Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie)

Drie van de vijf toetsonderdelen van de integrale tolktoets gaan over Nederlandse institutionele kaders en procedures. Met deze zelfstudiemodule kunt u zich verdiepen in de verschillende onderwerpen. Bij elk onderwerp ontvangt u een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kunt u vertalen naar uw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die u kunt treffen!

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw account (Mijn KTV) toegevoegd. U heeft 12 maanden om de module af te ronden.

Programma

17 online lezingen over procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten binnen diverse sectoren:

  1. Politie & Justitie 
  2. Bijzondere eenheden (politie)
  3. Centrale en decentrale overheden
  4. Rechtspraak
  5. Gezondheidszorg
  6. GGZ & maatschappelijk werk
  7. Jeugdzorg
  8. Onderwijs
  9. Volksverzekeringen
  10. Werknemersverzekeringen
  11. Arbeid
  12. Verbintenissen
  13. Vreemdelingenketen
  14. Mensenhandel en mensensmokkel
  15. FIOD: kaders en werkprocessen
  16. Wraking van de tolk*
  17. Tolken in een penitentiaire inrichting*

Bij de eerste 15 lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal.

* Bij deze webinars hoort geen begrippenlijst


In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; u kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. U kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

  • De tolk/vertaler krijgt inzicht in de procedures, protocollen en het jargon van instellingen die met regelmaat Rbtv-tolken/vertalers inzetten binnen diverse sectoren.
  • De tolk/vertaler krijgt inzicht in de achtergrond en de kaders van (mogelijke) gespreksvoerders en kan ze in de juiste context plaatsen.
  • Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk/vertaler inzicht in de begrippen die veelvuldig in instellingen binnen diverse sectoren gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.
  • Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk/vertaler inzicht in het jargon dat gangbaar is in diverse sectoren/instellingen zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Relevantie

Toetskandidaten die zich gedurende een aantal maanden in de thematiek verdiepen van deze terminologiemodule én via buitenlandse websites, wetgeving, boeken en andere publicaties op zoek gaan naar de vertaling van de woorden die in de begrippenlijsten voor komen, zijn veel beter voorbereid op de integrale tolktoets dan wanneer je dit niet doet. Bovendien kom je beter beslagen ten ijs wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat als tolk! 

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding.

Leesmappen en hand-outs bij de module:

  • U ontvangt van de eerste 15 opnames een lespakket. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. 

Tip! Print de hand-outs van de presentatie  uit voordat u de opname afspeelt (deze zitten in de leesmappen). Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken.

Vertaalopdracht

Bestuderen en vertalen van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 15 lijsten, in totaal 2323 begrippen.

U kunt KTV vragen om uw contactgegevens door te laten geven aan andere toetskandidaten in uw toetstaal, zodat u de vertalingen en uitleg van de begrippen met elkaar kunt bespreken en vergelijken. Als de andere persoon daarin ook belangstelling heeft, dan kan deze contact met u opnemen. 

 

Centrale en decentrale overheden Mark Lemmens
Rechtspraak Renate de Wit-Brugman
Politie & OM Wouter den Brave
Bijzondere eenheden (politie) Wouter den Brave
Vreemdelingenrecht Wytzia Raspe
Gezondheidszorg Hugo Bakker
GGZ & maatschappelijk werk Hanneke Bot
Jeugdzorg Antonietta Perini 
Onderwijssysteem Ingrid Bruin
Arbeid Rolf Bindels
Werknemersverzekeringen Margo Kok 
Volksverzekeringen Margo Kok 
Verbintenissen Renate de Wit-Brugman
Mensenhandel en mensensmokkel Gert Buist
FIOD: kaders en werkprocessen Serkan Karademir
Tolken in de PI* Suïntha Uiterwaal
Wraking van de tolk*  Margo Bink

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Voorbereiding
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Geen certificaat en geen pe-punten!

Indien u voor pe-punten in aanmerking wilt komen, dan moet u zich niet via deze webpagina inschrijven. KTV Toetsing verstrekt geen certificaat van deelname of pe-punten voor deze module. Dezelfde module wordt ook als bijscholing aangeboden via KTV Kennisnet. Deelname wordt dan volledig gemonitord en geadministreerd ten behoeve van de certificering. Meer informatie over het volgen van de module als gecertificeerde bijscholingsactivieteit leest de webpagina van de module op KTV Kennisnet.

Details van deze reeks opnames:

Na aankoop van deze reeks worden de 17 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden openen en afspelen.

Duur: (12 x 2 uur) + (5 x 1 uur)

Beschikbaarheid opnames:
 12 maanden na beschikbaarstelling opnames
NB: U mag maximaal drie maanden verlengen. U kunt dit in één keer boeken, maar u kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.

Documentatie: 17 hand-outs in PDF, 15 begrippenlijsten en literatuur (na aankoop beschikbaar in Mijn KTV)

Hoe werkt het bekijken van opnames?
Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is de hand-out en het beeld van de spreker zichtbaar. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. "Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de module 'Institutionele kennis, procedures en jargon'. De introducties van diverse ter zake doende vakgebieden zijn geschikt voor zowel tolken als vertalers. Een onverwacht hoogtepunt was voor mij overigens de webinar over arbeidsrecht. Zonder daar voorafgaand enige affiniteit mee te hebben, is mijn interesse voor deze tak na deze uitstekende presentatie van 0 naar 100% toegenomen. Een aanrader!"

"Kundige docenten, veel praktijkvoorbeelden, geen tijdverlies. Naslagwerk en terminologielijsten voor later gebruik. Veel praktische informatie voor vertalers en vooral relevant voor tolken, in het bijzonder interessant de twee laatste webinars over wraking van de tolk en tolken in penitentiaire inrichtingen." (Reactie F.J. Mica - 24 april 2018)

"The webinars were very well structured and packed a great deal of information into (mostly) two-hour sessions. They will certainly help me as a translator who spends a lot of his working hours on 'overheidsopdrachten'. Translating the relevant terms made it easier to retain them."

Direct beschikbaar
  • 275,- (excl. BTW)
  • Online