Herkansing spreek- (en schrijf)toets NNP

Het is mogelijk om eenmalig de eindprestatietoets van Nederlands naar perfectie te herkansen. Via deze pagina kunnen deelnemers zich aanmelden voor de spreektoets. In geval u ook de schrijftoets opnieuw wil doen, dient u dit aanvullend aan te vinken in het winkelmandje.

Spreektoets 

U ontvangt een tekst over een bepaald onderwerp. U heeft 20 minuten de tijd om dit te lezen en te bedenken wat uw eigen mening is over dit onderwerp. U mag aantekeningen maken op uw blocnote. U mag de tekst zelf niet mee de zaal in nemen en u mag ook niet letterlijk passages uit de tekst overschrijven en oplezen. Wanneer uw voorbereidingstijd is verstreken, gaat u naar uw klaslokaal. Daar staat opnameapparatuur gereed en is een beoordelaar aanwezig.

U vertelt dan in 3 à 5 minuten:

 • Waarover de tekst gaat
 • Wat de stelling voor ogen heeft (wat wordt hiermee bereikt?)
  • Welke voordelen dit heeft
  • Welke nadelen dit heeft
 • Wat uw mening is over dit standpunt

Beoordeling
De beoordeling van uw betoog is absoluut niet gericht op de inhoud van uw mening. Uw speech wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Opbouw (inleiding, kern, slot en gebruik van structuurwoorden)
 • Grammatica
 • Woordkeus
 • Uitspraak, tempo en vloeiendheid
 • Communicatieve vaardigheden (hoe komt de spreker over?)

Schrijftoets

U moet een tekst schrijven van 275-325 woorden. U kunt kiezen uit twee titels die worden toegelicht. U mag een woordenboek gebruiken.

Kies één van de thema’s. Beantwoord minstens twee van de drie gestelde vragen. Gebruik in de tekst eigen formuleringen en zinswendingen. Woorden uit de tekst kunt u uiteraard gebruiken. Zinnen die letterlijk zijn overgenomen uit de opdracht, worden echter niet meegeteld in de beoordeling.

Er worden bij de tekst 6 woorden gegeven. U dient er minimaal 3 op logische wijze in uw tekst te verwerken.

Schrijf de tekst eerst in kladversie, daarna in een netversie.
Gebruik witregels om de alinea's van elkaar te onderscheiden.

Tijd
U hebt 2 uur de tijd voor deze schrijfopdracht.

Beoordeling
De beoordeling van uw tekst is absoluut niet gericht op de inhoud van uw mening. Uw tekst wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 • verwerking van de vragen bij het thema
 • opbouw (alinea-indeling, structuurwoorden)
 • grammaticale correctheid
 • woordkeus
 • spelling
 • interpunctie

 

U dient om 10:00 uur aanwezig te zijn op de KTV-trainingslocatie.

Datum: 14 jan. 2019
 • 150,- (excl. BTW)

Opties bij deze cursus

 • Schrijftoets: + € 75,00