Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie)

Drie van de vijf toetsonderdelen van de integrale tolktoets gaan over Nederlandse institutionele kaders en procedures. Met deze zelfstudiemodule kunt u zich verdiepen in de verschillende onderwerpen. Bij elk onderwerp ontvangt u een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kunt u vertalen naar uw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die u kunt treffen!

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw account (Mijn KTV) toegevoegd. U heeft 12 maanden om de module af te ronden.

Programma

17 online lezingen over procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten binnen diverse sectoren:

 1. Politie & Justitie 
 2. Bijzondere eenheden (politie)
 3. Centrale en decentrale overheden
 4. Rechtspraak
 5. Gezondheidszorg
 6. GGZ & maatschappelijk werk
 7. Jeugdzorg
 8. Onderwijs
 9. Volksverzekeringen
 10. Werknemersverzekeringen
 11. Arbeid
 12. Verbintenissen
 13. Vreemdelingenketen
 14. Mensenhandel en mensensmokkel
 15. FIOD: kaders en werkprocessen
 16. Wraking van de tolk*
 17. Tolken in een penitentiaire inrichting*

Bij de eerste 15 lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal.

* Bij deze webinars hoort geen begrippenlijst


In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; u kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. U kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

- De tolk/vertaler krijgt inzicht in de procedures, protocollen en het jargon van instellingen die met regelmaat Rbtv-tolken/vertalers inzetten binnen diverse sectoren.

- De tolk/vertaler krijgt inzicht in de achtergrond en de kaders van (mogelijke) gespreksvoerders en kan ze in de juiste context plaatsen.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de tolk/vertaler inzicht in de begrippen die veelvuldig in instellingen binnen diverse sectoren gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal krijgt de tolk/vertaler inzicht in het jargon dat gangbaar is in diverse sectoren/instellingen zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding.

Leesopdracht:

 • U ontvangt van de eerste 15 opnames een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. Een deel van de aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht en bedraagt 427 pagina's (21,35 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 15 lijsten, in totaal 2323 begrippen. Graag de 15 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in uw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 9,25 pe-punten.
 • Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.


Evaluatie

 • Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.
 • Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
 • Uit uw evaluatieformulier moet blijken:
  - Wat u geleerd heeft;
  - Wat u van de spreker vond;
  - Waar het over ging (in uw eigen worden);
  - Hoe de presentatie was opgebouwd;
  - Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
  - In welke mate de inhoud relevant was voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

 

Centrale en decentrale overheden Mark Lemmens
Rechtspraak Renate de Wit-Brugman
Politie & OM Wouter den Brave
Bijzondere eenheden (politie) Wouter den Brave
Vreemdelingenrecht Wytzia Raspe
Gezondheidszorg Hugo Bakker
GGZ & maatschappelijk werk Hanneke Bot
Jeugdzorg Antonietta Perini 
Onderwijssysteem Ingrid Bruin
Arbeid Rolf Bindels
Werknemersverzekeringen Margo Kok 
Volksverzekeringen Margo Kok 
Verbintenissen Renate de Wit-Brugman
Mensenhandel en mensensmokkel Gert Buist
FIOD: kaders en werkprocessen Serkan Karademir
Tolken in de PI* Suïntha Uiterwaal
Wraking van de tolk*  Margo Bink

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
29,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
21,25
Vertaalopdracht
9,25
Totaal
59,50

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk of vertaler in strafzaken
Contacturen
7,00
Leesopdracht
4,75
Vertaalopdracht
4,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 50,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 9,25 extra pe-punten.

Details van deze reeks opnames:

Na aankoop van deze reeks worden de 17 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden openen en afspelen.

Duur: (12 x 2 uur) + (5 x 1 uur)

Beschikbaarheid opnames:
 12 maanden na beschikbaarstelling opnames
Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames

Documentatie: 17 hand-outs in PDF, 15 begrippenlijsten en literatuur (na aankoop beschikbaar in Mijn KTV)
Aantal PE: 29 voor het beluisteren van de opnames + 21,35 voor de leesopdrachten + 9,25 voor het inleveren van de vertaalde begrippenlijsten (zie tab 'Punten' en tab 'Voorbereiding')
Certificaat van deelname: ja, per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht en het invullen van het evaluatieformulier. 


Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 50,35 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd. Zie Voorbereiding.


Hoe werkt het bekijken van opnames?
Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is de hand-out en het beeld van de spreker zichtbaar. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. "Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de module 'Institutionele kennis, procedures en jargon'. De introducties van diverse ter zake doende vakgebieden zijn geschikt voor zowel tolken als vertalers. Een onverwacht hoogtepunt was voor mij overigens de webinar over arbeidsrecht. Zonder daar voorafgaand enige affiniteit mee te hebben, is mijn interesse voor deze tak na deze uitstekende presentatie van 0 naar 100% toegenomen. Een aanrader!"

"Kundige docenten, veel praktijkvoorbeelden, geen tijdverlies. Naslagwerk en terminologielijsten voor later gebruik. Veel praktische informatie voor vertalers en vooral relevant voor tolken, in het bijzonder interessant de twee laatste webinars over wraking van de tolk en tolken in penitentiaire inrichtingen." (Reactie F.J. Mica - 24 april 2018)

"The webinars were very well structured and packed a great deal of information into (mostly) two-hour sessions. They will certainly help me as a translator who spends a lot of his working hours on 'overheidsopdrachten'. Translating the relevant terms made it easier to retain them."

Direct beschikbaar
 • PE 59.5
 • 595,- (excl. BTW)
 • Online