vierdaagse tolkvaardighedentraining

Deze cursus is essentieel voor iedereen die zich wil laten omscholen tot tolk. De basistraining tolkvaardigheden biedt je de juiste handvatten om jouw tolkvaardigheden te ontwikkelen. De cursus omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt je bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad' (ook wel à vue tolken genoemd). Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. Een onmisbare training voor iedereen die beëdigd tolk wil worden!

Een essentiële training voor toetskandidaten die zich goed willen voorbereiden op de integrale tolktoets en hun tolkvaardigheden willen ontwikkelen. Door middel van deze training leer je effectiever en vollediger tolken.

Het programma biedt een theoretische kennismaking met de technieken van het consecutief tolken, ten behoeve van gesprekstolken en langere voordrachten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers bij het in de praktijk oefenen en ontwikkelen van de vaardigheden. Ook wordt je aangezet tot creativiteit en het ontwikkelen van een eigen symbolenbibliotheek. 
Om een goede tolkprestatie te kunnen leveren dien je namelijk over een aantal basisvaardigheden te beschikken en daarop ook gelijktijdig een beroep kunnen doen! 

Grofweg kunnen er in het consecutief tolken twee fasen worden onderscheiden: de receptiefase en de productiefase. Binnen de training besteedt de deelnemer zowel aandacht aan de vaardigheden van de eerste fase, o.a. luisteren, analyseren, noteren en opslaan in het kortetermijngeheugen, als aan die van de tweede fase, het lezen van de notities, het aanspreken van het geheugen, het spreken en het weergeven in de doeltaal. Binnen de training zal er vooral veel worden gewerkt in tweetallen en kleine groepjes. In de oefeningen werken we met gevarieerd bronmateriaal, zowel qua vorm als inhoud.

Voor deelname aan de training dien je een goede kennis te hebben van minimaal twee werktalen (sowieso Nederlands). Uitgaande van eenvoudige 1-talige oefeningen (NL<>NL), zoals ‘papegaaien’ (napraten in dezelfde taal en tegelijkertijd luisteren en controle houden op de gesproken weergave) wordt er toegewerkt naar de simulatie van een gangbare werksituatie waarbinnen de verschillende vaardigheden samenvallen. Geleidelijk worden er elementen toegevoegd zoals geheugentraining en notatietechnieken. Dit is de eerste aanzet voor de cursisten om hun eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze notatietechnieken op hun eigen manier kunnen gebruiken ter verbetering van de vertaalslag en om informatie volledig door te geven. Naarmate de cursus vordert zal de duur, de informatiedichtheid en de complexiteit van de te tolken fragmenten toenemen en daarmee ook de noodzaak van een bruikbaar notatiesysteem.

Een ander trainingsonderdeel is de ‘vertaling van het blad’. Dit is een specifieke vaardigheid waar in verschillende werksituaties, bijvoorbeeld bij een rechtbankzitting  of een psychologisch onderzoek, regelmatig naar wordt gevraagd. De tolk moet dan een tekst kunnen lezen en tegelijkertijd tolken naar een andere taal.

Solide basisvaardigheden maken het voor de gesprekstolk eenvoudiger om in verschillende omgevingen te werken. Natuurlijk komen ook de meer algemene tolkstrategieën aan de orde, zodat de training tolktechnieken je als gesprekstolk een breed pakket biedt om goed beslagen ten ijs te komen. Deze training vormt een essentieel onderdeel van jouw voorbereiding voor de integrale tolktoets of tolkvaardighedentoets.

 

Leesopdracht

In Mijn KTV > Cursussen:

 • Leesopgave Vierdaagse tolkvaardighedentraining.pdf

Uit verplicht lesboek:

 • Hfd. 2, 3 en 4 uit Tolktechnieken en deontologie, Salaets & Katalin Balagh,  KTV (2016) -  Als je dit boekje nog niet in je bezit hebt, kun je dit aanschaffen via Opties in jouw winkelwagen.

 

Schrijfopdracht

Voor de trainingsdag 'Werken met symbolen':

Noteer 50 begrippen die je veel in de praktijk tegenkomt, waarvoor je graag een symbool zou willen ontwikkelen. Deze begrippen kun je tot uiterlijk één week voorafgaand aan de trainingsdag uploaden in je KTV-account.

Zelf meenemen (optioneel)

Als je zelf over goed vertaalde nieuwsartikelen of informatieve folders beschikt, dan kun je deze meenemen naar de training. Het moet geen tekst zijn die je uit je hoofd kent, omdat de oefenwaarde dan weg is.

 

Aanbevolen studieboek:

Notatietechnieken voor consecutief tolken; Gillies, A; Nederlandse vertaling

https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/studieboek_notatietechnieken/3011 

Ana Meneses Dekker

“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Zij is sinds 2001 werkzaam als (conferentie)tolk. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

Daniëlle van Hierden is zakelijk tekenaar. Complexe informatie terugbrengen tot de kern d.m.v. eenvoudige tekeningen is wat zij het liefste doet. Denk hierbij aan: uitwerking van visie of strategie, instructies, pitches, teamontwikkeling of praatplaten. Deze effectieve manier van communiceren leert ze ook graag aan anderen, zodat mensen elkaar beter en sneller begrijpen. 

Inleiding in de tolktechnieken - dag 1 23 mei 2024 09:30u. - 17:00u.
Tolkvaardighedentraining - dag 2 31 mei 2024 09:30u. - 17:00u.
Werken met symbolen - dag 3 1 jun. 2024 09:30u. - 17:00u.
Tolkvaardighedentraining - dag 4 2 jun. 2024 09:30u. - 17:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Kleine groep
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur. 
 • Als je een collega, die in dezelfde talencombinatie als jij werkt, kunnen overtuigen om deze training ook te volgen, dan kun je samen oefenen in 2 taalrichtingen.
 • Voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in Nijkerk klik je hier.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Als je het prettig vindt om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

 

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.

"Goede tips"

"Heel interessant en wordt met veel enthousiasme gegeven"

"Tijdens de training kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijn tolkvaardigheden"

"Echt helemaal fantastisch. Ana is top! Good vibes."

"Heel fijne training. Echt een aanrader. Heel veel tips en tools gekregen!"

Startdatum: 23 mei 2024
 • van 09:30 tot 17:00
 • 826,45 (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Lesboek 'Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken': + € 23,85

  Hfd. 2, 3 en 4 zijn verplichte lesstof t.b.v. deze training.

  Let op! Tolktoetskandidaten ontvangen dit boekje bij hun 1ste werkcollege.