Nederlands naar perfectie

Beheerst u het Nederlands al goed, maar moet u nog de puntjes op de i zetten? Dat kan in deze intensieve en interactieve cursus. Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’, van niveau B2 naar C1. Dat is het niveau dat u moet hebben om als tolk in het Rbtv te worden opgenomen.

In de cursus is er veel aandacht voor spreken, uitspraak en grammatica. Ook breidt u uw woordenschat flink uit en leert u veel nieuwe uitdrukkingen. Op naar perfectie dus!

Het doel van de cursus is om uw Nederlandse taalvaardigheid van niveau B2 naar C1 te brengen. Het is wel belangrijk dat uw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing. Wij adviseren u eerst telefonisch contact op te nemen met KTV, zodat wij u kunnen adviseren hierover. Indien u een intake Nederlands hebt afgelegd bij KTV dan is een score tussen de 2,4 en 2,9 een goede indicatie om deel te nemen aan deze cursus.

Inhoud van het programma

Alle vaardigheden – d.w.z. lezen, luisteren, spreken en schrijven – komen in de cursus aan bod.

Er wordt gewerkt met de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’. De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

Elk hoofdstuk zal twee lessen beslaan. Onder het kopje ‘Voorbereiding’ vindt u meer informatie over het boek.

In de ochtend bespreken we de schrijfopdracht die u als huiswerk hebt gemaakt. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het vocabulaire, waaronder veelgebruikte uitdrukkingen, en besteden we veel aandacht aan grammatica. In de middag staan spreken en uitspraak centraal.

De cursus is interactief, wat betekent dat er een grote betrokkenheid van u wordt verwacht. De werkvormen in de les zijn afwisselend en nodigen uit tot actie. Er is veel mogelijkheid tot spreken, zodat u de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Omdat de groepsgrootte beperkt is, is er voldoende aandacht voor alle deelnemers.

Dagindeling
De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering van schoolvakanties), van 9.30-16.15 uur. Er is een lunchpauze van drie kwartier.
Tussen de lessen door moet u rekenen op ongeveer zes uur voor zelfstudie.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus is uw taalbeheersingsniveau in ieder geval verbeterd! Om daadwerkelijk C1-niveau te bereiken, is veel nodig: een goed uitgangspunt (uw leervermogen is goed, u kunt vastgeroeste fouten inzien en veranderen, u zet zich tussen de lessen door actief in om uw taal te verbeteren, etc.) Een minimale voorwaarde is dat u alle lessen bijwoont en de huiswerkopdrachten naar behoren maakt.

Diploma en erkenning door Bureau Wbtv
De laatste les van de cursus is een ‘eindprestatiedag’: de deelnemers laten door middel van een monoloog zien op welk niveau zij het Nederlands beheersen. Ook maken ze een schrijfopdracht die beoordeeld wordt. Als u voldoende aanwezig bent geweest bij de lessen én een positief resultaat behaalt op uw eindprestaties, ontvangt u een competentiebewijs op C1-niveau. Het Bureau Wbtv erkent dit competentiebewijs als C1-bewijs.  

Lesmateriaal

Alle cursisten ontvangen op de eerste curusdag het boek ‘Nederlands naar perfectie’.

De onderwerpen die hierin behandeld worden, zijn:

 1. Taal en cultuur
 2. Onderwijs
 3. Economie en bedrijfsleven
 4. Gezondheid en voeding
 5. Filosofie en ethiek
 6. Psychologie
 7. Rechten
 8. Mens en techniek

 Elk hoofdstuk wordt verspreid over twee lessen behandeld.

De teksten in het boek zijn populairwetenschappelijk van aard en bieden de mogelijkheid uw woordenschat te vergroten op een academisch niveau. Daarnaast bevat het boek interessante luisterfragmenten. In de spreek- en schrijfopdrachten wordt u uitgedaagd uw beste beentje voor te zetten.

Bovendien wordt er in het boek aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden. Zo oefent u met het schrijven van een samenvatting en een verslag, maar ook onderwerpen als presenteren en onderhandelen komen aan bod. De nadruk ligt hierbij op de talige kant, dus niet zozeer op het aanleren van de vaardigheid op zich.

Tot slot hoort er bij het boek een uitgebreide website met de audiobestanden van de leesteksten, oefeningen voor het trainen van de uitspraak, extra oefeningen met het vocabulaire en de uitdrukkingen en woordgroepen uit de teksten, grammatica- en prepositie-oefeningen, liedjes en sketches en links naar leerzame sites over academische vaardigheden.

 

Voorbereidende opdrachten

Vóór iedere bijeenkomst dient u een tekst uit het boek te lezen en de bijbehorende vocabulaireopdrachten te maken. Ook maakt u een schrijfopdracht.

Emily Palmer

De  cursus wordt gegeven door Emily Palmer, de vrouw achter Taalzeker. Zij geeft al sinds 2001 met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’ (niveau B2 naar C1) en van het boek ‘77 puntjes op de i. Perfect Nederlands voor anderstaligen’ (verschijnt voorjaar 2019 bij Uitgeverij Coutinho).

Emily is doctorandus in de Franse taal en cultuur en heeft daarnaast een vertaalopleiding en een specialisatie juridisch vertalen gevolgd (ITV en SIGV). Ze was bevoegd om beëdigde vertalingen te verzorgen, maar tegenwoordig richt ze zich helemaal op taaltrainingen en andere werkzaamheden op het gebied van educatie.

 

 

Contacturen

88

Competentie

linguïstische en tekstuele competentie
culturele competentie

Voorbereiding

5,5

Totaal te registreren pe-punten

93,5

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier

 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Indien u geen intake Nederlands bij KTV heeft afgelegd, neemt u dan eerst telefonisch contact op. Op die manier kunnen wij beoordelen of uw taalbeheersingsniveau voldoende is om bij de groep aan te sluiten.
  • Indien u wel een intake Nederlands bij KTV heeft afgelegd, dient uw score niet lager dan 2,4 te zijn om goed aan te kunnen sluiten bij de groep van Nederlands naar perfectie.

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering en boek bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 16:15 uur.

BETALING

U kunt de opleiding in maximaal vijf termijnen betalen. Indien u voor deze optie kiest, neemt u eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).


LESDAGEN

 • donderdag 26 september 2019
 • donderdag 3 oktober 2019
 • donderdag 10 oktober 2018
 • donderdag 17 oktober 2018
 • donderdag 31 oktober 2018
 • donderdag 7 november 2019
 • donderdag 14 november 2019
 • donderdag 21 november 2019
 • donderdag 28 november 2019
 • donderdag 5 december  2019
 • donderdag 12 december 2019
 • donderdag 19 december 2019
 • donderdag 9 januari 2020
 • donderdag 16 januari 2020
 • donderdag 23 januari 2020
 • donderdag 30 januari 2020 (Eindprestatiedag)
 • donderdag 6 februari 2020 (Schrijftoetsen)

''Als beëdigd juridisch vertaler Engels moet ik mij regelmatig laten bijscholen. Als alle bijscholingscursussen zo leuk, interactief, doeltreffend en nuttig waren als die van Emily Palmer van Taalzeker, zou ik veel vaker met een lach op mijn gezicht naar bijscholing gaan. Bedankt voor de leerzame dagen, Emily!''

"KTV is niet alleen maar voor tolken zoals heel veel mensen denken. Je kunt hier ook Nederlands leren spreken, schrijven en luisteren. Toen ik u voor de eerste keer belde, vroeg ik u als ik deze cursus zou kunnen doen. Ik herinnerde me nog wat u mij antwoordde. Ik citeer u: “Als ik uw Nederlands hoor, denk ik dat u het best aankunt." Daarom durfde ik deze cursus te volgen. Deze cursus is de beste cursus die ik ooit heb gehad. Onze goeroe Emily is de beste Nederlandse docent die ik heb gekend. Bij haar is iedereen gelijk en we kregen dezelfde kansen. Ik vraag me echt af waar ze de energie vandaan haalt. Ze was heel duidelijk met ons, heeft een goede sfeer gecreëerd vanaf het begin al: we moeten naar elkaar luisteren, respecteren en vooral elkaar uit laten praten. Kort samengevat: ik heb mijn collega's verteld dat niemand te oud of dom is om te leren. Je moet gewoon durven, proberen en tenslotte doen."

"Ik heb veel geleerd van deze cursus, zoals grammatica, een monoloog houden, nieuwe woorden, en ik heb ook meer zelfvertrouwen gekregen."

"De manier waarop Emily Palmer les geeft is makkelijk te volgen en te begrijpen."

"Door deze cursus heb ik geleerd om te durven praten. Mijn spreekvaardigheid is hierdoor sterk verbeterd."

2.750,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
26-09-2019
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag

Opties bij deze cursus

 • Ik tolk voor TVCN: - € 100,00