KTV Toetsing bv neemt bedrijfsactiviteiten van SIGV bv over

Afgelopen vrijdag 17 november 2023 heeft KTV Toetsing bv de bedrijfsactiviteiten en certificaten van SIGV overgenomen. Benadrukt dient te worden dat de rechtspersoon SIGV bv niet is overgenomen. KTV is derhalve niet aansprakelijk voor overeenkomsten die SIGV bv in het verleden is aangegaan en neemt geen personeel van SIGV over.

KTV zal op korte termijn contact opnemen met de zelfstandige docenten en examinatoren van SIGV en hen nader en specifiek informeren over de voortgang van de opleidingen en voortzetting van de relaties.

KTV Toetsing zal de opleiding sociaal tolken per januari laten samensmelten met de integrale tolktoetstrajecten die KTV aanbiedt en die qua inhoud en vorm veel op elkaar lijken. Nieuwe studenten die al een toelatingstoets hebben behaald, kunnen in januari starten met de opleiding bij KTV Toetsing. Deelnemers die nog een toelatingstoets moeten afleggen, kunnen vanaf december deelnemen aan de intakes bij KTV Toetsing.

De opleiding voor gerechtstolken en de opleiding juridisch vertalen worden in de loop van 2024 in een nieuw en beter werkbaar formaat heropend. KTV heeft de studentenadministratie overgenomen en zal zelf - wanneer er concrete informatie voorhanden is – contactleggen met de ingeschreven studenten.

KTV Toetsing staat bekend om de vlotte en heldere communicatie die zij voert met studenten en toetskandidaten. Transparantie is hét handelsmerk waar nu ook de SIGV-studenten die overstappen naar KTV op kunnen vertrouwen.

KTV Toetsing beoogt met deze overname een grotere, integere én efficiëntere bijdrage te kunnen leveren aan de opleidingsmogelijkheden voor tolken en vertalers in Nederland.

Vriendelijke groet,

Marijke Roelofsen & Sandra Florindo