Overig aanbod

Aanvullend op de verplichte voorbereiding die je via Mijn KTV > Toetstrajecten boekt.

Zoeken
Overig aanbod
Sorteren op:

Begeleide inzage toets

Indien de kandidaat de opnames van zijn tolktoets onder begeleiding van de werkcollegedocent of assessor wil inzien, dient hij hiertoe binnen 30 dagen nadat het resultaat van zijn integrale tolktoets bekend gemaakt is, een schriftelijk verzoek in te dienen bij KTV.

De begeleider bekijkt dan samen met de kandidaat de opnames van diverse toetsonderdelen en bespreekt de tekortkomingen van de tolkprestatie.

  • 85,- (excl. BTW)
  • Nijkerk

Verlenging - Individueel leertraject Nederlands

Dit betreft een verlenging van het leertraject dat is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. De verlenging bestaat uit 4 online lessen. Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

  • 275,- (excl. BTW)
  • Online