Valkuilen over onafhankelijkheid

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige webinarserie 'Valkuilen uitgelicht'. Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? In dit webinar ligt de focus op het thema 'onafhankelijkheid'.

Je kan als tolk op allerlei manieren verleid worden om betrokken te raken bij de inhoud van het tolkgesprek. Dit kan gebeuren omdat er expliciet een vraag aan je gesteld wordt, bijvoorbeeld om naar jouw mening of kennis te vragen. Maar je kan ook betrokken raken omdat de inhoud van het gesprek bijvoorbeeld emotioneel heel veel bij jou opwekt of omdat één van de gesprekspartners zich sterk tot jou richt en ervan uitgaat dat jij haar/hem beter begrijpt dat de Nederlandstalige hulp- of dienstverlener. 

Tijdens dit eerst webinar worden diverse tolkstrategieën besproken waarmee je kan voorkomen dat je in een gesprek wordt betrokken en hoe je op een adequate doch vriendelijke wijze afstand kunt houden van de inhoud van het gesprek. Er worden veel voorbeelden aangehaald, ook van de deelnemers zelf (zie tab Voorbereiding). Er worden passende tolkinterventies aangereikt voor lastige tolksituaties. 

De basis van een goede tolkinterventie is gelegen in een adequate introductie van jouw werkwijze (zodat je hier op kunt terugvallen) en het schakelen tussen tolken in de 1ste persoon/ interveniëren in de 3de persoon. Wanneer je tolkinterventies adequaat toepast en goed traint, kan je veel professioneler overkomen en het gesprek laten daar waar het hoort: bij de gespreksvoerders!

Casus insturen (0,25 pe-punt)

Deelnemers mogen (tot uiterlijk twee dagen voor het webinar) een casus van een tolksituatie insturen waarin zich een probleem heeft voorgedaan gerelateerd aan het onderwerp van het webinar. In Mijn KTV tref je hier een format voor aan. Mogelijk wordt jouw casus tijdens het webinar besproken. 

Marijke Roelofsen

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Getolkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.
Marijke heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op het professioneel handelen van de tolk: doeltreffend communiceren, in je rol blijven, reflecteren op eigen handelen en grenzen. Door veel voorbeelden en vertaling van de theorie naar praktijksituaties, worden cursisten gestimuleerd om uit hun comfort zone te stappen en te proberen dingen anders te doen dan ze gewend zijn.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
1,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op: Omdat dit een nieuw webinar betreft, is het niet zeker of één uur voldoende zal zijn om de stof en vragen van deelnemers te bespreken. Het webinar kan eventueel uitlopen tot anderhalf uur. In dat geval ontvangt u 1,5 pe-punten i.p.v. 1. 

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 8 april 2021 van 20:00 tot 22:00 uur (mogelijk met een uitloop tot 21:30 uur) (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 apr. 2021
  • PE 1.75
  • 20:00
  • 60,- (excl. BTW)
  • Online