Begeleide inzage toets

Indien de kandidaat de opnames van zijn tolktoets onder begeleiding van de werkcollegedocent of assessor wil inzien, dient hij hiertoe binnen 30 dagen nadat het resultaat van zijn integrale tolktoets bekend gemaakt is, een schriftelijk verzoek in te dienen bij KTV.

De begeleider bekijkt dan samen met de kandidaat de opnames van diverse toetsonderdelen en bespreekt de tekortkomingen van de tolkprestatie.

KTV spreekt een inzagemoment met de kandidaat af. Inzage vindt plaats op het adres van het KTV-kantoor. De kandidaat dient tijdens de inzage eigen elektrische apparatuur (smartphone, tablet, fototoestel, etc.) bij de receptie af te geven of in een kluisje op te bergen. In de zaal liggen pen en papier klaar om notities te nemen. Er mogen geen teksten van toetsmaterialen overgeschreven, gekopieerd, gefotografeerd of gemaild worden en de notities van de kandidaat moeten in de zaal achterblijven.

 

Lesschema

De begeleide inzage duurt maximaal een uur en 15 minuten.

  • 85,- (excl. BTW)