Examentraining: vertaalproblemen tussen het Nederlands en Engels

Deze examentrainingssessie die dient als voorbereiding voor hen die het vertaalexamen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands gaan afleggen. De cursus bestaat uit twee dagdelen waarin we onderwerpen behandelen op het gebied van equivalentie en taalbeheersing (zowel lexicaal als grammaticaal) die bij vorige examens voor problemen hebben gezorgd. Daarnaast maak en bespreek je twee examenteksten en krijg je een proefexamen + revisie door de examencommissie vertalen Engels <> Nederlands.

In het eerste dagdeel beginnen we met de vaak gemaakte lexicale en grammaticale vertaalfouten in het Engels, waarna we de huiswerkopdracht (vertaling) gaan bespreken en een examentekst vertalen. Voorafgaand aan dit praktische onderdeel besteden we de nodige aandacht aan het grondig lezen en interpreteren van de bronteksten in Nederlands; een secure analyse van de tekst is cruciaal om een goede vertaling te kunnen produceren. Daarnaast bekijken we de belangrijkste naslagwerken voor een vertaler, en bekijken we hoe we deze effectief kunnen gebruiken in de dagelijkse vertaalpraktijk. Problemen die tijdens het vertalen voorkomen worden ter plekke behandeld en besproken. Vertaalkundig gezien zullen we ons beperken tot Grit en Catford. De teksten tot deze theorieën worden voorafgaand aan de cursus aangereikt, en zullen tijdens de cursus kort worden besproken.

In het tweede deel van de cursus draaien we bron- en doeltaal om, en bekijken we veel voorkomende problemen in vertaalexamens Nederlands-Engels. We gaan in dit onderdeel ook de huiswerkopdracht (vertaling) bekijken en een examentekst vertalen. We zullen hierbij ook aandacht besteden aan analyse en begrip van de Engelse brontekst, zodat we onnodige fouten in tekstbegrip voorkomen voordat we gaan vertalen.

In beide onderdelen wordt de grammatica en lexis contrastief behandeld; wanneer we problemen tegenkomen, bekijken we deze in de bron- en doeltaal.

 

Na de training ontvangen deelnemers toegang tot het examenplatform (TranslationQ) waar een proefexamen klaarstaat. Deelnemers mogen kiezen in welke vertaalrichting zij dit proefexamen doen. De vertaling wordt door de examencommissie vertalen Engels voorzien van feedback en een cijfer.  

Leesopdracht

In je KTV-account vind je onderstaande documenten. Je wordt verzocht deze voor aanvang van de cursusdag te lezen.

  • D. Grit, Vertaling van Realia
  • J.C. Catford, A Linguistic Theory of Translation (alleen hoofdstuk 12 'Translation Shifts')
 
Totaal: 19 bladzijden (1 pe)

Vertaalopdracht

Je maakt twee vertalingen van elk ca. 300 woorden (Nederlands > Engels en Engels > Nederlands) en uploadt deze uiterlijk op 1 mei via jouw KTV-account.

Als je beide vertalingen inlevert, kun je 2 pe-punten extra registreren.

Martijn Lemmen deed de bachelor Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden. Daarna deed hij daar de MA-opleiding Translation in Theory and Practice, met als specialisatie Legal Translation. Na zijn afstuderen werd hij docent Taalvaardigheid aan dezelfde universiteit, waar hij nu ook bezig is met zijn dissertatie.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 10 deelnemers;
  • Deelnemers dienen een laptop (met MS Word) mee te nemen, dan wel een KTV-laptop te huren;
  • Catering bij de prijs inbegrepen;
  • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"This was an excellent day course! The tutor was not only very knowledgeable about the subject but also enthusiastic which added to the learning."

"Martijn was heel goed, legde alles goed uit en kon de thema's goed overbrengen. Hij is enthousiast en gepassioneerd over wat hij doet en dat komt duidelijk over. Ik stel op prijs dat hij heeft aangeboden om de vertalingen die we tijdens de training hebben gemaakt na te kijken."

"Goede tips over literatuur gekregen, dat ik meer aan cross-referencing zou moeten doen, goede herhaling van de Engelse werkwoordstijden en hun gebruik."

"Heel nuttig vond ik de tips om van een tekst te bepalen of het nu informatief is of een opiniestuk of een literair werk, etc. Ook handige weetjes (opfrissers) voor wat betreft het weglaten en gebruiken van bepaalde leestekens. De directe praktische behandeling van ter plekke gemaakte vertalingen vond ik zeer verhelderend en prettig."

Vertaalproblemen
Datum: 13 mei 2023
  • van 09:30 tot 17:00
  • 319,- (excl. BTW)
  • Nijkerk