Nieuws m.b.t. SIGV

Op 17 november 2023 heeft KTV Toetsing  B.V. de inhoud van de opleidingen en de studentenadministratie overgenomen van SIGV B.V. . 

 

Faillissement van SIGV 

Het faillissement van SIGV B.V. is op 5 januari 2024 uitgesproken. Meer informatie hierover leest u hier. 

 

Sociaal tolkopleiding 

De sociaal tolkopleiding van SIGV is door het faillissement opgeheven. KTV heeft contact gezocht met de studenten van de opleiding en de meeste van hen zijn inmiddels aan de integrale tolkopleiding van KTV Toetsing begonnen. Meer informatie over de tolkopleidingen van KTV Toetsing leest u op de website. 

 

Specialisatie tot gerechtstolk en juridisch vertaler in strafzaken 

De specialisaties van SIGV worden in een nieuw jasje voortgezet door KTV. Dit houdt in dat de opleidingen omgevormd gaan worden tot specialisatieopleidingen in het kader van het  Besluit aanwijzen specialisatie, Staatscourant 2021, 47967. Voorheen kon iedereen een  specialist worden door een SIGV-opleiding te volgen, bij KTV Toetsing kunnen straks alleen tolken en vertalers op C1-niveau de specialisaties volgen en behalen.  

Houd de website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrieven van KTV Toetsing voor meer nieuws hierover. 

 

(Tussentijdse) Toetsresultaten van de SIGV-opleiding 

Er zijn verscheidene ordners met rechtskennis-, terminologie- en vertaalexamens overgedragen (2020-2023). De examens in deze ordners bieden concreet bewijs van examenresultaten van oud-studenten. Mocht u in het verleden geslaagd zijn voor een examen bij SIGV en heeft u hier een bewijs van nodig? KTV kan in de ordners nagaan of uw resultaat bewaard is gebleven. In geval dit een voldoende is geweest, kunnen wij u een kopie van uw toetsresultaat toesturen.  

 

Certificaten voor pe-punten 

KTV heeft geen presentielijsten of evaluaties van lesdagen ontvangen bij de overdracht. Een opleidingsinstituut mag pe-certificaten afgeven mits voldaan wordt aan de eisen van het Besluit permanente educatie. Daarbij is het vereist dat: 

  • de aanwezigheid van de deelnemer gecontroleerd is en aantoonbaar is d.m.v. ondertekende presentielijsten; 
  • de scholingsactiviteit inhoudelijk en schriftelijk geëvalueerd is; 
  • er een beschrijving van de scholingsactiviteit aanwezig is conform art. 5 lid 2 van het het Besluit permanente educatie 

KTV heeft deze documentatie niet van SIGV overgedragen gekregen en kan derhalve geen pe-certificaten afgeven voor cursussen of lesdagen van SIGV.