Individuele training luisteren + noteren = (consecutief) tolken

De Individuele training ‘Luisteren + noteren = (consecutief) tolken'  is een training voor gesprekstolken die hun luister-, notatie- en geheugentechniek verder willen ontwikkelen. In deze doelgerichte training leg je een gedegen basis voor jouw notatievaardigheden die essentieel zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken. Daarnaast leer je de informatie effectiever te onthouden. Deze techniek wordt tijdens de training stap voor stap uitgelegd met voorbeelden, opdrachten en oefeningen. Tijdens deze individuele training wordt het lesprogramma op maat samengesteld om jouw zo nauwkeurig lang consecutief te laten tolken.

Programma

De training 'Luisteren + noteren = (consecutief) tolken' is een gerichte training voor gesprekstolken die willen werken aan hun notatievaardigheden voor het (lang) consecutief tolken. Bij consecutief tolken luistert de tolk naar wat iemand te zeggen heeft om vervolgens, wanneer diegene klaar is met spreken, dezelfde boodschap in een andere taal te reproduceren. De toespraak kan één minuut tot twintig minuten duren, en de tolk baseert zich op een combinatie van notities, geheugen en algemene kennis om zijn of haar versie van het origineel te geven. Tijdens deze training leert de deelnemer, door middel van beproefde technieken, zijn eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen.

Grofweg kunnen er in het consecutief tolken twee fasen worden onderscheiden: de receptiefase en de productiefase. Binnen de training besteedt de deelnemer zowel aandacht aan de vaardigheden van de eerste fase, o.a. luisteren, analyseren, noteren en opslaan in het kortetermijngeheugen, als aan die van de tweede fase, het lezen van de notities, het aanspreken van het geheugen, het spreken en het weergeven in de doeltaal. In de oefeningen werken we met gevarieerd bronmateriaal, zowel qua vorm als inhoud.

Tijdens de training ontwikkel je jouw eigen persoonlijke systeem en ontdek je hoe je notatietechnieken op jouw eigen manier kan gebruiken ter verbetering van de vertaalslag en om informatie volledig door te geven. Naarmate de cursus vordert zal de duur, de informatiedichtheid en de complexiteit van de te tolken fragmenten toenemen en daarmee ook de noodzaak van een bruikbaar notatiesysteem.Voor deelname aan de training dient u een goede kennis te hebben van minimaal twee werktalen (sowieso NL). 

Lesschema

Het curriculum bestaat uit drie online sessies van twee uur.

De cursus is deels taaloverstijgend en deels taalspecifiek (indien mogelijk).

Leerdoelen

- ontwikkelen van een persoonlijk notatietechnieksysteem (oa. gebruik van symbolen en bindwoorden)

- actief en kritisch luisteren naar jezelf

- de boodschap getrouw en volledig kunnen overbrengen in een andere taal

 

Leesopdracht

Lesmaterialen

  • Tekstmateriaal/oefenmateriaal

Mocht u zelf over goed vertaalde nieuwsartikelen of informatieve folders beschikken, dan kunt u deze meenemen naar de training. Het moet echter geen tekst zijn die u uit uw hoofd kent of bestudeerd heb, omdat de oefenwaarde dan weg is.

Ana Meneses Dekker

“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Kladblok
In overleg
  • PE 6
  • 700,- (excl. BTW)