Werkcollege II

Tijdens het tweede verplichte werkcollege wordt de toepassing van de gedragscode tijdens een tolkgesprek geoefend en worden tolkdilemma's die daaruit voortvloeien onder de loep genomen. Dit werkcollege sluit nauw aan bij de valkuilen die tijdens het rollenspel van de integrale tolktoets de revue passeren en die de toetskandidaat op professionele wijze dient op te lossen. Uiteraard sluit de inhoud van de training ook nauw aan bij uw tolkwerkzaamheden en dient de oefening en feedback om vastgeroeste gewoontes te doorbreken en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Om professioneel over te komen als tolk, volstaat het niet om talen te kennen en boodschappen vlot te kunnen omzetten naar een andere taal. Zeker voor gerechtstolken en sociaal tolken is de gedragscode of deontologie minstens even belangrijk. De regels uit de gedragscode zijn niet moeilijk te vatten, maar soms wel moeilijk toe te passen. In dit werkcollege wordt de toepassing van de regels geoefend, en geoefend en geoefend... Ook worden situaties besproken waarin de tolk voor dilemma’s komt te staan.

De volgende aspecten van het gesprekstolken worden geoefend in diverse gesprekssituaties:

 • Adequaat interrumperen ter waarborging van een getrouwe en nauwkeurige vertolking
 • Transparant handelen tijdens interruptie (terugkoppelen naar andere gesprekspartner)
 • Onpartijdigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Cultureel bepaalde misverstanden vermijden 
 • Tolken in ik-vorm
 • Alles tolken (geen toevoegingen, weglatingen of verschuivingen)
 • Alleen blijven met een cliënt
 • Emotie overbrengen
 • Tolken van namen en afkortingen

Er worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten. 

De introductie slaan we bij het tweede werkcollege over omdat dit uitgebreid geoefend is tijdens het eerste werkcollege. De tolksituatie begint midden in een gesprek en de trainingsacteur werkt naar een situatie toe waarbij de gedragscode van de tolk onuitvoerbaar dreigt te worden. Op die manier heeft de toetskandidaat gelegenheid om een lastige situatie te oefenen. In principe wordt er tijdens de werkcolleges Nederlands <> Nederlands getolkt. Op die manier kan de trainer een goede inschatting maken van de belangrijkste basisvaardigheid van de tolk: de volledigheid van de vertolking. Ook let de trainer op de blikrichting, de toon, de houding, de transparantie en de duidelijkheid van de tolk.

Deze interactieve werkmethode levert groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Dit werkproces vergt een grote mate van onderling respect en vertrouwen. De trainer is zeer ervaren in het geven van tolkvaardighedentrainingen en opereert vrij direct en individueel. Iedere deelnemer krijgt een handreiking die aansluit op zijn leerproces en leerwensen.

Leesopdracht

Vooraf aan dit 2de werkcollege hebben de deelnemers:

 • het vierde en vijfde online hoorcolleges beluisterd waarin de theorie van de tolkethiek en tolkhouding uiteen is gezet; en
 • hoofdstuk 1 en 2 uit het boekje 'Tolktechnieken en deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken' dat ze bij het 1ste werkcollege hebben ontvangen te hebben gelezen.

 

 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator.
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 10 deelnemers.
 • Catering (koffie, thee en lunch) bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Het werkcollege start om 9:30 uur en eindigt om 16:00 uur.
 
 

"De trainer presenteert goed & heeft gevoel voor humor." 

"De training is zeer leerzaam, simpelweg TOP!" 

"Nuttig, informatief, goede presentatie."

"Goede en bevlogen docent. Intensieve training. Zeer leerzaam. In één woord: TOP."

"Erg zinvol en praktisch."

 

In overleg
 • van 09:30 tot 16:00
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk