Nederlands naar perfectie

Beheers je het Nederlands al goed, maar moet je nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. 

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook wordt jouw woordenschat flink uitgebreid en leer je veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Programma

Het doel van de cursus is om jouw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 te brengen. Of dat lukt, is uiteraard afhankelijk van jouw eigen inzet en leervermogen! De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van je wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat je de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Inhoud van het programma
Alle taalvaardigheden komen in de cursus aan bod. Dat betekent dat er iedere week vocabulaire-, luister-, uitspraak-, schrijf-, spreek en grammatica-oefeningen worden gedaan. 

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. In deze lesmethode wordt de woordenschat uitgebreid en de taaltraining aangereikt aan de hand van acht grote onderwerpen. Elk hoofdstuk wordt in twee lesdagen behandeld. De onderwerpen zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Dit zijn brede onderwerpen waarbinnen zeer relevante actuele onderwerpen besproken kunnen worden die ook voor de tolkpraktijk relevant zijn. Maar de onderwerpen zijn vooral een kapstok om jouw taalvaardigheid op een hoger peil te brengen! Het belangrijkste is dat je na afloop van de cursus de volgende lastige taalkwesties goed aandacht hebt gegeven en adequaat kan toepassen:

 • gebruik van structuurwoorden;
 • werkwoorden imperatief en passief gebruiken;
 • synoniemen en antoniemen paraat hebben;
 • registerniveau kunnen onderscheiden;
 • uitdrukkingen begrijpen en herformuleren;
 • gebeurtenissen beschrijven;
 • werkwoorden kunnen separeren; 
 • parafraseren (heel handig voor à vue tolken!)
 • creatief kunnen schrijven;
 • correct verwijzen naar mensen, gebeurtenissen en dingen; 
 • 'er' en preposities goed toepassen;
 •  'zullen' en 'zouden' goed toepassen;
 • etc.

Andere taalvaardigheden waar aandacht aan wordt besteed zijn:

 • het houden van een monoloog (extreem handig voor consecutief tolken!);
 • mening geven met 'er' en 'daar';
 • samenvatten;
 • presenteren;
 • feedback geven;
 • evalueren;
 • schrijfopdrachten;
 • vragen stellen, controleren en doorvragen; en 
 • gepast reageren

Onder het kopje ‘Voorbereiding’ en 'Overige informatie' vind je meer informatie over het boek en de terminologiemodule voor integrale tolktoetsen die bij de prijs is inbegrepen, de aanmelding en startniveau en de dagindeling.  

Leerdoelen
Na afloop van de cursus is jouw taalbeheersingsniveau in ieder geval verbeterd! Om daadwerkelijk C1-niveau te bereiken, is veel nodig: een goed uitgangspunt (je leervermogen is goed, je kunt vastgeroeste fouten inzien en veranderen, je zet je tussen de lessen door actief in om jouw taal te verbeteren, etc.) Een minimale voorwaarde is dat je alle lessen bijwoont en de huiswerkopdrachten naar behoren maakt.

Diploma en erkenning door Bureau Wbtv
Wil je de cursus afronden met een Rbtv-taaltoets op C1- of B2-niveau? Dan kun je je hiervoor inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in jouw winkelmandje. De taaltoetsen worden afgenomen door een door het Bureau Wbtv aangewezen deskundige. Je kunt de taaltoets afleggen op B2- of C1-niveau. Deze taaltoets beoordeelt jouw luister-, spreek- en leesvaardigheid. Jouw schrijfvaardigheid wordt niet getoetst. Meer informatie leest u hier. 

 

Twijfel je nog? Bekijk hier een interview tussen de docent Emily Palmer en een oud-cursist

Leesopdracht

LESMATERIAAL

Boek

Alle cursisten ontvangen op de eerste cursusdag het boek ‘Nederlands naar perfectie’. Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid jouw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten word je uitgedaagd jouw beste beentje voor te zetten. 

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefen je met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Bij het boek horen een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

Voorbereidende opdrachten

Vóór iedere bijeenkomst dien je een tekst uit het boek te lezen en de bijbehorende vocabulaire-opdrachten te maken. Ook maak je een schrijfopdracht.


Terminologiemodule

Deelnemers worden bij aanvang van de opleiding gekoppeld aan de Terminologiemodule voor integrale tolktoetsen (zelfstudie). Met deze zelfstudiemodule kun je je verdiepen in de verschillende onderwerpen van de integrale tolktoetsen. Bij elk onderwerp ontvang je een online hoorcollege, een leesmap en een woordenlijst met Nederlandse begrippen. De 15 woordenlijsten kun je vertalen naar jouw vreemde taal, dit is de beste voorbereiding die je kunt treffen!

Thijs van der Linden

Thijs is mede-oprichter van De Taalkamer en ontwikkelt en realiseert taalprogramma’s voor hogeropgeleide studenten, particulieren en professionals. Hij ziet taalbeheersing niet als een op zichzelf staande kwaliteit, maar als een essentieel - en mooi - instrument om je vak, je passie, je studie of je leven in een nieuw land ten volle te benutten. Thijs creëert in zijn lessen een atmosfeer van vooruitgang, samenwerking, kwaliteit en zelfontplooiing. Hij streeft ernaar deelnemers te begeleiden in hun professionele en persoonlijke groei. Met zijn creatieve manier van denken maakt Thijs snel inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om tot een duurzame groei van de taalbeheersing te komen. 

Thijs heeft via KTV een kort lijntje met Emily Palmer en stemt de inhoud en lesmethoden met haar af. 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
82,50
Voorbereiding
 
Totaal
82,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Lesdag 1 29 nov. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 2 6 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 3 13 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 4 20 dec. 2022 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 5 10 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 6 17 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 7 24 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 8 31 jan. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 9 7 feb. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 10 14 feb. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 11 21 feb. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 12 7 mrt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 13 14 mrt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 14 21 mrt. 2023 09:30u. - 16:15u.
Lesdag 15 28 mrt. 2023 09:30u. - 16:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Als je geen intake Nederlands bij KTV hebt afgelegd, neem dan eerst telefonisch contact op. Op 23 augustus kun je deelnemen aan een intake Nederlands zodat we kunnen vaststellen wat jouw niveau is en in welke groep je het beste past. 

   Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing. Indien je een intake Nederlands hebt afgelegd bij KTV dan is een score tussen de 2,4 en 2,9 een goede indicatie om goed aan te kunnen sluiten bij de groep van Nederlands naar perfectie.

  • Komend najaar starten er twee groepen Nederlands naar perfectie. We proberen om het startniveau van de deelnemers zo goed mogelijk de bundelen in de twee groepen.
 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.
  • In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die je als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal. De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties midden Nederland), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
 • Huiswerk
 • Betaling
  • Je kunt de opleiding in maximaal zes termijnen betalen. Als je voor deze optie kiest, neem dan eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen
 • In jouw KTV-account vind je 'Instructies voor lesdagen met coronaklachten of quarantaine'
 • Neem hier alvast onze coronamaatregelen door. Blijf altijd thuis als je coronaklachten heeft. Twijfel je of je naar jouw afspraak kunt komen? Bekijk hier de beslisboom

 

STAP-subsidie

Voor deze bijscholingsactiviteit kun je STAP-budget aanvragen. Via de knop ‘STAP aanvragen’ vraag je een aanmeldbewijs aan. Dit heb je nodig om de STAP-subsidie aan te vragen bij UWV (via www.uwv.nl/stap). Op deze webpagina lees je alle informatie over de STAP-subsidie en kun je de veelgestelde vragen doornemen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je op de eerste dag van de volgende aanvraagperiode vóór 10:00 uur achter jouw computer zit met je aanmeldbewijs en je DigiD. Veel succes!

TOETSDAGEN
Je kunt zich voor een taaltoets inschrijven via de 'Optie Taaltoets' in jouw winkelmandje. Voor deelnemers van Nederlands naar perfectie geldt een korting van €225,-.
Let op: deze korting is alleen van toepassing op het moment van inschrijving voor deze cursus. Achteraf kun je niet voor deze korting in aanmerking komen. Wanneer je deze taaltoets via de optie boekt, kan deze niet geannuleerd worden. De toetsdatum zal nader bekend gemaakt worden maar in ieder geval in februari 2023 plaatsvinden.

"Ik heb veel geleerd van deze cursus, zoals grammatica, een monoloog houden, nieuwe woorden, en ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."

 

Startdatum: 29 nov. 2022
 • PE 82.5
 • van 09:30 tot 16:15
 • 2.475,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Taaltoets: + € 300,00

  Nederlands | Lees-, spreek- en luistervaardigheid op C1-niveau (reguliere prijs taaltoets inclusief registratie toetstraject € 525,00)

 • Ik betaal nu in één keer: - € 25,00