STAP aanvragen... Kan dat nog?

Voor KTV betekent de aangescherpte regeling dat wij geen STAP-aanmeldbewijzen meer afgeven voor het bijscholingsaanbod van KTV Kennisnet. Cursussen die voor een breder publiek toegankelijk zijn en niet per se als bijscholing aangemerkt hoeven te worden, publiceren wij op de site www.ktv-academie.nl. Hier kun je wel STAP-aanmeldbewijzen aanvragen.

Behalve het aanbod van de KTV Academie zal ook KTV Toetsing mee blijven doen aan de STAP-regeling. KTV Toetsing biedt immers opleidingen aan voor mensen die tolk of vertaler willen worden en die op dit moment nog een ander beroep uitoefenen of in een uitkeringssituatie verkeren. In de tolk- en vertaalopleidingen kun je erg interessante cursussen vinden die je los kunt bijwonen zonder dat je aan een toetstraject deelneemt. Klik hier om het STAP-aanbod van KTV Toetsing te bekijken.

Op de sites van de KTV Academie en KTV Toetsing staat geen informatie over pe-punten. Desalniettemin krijg je wel een gewoon KTV-certificaat waarop contact- en voorbereidingsuren vermeld staan.

(De meeste cursussen van KTV Academie en KTV Toetsing kan je terugvinden op de site van KTV Kennisnet. Daar lees je wel de informatie over de pe-punten. Let op! Soms hebben de de cursussen een andere naam. Check dus de data in inhoud van het programma.)