Arabische spreekwoorden (opname)

Arabische spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen komen uit het standaard Arabisch. Ze worden vrijwel in alle Arabische landen gebruikt. Enkel de uitspraak van die spreekwoorden verschilt van land tot land. De boodschap en de context waarbinnen die spreekwoorden gebruikt worden, is bijna identiek in alle Arabische landen. 

In dit webinar wordt de vaardigheid van de 'dynamische equivalentie' aangeleerd en aangereikt. Je leert de spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen niet letterlijk te vertalen, maar hun equivalenten in de doeltaal paraat te hebben.

Spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen maken onlosmakelijk deel uit van een goed taalgebruik. Ze zijn taal- en cultuurgebonden en kunnen daarom niet letterlijk vertaald en/of vertolkt worden. Men moet de context waarbinnen de spreekwoorden gebruikt worden én de boodschap die ze uitdrukken kennen, eer men ze correct weergeeft met corresponderende spreekwoorden in de doeltaal. Het correct vertalen en/of vertolken van spreekwoorden, spreuken en idiomen is absoluut nodig om de boodschap, die de vertaler of de tolk in een andere taal omzet, volledig te maken. 

Op prettige wijze worden tijdens dit webinar ongeveer 25 courante spreekwoorden in de Syrische, Iraakse en Marokkaanse dialecten en hun Nederlandse equivalenten behandeld. Met ‘Nederlandse equivalenten’ wordt bedoeld: de Nederlandse spreekwoorden die in de Nederlandse context dezelfde boodschap uitdrukken als de boodschap die de Arabische spreekwoorden in de Arabische context (in casu: Syrische, Iraakse en Marokkaanse context) uitdrukken. 

Naast spreekwoorden worden ook courante spreuken en idiomatische uitdrukkingen behandeld die veel in het Syrische, Iraakse en Marokkaanse dialect voorkomen.

Prof. dr. Abied Alsulaiman is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij doceert er juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederland).

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel stelt hij onderzoek in naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

Publicaties van Abied Alsulaiman

Details van deze opname:

Je ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee je gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1 uur en 55 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

Hoe werkt het?

Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. Je ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat je desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Mooi overzicht gekregen van verschillen in taalgebruik. En inzicht gehad in het betekenisverschil van spreekwoorden in de verschillende talen."

"Heel concreet en erg leerzaam om de regionale verschillen te zien van een docent die goed bekend is met de verschillen tussen de dialecten."

"Prikkelend, stimulerend tot bedenken van meer soortgelijke spreekwoorden en uitdrukkingen!"

"Deskundige en prettige spreker. Interessante inhoud."

"Prettige en ontspannen presentatie."

Arabische spreekwoorden
Direct beschikbaar
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online