Orde van Registertolken en -vertalers


Op 15 december 2020 is de Orde van Registertolken en -vertalers (ORTV, de Orde) opgericht.


Formeel vertegenwoordigt de Orde alle registertolken en -vertalers op C1/C2-niveau in de contacten met:

  • de overheid
  • de bemiddelingsbedrijven van tolk- en vertaaldiensten
  • de politici en de media
  • de afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Daarnaast werkt de Orde nauw samen met:

  • de overige vakorganisaties van tolken en vertalers in Nederland en Europa, die het belang van samenwerken belangrijk vinden
  • de opleidingsinstellingen voor het ontwikkelen en aanbieden van moderne en relevante opleidingen en bijscholing voor tolken en vertalers

De kernwaarden van de Orde:

  • samenwerken
  • communiceren
  • respecteren
  • transparantie

Wie mag er lid worden van de Orde?

Elke tolk en vertaler, ingeschreven in het Register Wbtv op C1/C2-niveau is van harte welkom om lid te worden van de Orde om bij te dragen aan het vervullen van deze doelen.
De contributie voor dit jaar is vastgesteld op € 175.

 

Sluit je aan, en vorm een sterkere branche!