Integraal tolktoetstraject Duits

KTV neemt sinds 2018 integrale tolktoetsen Duits af. Voor deelname is het van belang dat de kandidaat het Duits en het Nederlands op ERK-niveau C1 beheerst. Kandidaten die slagen voor de integrale tolktoets op C1-niveau voldoen aan alle voorwaarden om ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). C1-niveau vereist minimaal hbo-denkniveau. 

Voor Europese talen neemt KTV geen integrale tolktoetsen op B2-niveau af.

Hieronder volgt de informatie over de toetsfases. Lees dit goed. Daaronder zie je de dataprijzen en voorbereidingstrainingen van het toetstraject.

LET OP: De integrale tolktoets Duits wordt ná de aangegeven toetsdatum alleen nog individueel afgenomen. Dit betekent dat er geen reguliere toetsdatum meer wordt ingepland. De toets wordt dan alleen tegen een extra vergoeding op aanvraag ingepland.

Wil je weten of dit het toetstraject is die het beste bij jouw situatie past? Bekijk dan deze voorlichtingsvideo over onze taal- en tolktoetsen. 

Toetstraject

Tijdens een integrale taalgebonden tolktoets worden door middel van vijf toetsonderdelen alle competenties getoetst die nodig zijn om als tolk ingeschreven te worden in het Register voor beëdigde tolken en vertalers. Nadat je geslaagd bent, ontvang je een competentiebewijs en kun je een verzoek tot inschrijving indienen bij het Bureau Wbtv. Je kunt dan beëdigd worden als tolk.

Voordat je de integrale taalgebonden tolktoets kunt afleggen, moet je eerst een aantal stappen doorlopen.

 • Registratie voor het toetstraject;
 • Vrijstellingen aanvragen of intakes afleggen in de Nederlandse en de vreemde taal;
 • Verplichte basisopleiding;
 • Aanvullende voorbereidingstrainingen.

Daarna ben je klaar om het examen af te leggen, de integrale taalgebonden tolktoets!

Meer informatie over het opleidingstraject lees je in het toetsreglement. Onderaan deze pagina vind je de prijzen, belangrijke data en aanvullende voorbereidingstrainingen.

Wil je deelnemen aan dit opleidingstraject? Registreer je dan eerst als kandidaat via deze link. Zodra je je hebt geregistreerd ontvang je van ons alle belangrijke informatie over voorbereidingen, word je op de hoogte gehouden over nieuwe toetsdata en krijg je inzage in de resultaten in jouw persoonlijke omgeving: ‘Mijn KTV’.

Je hebt geen vooropleiding nodig om het integrale tolktoetstraject te volgen. Het is wel belangrijk dat je zowel het Nederlands als de toetstaal op C1-niveau beheerst. Het C1-niveau vereist minimaal hbo-denkniveau. Het is standaard dat je voor beide talen een intake doet om jouw taalniveau te bepalen.
Je kunt misschien vrijstelling voor de intakes aanvragen als je bepaalde diploma’s hebt. Kijk bij Vrijstellingen of dit voor jou geldt.

Een intake duurt ongeveer een uur en bestaat uit twee onderdelen:

 • Een taaltest. Je krijgt 50 meerkeuzevragen over woordenschat, grammatica en uitdrukkingen.
 • Gesprek met de examinator. Tijdens de intake bespreek je met de examinator een tekst die je van te voren hebt doorgelezen en een filmpje van ongeveer 2 à 3 minuten. Over zowel de tekst als het filmpje krijg je open en meerkeuzevragen.

Geen enkele kandidaat is hetzelfde – iedereen heeft een eigen achtergrond en ervaring. Daarom werkt KTV met een korte verplichte basisopleiding en kan iedereen voor zichzelf beslissen of er extra trainingen nodig zijn. Tijdens de basisopleiding krijg je hierover persoonlijk advies.

De basisopleiding bestaat uit twee werkcolleges en zes online hoorcolleges over ‘Tolkhouding en tolkethiek’. De twee werkcolleges vinden plaats in Nijkerk; de data kun je zelf uitkiezen zodra deze bekend zijn, maar het is wel belangrijk dat je eerst deel I en dan deel II bijwoont. Je kunt je via ‘Mijn KTV, mapje Toetsen’ aanmelden. De online hoorcolleges beluister je vóór je naar de werkcolleges komt.

Let op! Tijdens deze verplichte basisopleiding word je alleen voorbereid op het toetsonderdeel ‘Gesprekstolken’. Voor de overige toetsonderdelen heb je andere vaardigheden nodig. Heb je nog niet veel ervaring met tolken? Dan raden wij ten zeerste aan om aanvullende trainingen te volgen!

Het liefst wil je natuurlijk in één keer slagen voor de tolktoets om zo snel mogelijk aan de slag te gaan als beëdigd tolk. Maar heb je nog niet veel ervaring met tolken en beheers je geen goede notatietechniek? Zorg er dan voor dat je investeert in aanvullende trainingen om jouw slagingskans zo groot mogelijk te maken. Alle aanvullende trainingen kunnen geboekt worden via de Cursusagenda.

 • Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen:
  Dit is de beste voorbereiding om je woordenschat te vergroten. Deze zelfstudiemodule bestaat uit 17 online lezingen over Nederlandse instellingen waar je vaak voor gaat tolken: onder andere justitie, gezondheidszorg, onderwijs etc. Je kunt deze online module voor 12 maanden volgen en zelf inplannen. Handig is de begrippenlijst die je erbij krijgt en die je naar jouw vreemde taal kunt vertalen.
 • Basistraining tolkvaardigheden:
  Een belangrijke training waarin je verschillende tolktechnieken en -vaardigheden leert voor gesprekstolken en die je ook kunt toepassen voor de andere toetsonderdelen: (lang) consecutief tolken en à vue tolken.
 • Notatietechniek: aan de slag met symbolen:
  Symbolen spelen een belangrijke rol in de notatietechniek. In deze eendaagse training leer je hoe je je eigen symbolen in jouw notatietechniek toepast.
 • Notatietechnieken voor (ervaren) tolken:
  Deze training is voor ervaren tolken of voor toetskandidaten die de driedaagse tolkvaardighedentraining hebben gevolgd. Leer als een professionele tolk noteren! De cursus bestaat uit één trainingsdag in Nijkerk en vier online meetings.
 • Individuele coaching tolktoetsonderdelen:
  Tijdens een individuele oefensessie kun je precies dát oefenen waar je je nog onzeker over voelt. Dit kunnen de valkuilen tijdens het rollenspel zijn, het maken van notities bij consecutief tolken of het loskomen van de tekst bij à vue tolken.
 • Individuele coaching: Van examenvrees tot examenzin!
  Een effectieve één-op-één training om op positieve wijze met je examenvrees om te gaan. Ga met meer zekerheid het examen tegemoet!
 • Examentraining:
  Tijdens deze examentraining leggen de deelnemers allemaal een proefexamen af dat erg lijkt op een echte integrale tolktoets, onder begeleiding van een officiële examinator en assessmentacteur. Zo kun je testen of je klaar bent voor de echte tolktoets en je doet ervaring op. Je weet dan precies wat je te wachten staat.

KTV heeft nog veel meer nuttige en interessante trainingen. Bekijk hier de agenda.

Er zijn drie vaardigheden waar je voor moet slagen bij een integrale tolktoets. Elke vaardigheid wordt getoetst in de vijf verschillende onderdelen, zoals uitgelegd in het menu 'De tolktoets'.

Tolkhouding
Je moet jezelf op adequate wijze voorstellen. Je weet je grenzen als tolk te bewaken en je bent professioneel en neutraal. Er is geen reden om aan jouw integriteit te twijfelen.

 • Gesprektolken:
  Je tolkt altijd in de 1e persoon. Je weet tijdens het gesprek een coördinerende tol te vervullen, zonder dat je jezelf te veel of te weinig op de achtergrond plaatst.
 • Consecutief tolken:
  Je tolkt in dezelfde persoonsvorm als de spreker.
 • À vue:
  Je herformuleert de tekst vanuit het perspectief van de schrijver.

Getrouwheid
Je bent in staat om je gebrek aan kennis of eventuele gemaakte fouten te herkennen en je kunt deze adequaat repareren. Je reproduceert de boodschap correct en volledig.

 • Gesprekstolken:
  Er kan op detailniveau enkele afwijkingen voorkomen, maar dit mag geen afbreuk doen aan de volledige boodschap.
 • Consecutief tolken:
  Je kunt de voordracht adequaat weergeven.
 • À vue:
  Je kunt de schriftelijke tekst correct mondeling herformuleren.

Presentatie/Stemgebruik
Je bent goed verstaanbaar en je articulatie draagt hieraan bij. Je spreektempo is gelijkmatig en natuurlijk. Het volume van je stem is afgestemd op de situatie en je uitspraak is afgestemd op de bijdragen van de gebruikers.

 • Gesprektolken:
  Je beschikt over voldoende woordenschat en taalbeheersing om het gesprek op begrijpelijke wijze te verwoorden.
 • Consecutief tolken:
  Je woordenschat is voldoende om de zaken die verband houden met het onderwerp op begrijpelijke wijze te verwoorden.
 • À vue:
  Ook hier moet je woordenschat voldoende zijn om helder te communiceren.

Klik hier voor het volledige beoordelingsraster op de site van het Wbtv, zodat je precies weet wat je moet kunnen om te slagen voor je integrale tolktoets.  

Na al het voorbereiden en het studeren is het zover: tijd voor de tolktoets – oftewel het examen. Dit is het laatste onderdeel van het integrale taalgebonden tolktoetstraject. Maar hoe ziet zo’n examen eruit?

 • Je gaat twee keer à vue tolken. Je tolkt een tekst van het blad van de vreemde taal naar het Nederlands en een tekst van het Nederlands naar de vreemde taal.
 • Je gaat twee keer lang consecutief tolken. Je luistert naar een toespraak van drie minuten en tolkt deze van de vreemde taal naar het Nederlands en je tolkt een toespraak van het Nederlands naar de vreemde taal.
 • Je gaat ongeveer 25 minuten gesprekstolken. Dit is een rollenspel (een gesprek tussen twee gespreksvoerders) - je tolkt in beide talen.

De tolktoets duurt ongeveer een uur. Je wordt beoordeeld door een commissie van vier leden aan de hand van de parameters van het beoordelingsraster. De examenonderdelen in het Nederlands hebben een maatschappelijk, zakelijk, politiek of cultureel onderwerp. De onderdelen in de vreemde taal hebben ook deze onderwerpen, maar dan over de regio waar de taal gesproken wordt. Zo wordt gelijk je culturele kennis getest.

Gefeliciteerd, je bent geslaagd voor het integrale taalgebonden tolktoetstraject op C1-niveau! Zodra je het competentiebewijs hebt ontvangen kun je je inschrijven in het Rbtv om beëdigd tolk te worden. Behalve dit competentiebewijs heb je een recente pasfoto nodig en een VOG. Klik hier om je in te schrijven in het Rbtv.

Je kunt zo lang over deze opleiding doen als je nodig hebt. Dit traject is helemaal op maat te maken, en de samenstelling ervan baseert zich op jouw eerdere (tolk)ervaringen en kennis. Je kunt zoveel voorbereidingen boeken als jij denkt nodig te hebben. Toch raadt KTV aan niet teveel tijd tussen de voorbereiding en de tolktoets te laten verstrijken. Het zou zonde zijn als alle informatie weer is weggezakt. KTV raadt aan om minimaal een half jaar over deze opleiding te doen. Langer kan ook!

Ben je onverhoopt gezakt voor een onderdeel? Herkansingen kun je boeken wanneer jij denkt er weer klaar voor te zijn. Benieuwd naar de prijzen? Klik hier voor de tarieven per stap.

Wanneer je je registreert voor dit toetstraject ga je akkoord met de voorwaarden van het toetsreglement en met de algemene voorwaarden.

Eerstvolgende data

Onderstaande verplichte toetsfases boek je via Mijn KTV

Intake Nederlands Intake Duits (C1) Intake Duits (C1)

Dit onderdeel is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Werkcollege I Werkcollege II Integrale tolktoets Duits (C1) Integrale tolktoets Duits (C1)

Dit onderdeel is uitsluitend op individuele basis te boeken.

Aanvullende voorbereidingstrainingen boek je via de opleidingsagenda

Tarieven

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende fases. Je schrijft je per fase in.
Hier zie je de prijzen van de verplichte fases en onderin de pagina de aanbevolen voorbereidingspakketten

Registratie als toetskandidaat
€ 50,- excl. btw
Intake Nederlands
€ 125,- excl. btw
Intake vreemde taal
€ 175,- excl. btw
Hoorcolleges tolkethiek
€ 95,- excl. btw
Werkcollege I
€ 240,- excl. btw
Werkcollege II
€ 240,- excl. btw
Integrale tolktoets
€ 1.500,- excl. btw
 
 
Herkansingen
Herkansing intake Nederlands
€ 125,- excl. btw
Herkansing intake vreemde taal
€ 175,- excl. btw
Herkansing integrale tolktoets
€ 1.500,- excl. btw
Laatste herkansing integrale tolktoets
€ 2.500,- excl. btw

Taaltrainingen

Examentraining voor tolktoets -datum in overleg-

Bekijk inhoud

395,00 excl. btw

Individueel leertraject Nederlands (intake + 6 lessen)

Bekijk inhoud

495,00 excl. btw

Individuele taal- en uitspraaksessies Nederlands

Bekijk inhoud

826,45 excl. btw

Nederlands naar perfectie

Bekijk inhoud

2.475,00 excl. btw

Heb je nog vragen?

Heb je het toetsreglement gelezen maar wil je graag nog extra informatie? Of iets persoonlijks mededelen? Neem dan contact op via toetsing@ktv-kennisnet.nl of bel op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Wij staan je graag te woord!

Bel 085 87 86 269