Verlenging - Individueel leertraject Nederlands

Dit betreft een verlenging van het leertraject dat is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. De verlenging bestaat uit 4 online lessen. Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

Verbeterpunten kunnen zijn:

 • klemtoon en ritme op zinsniveau
 • luistervaardigheid
 • woordenschat
 • register en non verbale aspecten
 • luisteren naar verschil lange en korte klinkers/ - tweeklanken
 • uitspraak moeilijke combinaties
 • klinkerbotsing
 • intonatie
 • uitspraak
 • articulatie medeklinkercombinaties
 • woordkeuze
 • zinsopbouw (nadruk op verkeerde inversie)
 • herformuleren, samenvatten en navragen

 

In het leertraject zal gebruik gemaakt worden van individuele luister- lees-, schrijf- en spreekoefeningen. Bij de beoordeling van de spraak zal gebruik gemaakt worden van audio-opnames. 

 

Belang voor de doelgroep
Tijdens deze training verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt, maar ook zijn luistervaardigheid. Dit zijn onmisbare elementen in het beroep van tolk.

Leesopdracht

Huiswerkopdrachten

Per les op aanwijzing van de docent één aandachtspunt bestuderen en oefenen aan de hand van boek en website Beter Nederlands spreken (ISBN 9789046905005). Je dient dit boek zelf aan te schaffen.

Per les zelf één artikel (6 pagina's) selecteren en samenvatten. De samenvatting moet in de les mondeling worden gegeven met het juist toepassen van het aandachtspunt 

In overleg met de docent selecteert de cursist woorden, uitdrukkingen of afkortingen die relevant zijn voor het leertraject. De cursist maakt een terminologielijst aan en oefent deze.

Lilian Walker

Lilian studeerde in 1990 af als logopedist, aan de Hogeschool van Amsterdam en deed veelzijdige ervaring op. Ze heeft o.a. met volwassenen gewerkt met neurologisch letsel, waardoor taal-en (uit)spraak problemen veroorzaakt werden, ze heeft (klinische) lessen gegeven aan (para) medici, verpleegkundigen, studenten en docenten NT2.

Ze volgde de nodige cursussen op het gebied van communicatie. Sinds 2008 werkt zij  met volwassenen die Nederlands als tweede taal willen leren en daarbij problemen ondervinden op het gebied van verstaanbaarheid, uitspraak, een te sterk accent, klemtoon, zinsaccenten etc. Naast het werken met anderstaligen werkt zij ook met volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben maar graag hun verstaanbaarheid willen vergroten of hun accent (Amsterdams, Brabants, Limburgs etc.) willen verminderen ten behoeve van hun werk of opleiding.

Marieke Goedegebure (tijdelijk niet beschikbaar)

Als logopedist en Toegepast Taalwetenschapper NT2 richt ik me al 15 jaar op het verbeteren van de verstaanbaarheid en spreekvaardigheid van anderstaligen. 
Het Nederlands is geen makkelijke taal wat uitspraak betreft en de eisen die aan de anderstalige spreker worden gesteld zijn vaak hoog. Ook wordt er tijdens de lessen NT2 over het algemeen weinig aandacht besteed aan de verstaanbaarheid. 

Dit alles zorgt ervoor dat veel anderstaligen moeite hebben om duidelijk te spreken in de werksituatie. Ik geef gerichte training op het gebied van uitspraak, klemtoon en intonatie waardoor de deelnemer meer houvast heeft. In mijn lessen combineer ik kennis over de uitspraak met oefening van veel voorkomende spreeksituaties waardoor de deelnemer in korte tijd beter Nederlands gaat spreken.

Indien bovenstaande trainer niet beschikbaar is, biedt KTV een alternatieve trainer (uitsluitend online).

 

Praktische informatie

 • Individuele sessies via Skype. Je dient een Skype-account te hebben of aan te maken (dit is gratis).
 • Voor de Skype-sessies heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en een microfoon nodig.
 • Dit programma is een goede voorbereiding voor het geval je voornemens bent deel te nemen aan een tolktoets.

 

 

Individueel leertraject Nederlands
 • 275,- (excl. BTW)