Werkcollege I

Tijdens het eerste verplichte werkcollege hoor je alles over de integrale tolktoetsen en kun je alle vragen stellen die je wilt. Het eerste ochtenddeel focust op de vorm, inhoud en beoordeling van de tolktoetsen. Daarna richten we ons volledig op de introductie van een tolkgesprek en de gedragscode die de beëdigd tolk behoort te kennen en toe te passen.

Inleiding over de integrale tolktoets

Het eerste werkcollege vangt aan met een inleiding over:

 • de onderwerpen van de verschillende toetsonderdelen;
 • de beoordelingsparameters van het beoordelingsraster;
 • de samenstelling van de examencommissie; en
 • de voorbereiding voor de verschillende toetsonderdelen.

 

Introductie van het tolkgesprek

Alle deelnemers moeten vooraf de online hoorcolleges 'Tolkhouding en tolkethiek' hebben beluisterd. Deze theorie vormt de basis voor de twee verplichte werkcolleges.

Om professioneel over te komen als tolk, volstaat het niet om talen te kennen en boodschappen vlot te kunnen omzetten naar een andere taal. Zeker voor gesprekstolken is de gedragscode of deontologie minstens even belangrijk. De regels uit de gedragscode zijn niet moeilijk te vatten, maar soms wel moeilijk toe te passen. Daar gaan we mee bezig tijdens dit werkcollege! En we beginnen bij het begin: de introductie van de werkwijze van de tolk.

Aan het begin van een tolkgesprek dient een tolk zijn werkwijze toe te lichten aan de gespreksvoerders. Dit moet uiteraard in beide talen gebeuren. Een goede en heldere introductie is een sterk preventief middel om een tolkgesprek in goede banen te leiden en om op terug te kunnen vallen wanneer de gedragscode van de tolk onuitvoerbaar dreigt te worden. De gedragscode biedt vaker een oplossing dan je op voorhand denkt. 

De introductie van de tolk moet minimaal vijf elementen toelichten:

 1. de volledigheid en nauwkeurigheid van de vertolking;
 2. de onpartijdigheid van de tolk;
 3. de onafhankelijkheid van de tolk;
 4. de vertolking in de 1ste persoon; en
 5. de geheimhoudingsplicht van de tolk.

Tijdens dit eerste werkcollege gaan de toetskandidaten allemaal oefenen om een eigen introductie in twee talen aan de gespreksvoerders toe te lichten. De uitdaging is om dit volledig, natuurlijk, effectief en duidelijk te doen. Op zo'n manier dat partijen zich gelijk behandeld voelen en op gelijkwaardige wijze aan het gesprek kunnen beginnen. Er worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten.

Na de introductie tolkt de toetskandidaat een normaal begin van een gesprek, zonder dat er gekke dingen gebeuren. In principe wordt er tijdens de werkcolleges Nederlands < > Nederlands getolkt. Op die manier kan de trainer een goede inschatting maken van de belangrijkste basisvaardigheid van de tolk: de volledigheid van de vertolking. Ook let de trainer op de blikrichting, de toon, de houding, de transparantie en de duidelijkheid van de tolk. 

Deze interactieve werkmethode levert groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als gesprekstolk. Dit werkproces vergt een grote mate van onderling respect en vertrouwen. De trainer is zeer ervaren in het geven van tolkvaardighedentrainingen en opereert vrij direct en individueel. Iedere deelnemer krijgt een handreiking die aansluit op zijn leerproces en leerwensen. 

 

Leesopdracht

Vóór werkcollege I moet je de eerste drie lezingen van het hoocolleges hebben beluisterd. 

Je ontvangt bij aanvang van het werkcollege het boekje Tolktechnieken en deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken. Vóór het tweede werkcollege lees je daaruit hoofdstuk 1 en 2.

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Locatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 08:45 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:00 uur


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. Je kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden lees je in artikel 4. 

"Het was echt een zeer goede training! Marijke was heel duidelijk en direct. Echt gaaf."

"Docent geeft veel informatie en uitleg."

"De training is goed onderbouwd en leert je om beter te fungeren in je rol als tolk."

 

In overleg
 • van 09:30 tot 16:00
 • 240,- (excl. BTW)
 • Nijkerk