Nieuwe spelling

Jouw Nederlands ligt - al zeg je het zelf - op een heel behoorlijk niveau. Toch twijfel je wel eens over een spellingsregel of grammaticale kwestie. Herken je jezelf in deze omschrijving? Haal alle twijfels weg tijdens dit webinar.
De ervaring leert dat de moedertaalbeheersing van menig Nederlander in zijn of haar eigen zakelijke omgeving gebaat is bij een training die oude fouten repareert, ingeslopen slechte gewoontes corrigeert, vergeten kennis weer aanreikt en nieuwe kennis en vaardigheden toevoegt.
Dit webinar is onderdeel van de serie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024). 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de spelling van het Nederlands drie keer hervormd: in 1946-1947, in 1954 en in 1995. Bij de hervorming in 1995 is de dubbelspelling van bastaardwoorden afgeschaft (produkt/ product), is de schrijfwijze van de tussenklanken -een -en- in samenstellingen anders beregeld en zijn de regels voor het gebruik van diakritische tekens (trema, koppelteken, apostrof en accenten) aangepast. Bij de hervorming van 1995 werd ook besloten dat er om de tien jaar een nieuwe editie van het Groene Boekje moet verschijnen, zodat het betrouwbaar en actueel blijft. In 2005 en 2015 is er een geactualiseerde editie van het Groene Boekje verschenen. Tijdens dit webinar worden de regels van het meest recente Groene Boekje toegepast en aangeleerd.

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste en meest lastige spellingregels doorgenomen en geoefend: 

Samenstellingen:

  • De basisregel en de gevolgen van het niet toepassen.

Aaneenschrijven of los:
Standaard regels en uitzonderingen.

  • Koppelteken en trema
  • Klinkerbotsing
  • Samenstellingen bij hoofdletters
  • Veerschil in betekenis
  • Leesbaarheid van samenstellingen
   • Voorbeelden
   • Regels

Oefeningen:

  • Zelf samenstellingen maken

Lastige spellingregels:

  • Trema
  • Dubbele ‘e’ of enkele ‘e’
  • Klemtoon
  • Getallen
  • Uitzonderingen
  • Tussen –n
   • Regel
   • Uitzonderingen
  • Tussen –s
   • Regel
   • Gevolgen voor woordbetekenis
   • Uitzonderingen

Oefeningen:

  • Zelf spellen

Lastige woorden:

  • Ten minste / tenminste
  • Te veel / teveel
  • Ten slotte / tenslotte
  • Boven op / Bovenop / Erbovenop

Oefeningen:

  • Multiple choice test

C en k

  • In elk geval een K
  • In elk geval een C

Werkvorm
Dit webinar kent een prettige, interactieve sfeer die tot stand komt door de combinatie van korte blokken theorie gevolgd door praktische oefeningen, waarna u de antwoorden en uitleg van de spreker krijgt. Je hebt bovendien de gelegenheid zelf vraagstukken in te brengen.

Leerdoelen
Deelnemers zijn weer goed wakker geschud en staan als het ware weer ‘op scherp’.
Daar waar standaard getwijfeld wordt, weet de deelnemer weer wat de spellingregel is en kan hij deze toepassen.

Relevantie van het programma voor de doelgroep
Voor de meeste HBO-professionals is het van belang foutloos Nederlands te schrijven. En voor taalprofessionals als vertalers en tolken – of het nou gebarentolken, schrijftolken of gesproken taaltolken zijn – des te meer. Foutloos schrijven is je visitekaartje vanaf het eerste klantencontact dat je hebt. Spelling en grammatica moeten goed toegepast worden zowel in de correspondentie met opdrachtgevers als tijdens tolk- en vertaaldiensten zelf. De Nederlandse taal is een dynamische taal, er komen steeds nieuwe werkwoorden bij, vanuit een vreemde taal of vanuit de ict bijvoorbeeld. Het is van belang om hier veel mee te oefenen en bewust te zijn van de valkuilen.

 

Overige webinars in deze serie:

Webinar 2: Grammaticale valkuilen
Webinar 3: Interpunctie, opsommingen en bijzinnen
Webinar 4: Stijlfouten

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024).

Marja Talens (1969) studeerde Communicatiekunde in Groningen. Tijdens haar studie heeft zij als intercedente in de uitzendbranche gewerkt. Daarna werkte zij als teamleider in een callcenter en als marketing manager. Sinds 1998 is zij met enorm veel plezier aan het werk als trainer en coach. In 2007 volgde zij de opleiding tot PMA-coach en trainer bij het PMA Institute in Orlando, Florida. Marja is bovendien de eigenaar van Extra Trainers.

Door haar werkervaring in verschillende branches is Marja uitstekend in staat om haar training praktijkgericht neer te zetten. Zij voelt zich als een vis in het water in commerciële bedrijven en springt vervolgens net zo graag in het diepe bij non-profitorganisaties. Haar trainingen en coachsessies zijn volgens cursisten altijd levendig, helder en to-the-point. Haar betrokkenheid is voelbaar en zij staat voor wat ze zegt.

Marja vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen. Ze creëert daarvoor een omgeving waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, aldus Marja. Verder wil Marja dat cursisten de trainingsdag ook leuk vinden, dus een portie humor en gezelligheid is zeker ook te vinden in haar trainingen. Trefwoorden: vrolijk, enthousiast, betrokken en praktijkgericht.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. 

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Het was voor mij de eerste keer dat ik een cursus mocht volgen via KTV-webinarplatform! Ik ben heel blij dat ik onder 'Questions'  vragen/opmerkingen kon typen/plaatsen. Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens deze presentatie, die op een zeer interessante en slimme manier was ingedeeld. Het genoegen was zeker aan mijn kant en ik zal alle spellingsregels voor altijd goed onthouden. "

"Prima webinar. Gezien het feit dat ik inmiddels meer dan 18 jaar in het buitenland woon, en de officiële spelling om de haverklap verandert is dit soort webinars uitermate nuttig. Had wat mij betreft ook 3 uur mogen zijn."

"Deze mevrouw is een goede spreekster en weet waar ze het over heeft. Het is een prettige opfrisser van deze weerbarstige materie. Ik zie uit naar deel 2!"

 

Datum: 28 mrt. 2024
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online