Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken

Hoe kan ik mijn geheugen sparen? Hoe neem ik notities? Kan ik overal notities nemen? Wat indien dit niet kan? Hoe train ik dan mijn geheugen? Hoe probeer ik de communicatie in goede banen te leiden en hoe geef ik aan dat ik als tolk tijdig het woord moet krijgen om volledigheid te garanderen? Hoe verbeter ik mijn luistervaardigheid? Wat doe ik als ik een vertaling van het blad moet doen? Wat is de beste strategie? Op deze vragen – en niet alleen deze - krijg je antwoorden in deze praktische handleiding.

De zoektocht naar goed studiemateriaal over tolkethiek en tolktechnieken voor gesprekstolken in het Nederlands leidde niet tot bevredigend resultaat. Relevante boeken van schrijvers als Giles en Jones bleken spijtig genoeg niet vertaald te zijn in het Nederlands. In plaats van Engelstalige teksten te laten vertalen, besloot KTV de auteurs Heidi Salaets en Katalin Balogh (docenten tolkwetenschap en tolktechnieken aan de campus Antwerpen van de KU Leuven en schrijfsters van het handboek Gerechtstolken) te vragen een op maat gemaakt handboek te schrijven dat precies aansluit bij de bestaande behoefte.

KTV, de grootste aanbieder van bijscholingsactiviteiten voor tolken en vertalers in Nederland, voorziet met deze publicatie in de behoefte van Nederlandssprekende gesprekstolken en tolktoetskandidaten aan praktische informatie over deontologie en tolktechnieken.

“De bedoeling van dit boekje is dan ook om de gesprekstolk handvaten aan te reiken voor ‘dagelijks gebruik’: hoe kan ik mijn geheugen sparen? Hoe neem ik notities? Kan ik overal notities nemen? Wat indien dit niet kan? Hoe train ik dan mijn geheugen? Hoe probeer ik - indien nodig - de communicatie in goede banen te leiden en hoe geef ik aan dat ik als tolk tijdig het woord (turn taking) moet krijgen om volledigheid te garanderen? Hoe verbeter ik mijn luistervaardigheid? Wat doe ik als ik een vertaling van het blad moet doen? Wat is de beste strategie? Op deze vragen – en niet alleen deze - krijgen jullie antwoorden in deze praktische handleiding.”

Het doel om een gedegen en praktisch handboek te publiceren is met deze publicatie bereikt.

Over de auteurs:

Prof. dr. Heidi Salaets is hoofd van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de faculteit Letteren van de KU Leuven . Op  Campus Antwerpen doceert zij zowel tolkwetenschap en methodologie als  tolk- en notitietechnieken en tolken Italiaans-Nederlands in de Master Tolken.  Op diezelfde campus is zij ook verantwoordelijk voor de evaluatieprocedure in de GVT (Gerechtsvertalen-en tolken)-opleiding.

Daarnaast is Heidi Salaets staflid en bestuurslid van CETRA (Centre for Translation Studies) en vertegenwoordigt zij campus Antwerpen in CIUTI (Conférence Internationale permanente d’Instituts universitaires de traducteurs et interprètes) dat toeziet op kwaliteitscontrole van vertaal-en tolkopleidingen wereldwijd. Zij treedt op als niet permanent-lid van de aanvaardingscommissie van de FOD Justitie in België en als expert in het Kwaliteitsinsituut van het Bureau Wbtv (Wet beëdigd vertalers en tolken) voor het Ministerie JenV (Justitie en Veiligheid) in Nederland.

Kernbegrippen in het  het onderzoek van Heidi Salaets zijn participatief actieonderzoek, inter-en transdisciplinariteit, precies door de eigenheid van de tolk die virtueel overal in de maatschappij opereert.  Speerpunten zijn naast conferentietolken, voornamelijk gesprekstolken in alle geledingen van die maatschappij:  gerechtstolken, tolken in de gezondheidszorg, asieltolken en sociaal tolken.

Dr. Katalin Balogh is docente Duits en tolken Duits en coördinator van de opleiding voor de Gerechtvertalers en -tolken (GVT) aan de KU Leuven (faculteit Letteren, Campus Antwerpen) waar ze zelf ook tolktechnieken en deontologie doceert.

Katalin Balogh was betrokken als projectcoördinator bij verschillende Europese projecten rond gerechtstolken en vertalen zoals EULITA en Trafut (Training for the Future , 2010-2012). Zij was als partner betrokken bij alle drie AVIDICUS projecten (Assessment of Videoconference Interpreting in the Criminal Justice Service).

Katalin Balogh heeft samen met prof. dr. Heidi Salaets heel wat Europese projecten gecoördineerd rond de ondervraging van minderjarigen CO-Minor-IN/QUEST 1&2(Cooperation in Interpreter mediated Questioning of Minors) en het ChiLLS project (Children in Legal Language Setting). Deze projecten focussen op het verhoor van kwetsbare slachtoffers, meer bepaald op minderjarigen. In 2016 heeft ze samen met dr. Heidi Salaets het TraiLLD-project (Training in Languages of Lesser Diffusion) gecoördineerd.

Bovendien is zij niet permanent lid van de aanvaardingscommissie van FOD Justitie in België en volwaardig lid van de commissie Wet Beëdigde Vertalers Tolken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland.

Haar onderzoeksterrein is: GVT (Gerechtsvertalen en -tolken), ethische code en deontologie, empathie bij tolken en juridische actoren en interceptietolken.

Publicatiegegevens

© 2022, derde druk, KTV Toetsing BV, Meinsstraat 2, 3862 AE Nijkerk.

ISBN  9789090378862

Grafische verzorging: Drukkerij Renea

 

Verzendkosten

 • Binnen Nederland € 4,25 
 • Buiten Nederland, binnen Europa (+ € 5,15) 
 • Verenigd Koninkrijk (+ € 10,05)
 • Buiten Europa (+ € 19,00)

Staffel

 • 10 tot 25 boeken: € 17,50 per boek
 • 25 tot 100 boeken: € 13,50 per boek
 • 100 of meer boeken:  € 10,00 per boek
 • 19,75 (excl. BTW)

Opties bij deze cursus

 • Ik koop het boek aan de balie: - € 4,25

  (geen verzendkosten)