Interpunctie, opsommingen en bijzinnen

Interpunctie wordt regelmatig genoemd als struikelblok bij het schrijven van een goed document.
Goed gebruik van interpunctie maakt een tekst niet alleen beter leesbaar, maar kan ook de interpretatie beïnvloeden.
Dit webinar is onderdeel van de serie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024).

Bij het schrijven gebruiken we komma's, punten, uitroeptekens en vraagtekens. Zo maken we de lezer duidelijk waar hij moet pauzeren en waarop hij nadruk dient te leggen. Als we zouden schrijven zonder leestekens, is dat hetzelfde als - monotoon - spreken zonder pauzes, intonatie en lichaamstaal. Als we spreken zonder enige nadruk of schrijven zonder interpunctie kan de hele betekenis van wat we willen laten weten, verloren gaan. Verschillende interpunctie, kan een boodschap een totaal andere inhoud en betekenis geven.

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste interpunctieregels uitgelegd en geoefend:

Punten

  • Aan het einde van de zin
  • Bij afkortingen aan het einde van de zin
  • In symbolen
  • Bij initiaalwoorden
  • Bij letterwoorden

Uitroeptekens

Puntkomma's

  • Doel
  • Regels
  • Gebruik

Dubbele punt

  • Hoofdletter of geen hoofdletter na dubbele punt

Oefeningen

Komma's

  • Bij persoonsvormen
  • Bij opsommingen
  • Bij bijvoegelijke bepalingen
  • Voor voegwoorden
  • In aanhef
  • Bij bijstellingen

Kommagebruik in bijzinnen

  • Bijvoegelijke bijzinnen
   • Beperkende bijvoegelijke bijzinnen
   • Uitbreidende bijvoegelijke bijzinnen

Oefeningen

Aanhalingstekens

  • Enkele
  • Dubbele

Oefeningen

Opsommingen

  • Zinsdelen
  • Korte delen
  • Hele zinnen
  • Grammaticale gelijkwaardigheid

Oefeningen

Hoofdletters

  • In zinnen
  • Na cijfers en symbolen
  • Bij eigennamen, geografische namen en organisaties
  • Uit respect
  • Wetten, feestdagen en historische gebeurtenissen
  • In afkortingen

Oefeningen

Bijzinnen

  • Kenmerken
  • Voorbeelden
  • Beknopte bijzinnen

Werkvorm
Dit webinar kent een prettige, interactieve sfeer die tot stand komt door de combinatie van korte blokken theorie gevolgd door praktische oefeningen, waarna u de antwoorden en uitleg van de spreker krijgt. Je hebt bovendien de gelegenheid zelf vraagstukken in te brengen.

Leerdoelen
Deelnemers zijn goed wakker geschud voor wat betreft het adequaat gebruik van leestekens en staan als het ware weer ‘op scherp’. Daar waar standaard getwijfeld wordt, weet de deelnemer weer wat de interpunctieregel is en kan hij deze toepassen.
Schrijftolken kunnen door middel van interpunctie een levendige boodschap overbrengen.

Relevantie van het programma voor de doelgroep
Voor de meeste HBO-professionals is het van belang foutloos Nederlands te schrijven. En voor taalprofessionals als vertalers en tolken – of het nou gebarentolken, schrijftolken of gesproken taaltolken zijn – des te meer. Foutloos schrijven is je visitekaartje vanaf het eerste klantencontact dat je hebt. Interpunctie moet goed toegepast worden zowel in de correspondentie met opdrachtgevers als tijdens tolk- en vertaaldiensten zelf. Het is van belang om hier veel mee te oefenen en bewust te zijn van de valkuilen.

Voor schrijftolken is de inhoud van dit webinar in het bijzonder relevant. Met interpunctie breng je de boodschap van de spreker tot leven en bepaal je de betekenis en lading van de inhoud. De dove cliënt moet de communicatie volgen via het beeldscherm van de schrijftolk. Dit maakt dat iedere punt en komma invloed heeft in hoe de boodschap begrepen wordt en hoe vloeiend de communicatie tot stand komt.

 

Overige webinars in deze serie:

Webinar 1: Nieuwe spelling
Webinar 2: Grammaticale valkuilen
Webinar 4: Stijlfouten

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Optimaliseer je Nederlands' (start/gestart op 4 april 2024). 

Marja Talens (1969) studeerde Communicatiekunde in Groningen. Tijdens haar studie heeft zij als intercedente in de uitzendbranche gewerkt. Daarna werkte zij als teamleider in een callcenter en als marketing manager. Sinds 1998 is zij met enorm veel plezier aan het werk als trainer en coach. In 2007 volgde zij de opleiding tot PMA-coach en trainer bij het PMA Institute in Orlando, Florida. Marja is bovendien de eigenaar van Extra Trainers.

Door haar werkervaring in verschillende branches is Marja uitstekend in staat om haar training praktijkgericht neer te zetten. Zij voelt zich als een vis in het water in commerciële bedrijven en springt vervolgens net zo graag in het diepe bij non-profitorganisaties. Haar trainingen en coachsessies zijn volgens cursisten altijd levendig, helder en to-the-point. Haar betrokkenheid is voelbaar en zij staat voor wat ze zegt.

Marja vindt het belangrijk dat cursisten zich veilig voelen. Ze creëert daarvoor een omgeving waarin mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, aldus Marja. Verder wil Marja dat cursisten de trainingsdag ook leuk vinden, dus een portie humor en gezelligheid is zeker ook te vinden in haar trainingen. Trefwoorden: vrolijk, enthousiast, betrokken en praktijkgericht.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom. 

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. 

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Nuttig webinar. Goed op de hoogte van laatste trends, heel communicatief gerichte aanpak! Hier en daar wat puntjes op de i, en daar ging het om."
 
"Een fijne manier van nascholing volgen. Geen reistijd, lekker in je eigen omgeving."
 
"Deze reeks webinars is uiterst interessant!"
 
"Perfect webinar, de inhoud was zeer zinvol, de presentatie heel prettig en aanstekelijk, en goed van niveau. De uitleg was duidelijk. Fijn was ook dat dat mevrouw Talens zo actief en snel ingaat op de gestelde vragen/opmerkingen, waardoor een heel fijne interactieve sfeer ontstaat, die zelfs voelbaar is bij het uitsluitend bekijken van de opname."
Datum: 18 apr. 2024
 • van 20:00 tot 22:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online