Online hoorcolleges tolkhouding en tolkethiek

Deze twee webinaropnames voor tolken gaan in op de gedragscode voor tolken en de dilemma's die daaruit voortvloeien in uw tolkpraktijk. Het is informatie die nauw aansluit bij uw werk als tolk: veel eyeopeners, handvatten en concrete tips waar u in uw tolkpraktijk direct wat aan heeft! 

Om professioneel over te komen als tolk, volstaat het niet om talen te kennen en boodschappen vlot te kunnen omzetten naar een andere taal. Zeker voor gesprekstolken is de gedragscode of deontologie minstens even belangrijk. De regels uit de gedragscode zijn niet moeilijk te vatten, maar soms wel moeilijk toe te passen. In deze twee online sessies worden de regels uitgelegd en worden situaties besproken waarin de tolk voor dilemma’s komt te staan.

De online sessies omvatten een theoretisch gedeelte met uitleg over de deontologische regels en nadien een interactiever gedeelte met voorbeeldsituaties. De algemene regels die aan bod komen zijn de volgende:

 • Vertrouwensband
 • Optimale dienstverlening/kwaliteit (aansprakelijkheid)
 • Onpartijdigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Geheimhouding
 • Competentie/wederzijdse ondersteuning
 • Permanente educatie
 • Mededinging
 • Reclame/referenties
 • Schriftelijke overeenkomsten
 • Cultureel bepaalde misverstanden vermijden (actieve tussenkomst)

 

Ook zijn er tolktechnische regels die in acht moeten worden genomen:

 • Briefing
 • Triadeopstelling
 • Voorstelling (de vijf puntjes)
 • Tolken in ik-vorm (cliënten kijken elkaar aan alsof tolk er niet is)
 • Geen onderonsjes/rechtstreekse communicatie
 • Steeds feedback aan beide cliënten in geval van deontologisch conflict
 • Alles tolken (geen toevoegingen, weglatingen of verschuivingen)
 • Extra ondersteuning
 • Alleen blijven met een cliënt
 • Emotie overbrengen

 

De deelnemers zullen inzien dat ze allen voor dezelfde vragen, twijfels en gevallen komen te staan. Dankzij de ervaring van de spreker (zelf ook tolk) zullen de deelnemers zichzelf beter kunnen wapenen tegen deontologische conflictsituaties waarbij het lastig is om de regels strikt toe te passen.

Marijke Roelofsen

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.
Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van beroepsvaardigheden.


Inhoudelijk moderator: 

Sébastien Devogele is conferentietolk en zaakvoerder van het Belgische vertaalbureau Déesse. Hij is actief op de internationale vrije markt en werkt voor verschillende Belgische overheidsinstellingen. Zijn werktalen zijn het Nederlands (A), het Frans (B) en het Spaans (C). Hij is ook gastprofessor aan de Universiteit Gent. In het Postgraduaat Dutch & Translation geeft hij een tolkinitiatie Frans-Spaans aan Erasmusstudenten en in het Postgraduaat Conferentietolken leidt hij aanstormend talent op in het consecutief en simultaan tolken van het Spaans naar het Nederlands.

 

 

Contacturen:

4,5

Competentie:

Tolkcompetentie 

Voorbereiding:

niet van toepassing

Totaal

4,5


Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van uw voorbereidingspakket instructies, en kunt de opnames bekijken zo lang en zo vaak als u wil.

Duur: 2 x 2:15 uur
Beschikbaarheid: Onbeperkt
Documentatie: Hand-out
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. Bij opnames is het beeld van de spreker zichtbaar, alsook de presentatie. 


LET OP:
 de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Uitstekend, leerzame sessies... mijn hartelijke dank!"

"Prima webinar, echt een waardevolle bijscholing!"

 

Direct beschikbaar
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online