Examentraining voor tolktoets

Tijdens deze examentraining leggen de deelnemers (max. 5 kandidaten) allemaal een proefexamen af voor de onderdelen à vue tolken, consecutief tolken en gesprekstolken. De training wordt begeleid door een examinator en een assessmentacteur. Deze examentraining biedt je houvast, ervaring en een indicatie of je klaar bent om deel te nemen aan de integrale tolktoets of de tolkvaardighedentoets.

Veel toetskandidaten zijn ontzettend zenuwachtig voor de integrale tolktoets of tolkvaardighedentoets. Dit is logisch: het is een pittig examen waarin veel van de kandidaat wordt vereist. Vooraf een keer een proefexamen afleggen kan helpen om steviger in je schoenen te staan. Je krijgt een indruk hoe het is om een examencommissie voor je te hebben, wat voor taalniveau er van je gevraagd wordt, welke soort teksten er gebruikt worden en hoe het rollenspel geacteerd wordt. Je krijgt feedback van de examinator alsmede door de aanwezige collega's. Hierdoor leer je hoe de assessoren naar je kijken en je beoordelen tijdens het assessment.

Tijdens de examentraining tolkt elke deelnemer drie onderdelen van de toets:

 • À vue tolken
  • vreemde taal > Nederlands; óf
  • Nederlands > Nederlands (indien je aangemeld staat voor de tolkvaardighedentoets en er in jouw vreemde taal geen tekst beschikbaar is).
 • Rollenspel
  • Nederlands < > Nederlands (indien je aangemeld staat voor de tolkvaardighedentoets of wanneer er geen medekandidaten* van dezelfde vreemde taal aanwezig zijn in de training); óf
  • Nederlands < > vreemde taal (indien je aangemeld bent voor een Integrale tolktoets en er een medekandidaat* aanwezig is die dezelfde taal spreken).

 • Consecutief tolken
  • Nederlands > Nederlands. 

* Als er geen medekandidaat aanwezig is die jouw vreemde taal spreekt, mag je ook een vriend, familielid of collega meenemen naar de training)

 

De gebruikte toetsmaterialen tijdens de examentraining zijn geen echte toetsmaterialen, maar lijken hier qua stijl en niveau wel op. Tijdens de Examentraining wordt er vooral gekeken naar:

 • jouw notatietetechniek bij het rollenspel en consecutief tolken;
 • het toepassen van de gedragscode bij het rollenspel;
 • het vloeiend kunnen lezen van de vreemde taal en het tolken van de vreemde taal naar het Nederlands bij het à vue tolken;
 • de getrouwheid van de vertolking bij alle toetsonderdelen;
 • jouw Nederlandse taalvaardigheid (de vreemde taal wordt niet getoetst!).


Opnames

Er wordt een opname gemaakt van jouw proefexamen. Deze opname wordt je binnen één week na de training via een bericht van We Transfer toegestuurd.

Lesschema

De planning van de dag is afhankelijk van het aantal deelnemers:

 • 9:30 – 10:15 Plenair
 • 10:30 – 11:30 Kandidaat 1
 • 11:45 – 12:45 Kandidaat 2
 • 13:30 – 14:30 Kandidaat 3
 • 14:45 – 15:45 Kandidaat 4
 • 16:00 – 17:00 Kandidaat 5

Leerdoelen

De toetskandidaat heeft na de Examentraining een goed beeld wat de tolktoets inhoudt en hoe hij de benodigde tolkcompetenties beheerst. 

Relevantie

De toetskandidaat weet na de Examentraining of hij de toets succesvol af kan leggen.  

Leesopdracht

In jouw KTV-account vind je in de map 'Cursussen' een document genaamd 'Reader'. Lees dit alsjeblieft voor de training goed door.

Ana Dekker

“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

 

Marijke Roelofsen 
Marijke groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

LOCATIE:

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk
Routebeschrijving

 PRAKTISCHE INFORMATIE:
 • Maximaal 5 toetskandidaten
 • Catering bij de prijs inbegrepen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er wel of geen lunch verzorgd.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De training start om 9:30 uur en eindigt uiterlijk om 17:00 uur. Naarmate het aantal deelnemers kleiner is, kan de training vroeger zijn afgelopen.
 • Binnen een week na de training ontvang je de opnames van jouw proefexamen via een bericht van WeTransfer.
 
 

"Heel duidelijke feedback"

"Zeker veel van geleerd"

"Super goed!"

"Alles was nuttig en leerzaam."

 

Datum: 18 apr. 2024
 • van 10:00 tot 16:15
 • 395,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt