Engels voor gevorderden (B2 > C1)

From B2 to C1 in Thirteen Sessions: An Intensive English Course

Climb from the intermediate plateau to a higher level! 13 full days of English training.

At first, English seems such an easy language to learn. It does not have some of the grammatical features, such as grammatical gender or cases, that make other languages difficult to learn. And its lexicon is partly Germanic, partly Romance, which makes it easy for native speakers of Dutch and German, but also Spanish or Italian, to build a working vocabulary. However, there is a problem that almost every language learner faces, sooner or later. It is called the intermediate plateau, a period of time when your learning seems to stagnate and you have to put in a lot of study to make only little progress. This can be very demotivating, and we know that motivation is crucial to learning.

The purpose of From B2 to C1 in Thirteen Sessions is to help you climb from the intermediate plateau to a higher level, such that you have the knowledge and skills needed to start training as a professional language user, for instance a translator or interpreter. In the course, we work together to improve your reading, listening, writing and speaking, by providing you with the necessary tools such as practice in vocabulary, English usage (grammar, spelling, and punctuation), and pronunciation.

According to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), progressing from the upper-intermediate to advanced level takes a lot of effort: approximately 200 hours of study. At home, you will need to find the time to practise what you have learnt and prepare for what you are going to learn. But you are not alone. During the ten intensive study days at KTV, we will monitor your progress and practise those skills in particular that are difficult to master through self-study. More importantly, meeting with your tutors, but also with your fellow students, will motivate you to push on. Goodbye intermediate plateau!

Lesschema

From B2 to C1 in Thirteen Sessions consists of 13 days of training. In the morning session, we discuss the reading, writing and English usage assignments that you have prepared as homework. Our afternoons are devoted to listening, pronunciation and speaking.

Leerdoelen

At the end of this course, your command of English will have progressed from CEFR level B2 to C1 (click here for information on the levels: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale). This means that you are ready to enter an interpreting or translation course in English in preparation for entry in the Register of Sworn Interpreters and Translators (RBTV).

Voertaal

English

Instapniveau

To participate in the course, your proficiency in English needs to be at CEFR level B2.

NB: Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet eerst een entreetoets worden afgelegd op basis waarvan wordt beoordeeld of jouw niveau van het Engels voldoende is.
Je boekt deze entreetoets:
- voor de geplande datum 9 februari via deze pagina
- op afspraak via deze pagina

Schrijfopdracht

Tijdens de cursus krijgen deelnemers verschillende schrijfopdrachten.

Tony Foster was born in Brisbane, Australia, in 1966. After secondary school he studied English (specializing in Historical Linguistics and Medieval Literature) and Law (specializing in Comparative Private Law). Foster has been employed by the University of Leiden since 1990, teaching English Language, Legal English and Applied Linguistics at the Leiden University Language Centre (until 2002) and the Department of English. He has also worked as an in-house translator and interpreter.

In addition, he teaches the Legal Translation (Dutch/English) and Comparative Criminal Law courses for the Stichting Instituut voor Gerechtstolken en –Vertalers (SIGV). His research interests are Historical Linguistics, Legal Lexicography, and the teaching of Legal EngLish.

Martijn Lemmen studeerde tijdens zijn bachelor Engelse Taal en Cultuur aan Universiteit Leiden. Daarna studeerde hij daar de MA-opleiding Translation in Theory and Practice, met als specialisatie Legal Translation. Na zijn MA werd hij docent Taalvaardigheid aan dezelfde universiteit, waar hij nu ook bezig is met zijn dissertatie over de ambiguïteit van modale werkwoorden.

NB: Er zal aan deze cursus nog een derde docent worden toegevoegd. De profielbeschrijving van deze docent volgt op een later moment.

Trainingsdag 1 15 mrt. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 2 22 mrt. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 3 5 apr. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 4 12 apr. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 5 19 apr. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 6 26 apr. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 7 17 mei 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 8 24 mei 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 9 31 mei 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 10 7 jun. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 11 14 jun. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 12 21 jun. 2024 09:30u. - 15:15u.
Trainingsdag 13 28 jun. 2024 09:30u. - 15:15u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taalniveau bij aanvang:
  • Het is belangrijk dat jouw taalbeheersingsniveau zich bij aanvang daadwerkelijk op B2-niveau bevindt. Slagen voor een Staatsexamen II is daarvoor niet altijd een realistische aanwijzing.

 • Dagindeling
  • Je bent alle lesdagen vanaf 9:00 uur welkom bij KTV. Het programma start om 9:30 uur en eindigt om 15:15 uur.

 • Huiswerk
  • Je moet rekenen op ongeveer acht uur zelfstudie per week.

 • Betaling in termijnen
  • Je kunt de cursus - in overleg - in termijnen betalen, waarbij de volledige betaling voor de laatste lesdag moet zijn gedaan.
  • Indien je voor deze optie kiest, neem je eerst contact op met de administratie (administratie@ktv-kennisnet.nl).

 • Maximaal 12 deelnemers

 

NB: Aan het eind van de cursus brengen de docenten een advies uit over jouw eindniveau en beoordelen of jij het vereiste eindprofiel hebt om een KTV-vertaal- of taaltoets af te leggen.

 • Voor vertalers geldt – in het geval van een positief advies – dat ze na de cursus de proefexamens en vertaaltoets Nederlands > Engels kunnen boeken.
 • Voor tolken geldt - in het geval van een positief advies – dat ze na de cursus de taaltoets C1 Engels voor tolken kunnen boeken.
 • Voor alle andere cursisten gelden deze opties natuurlijk ook.

 

In alle trainingen die KTV Toetsing aanbiedt, worden de deelnemers voorbereid op de eindtoets van het toetstraject waarvoor zij ingeschreven staan. De trainingen richten zich op de kennis en vaardigheden die getoetst gaan worden en bieden de kandidaat handvaten om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Alle toetsen mogen door iedere burger die dat wil, afgelegd worden. Voor sommige toetstrajecten geldt dat er eerst een intake afgelegd moet worden waaruit blijkt dat dat het taalbeheersingsniveau van de kandidaat op het vereiste niveau ligt (minimaal ERK-niveau B2).

Kandidaten die slagen voor een toets van KTV Toetsing verbeteren hun arbeidsmarktpositie als volgt:

In geval van de tolk- en vertaaltoetsen wordt de deelnemer specifiek inzetbaar als tolk of vertaler binnen de overheidssector (t.b.v. de afnameplichtige overheidsorganisaties en aanverwante afnameplichtige organisaties en dienstverleners) alsook binnen de private markt. De afnameplichtige organisaties besteden hun tolk- en vertaaldiensten aan en grote bemiddelaars schrijven hierop in. Een eis bij de meeste aanbestedingen is dat bemiddelaars tolken op C1-niveau inzetten. Als dit niet lukt, mogen ze een B2-tolk kiezen. Vertalers werken minimaal op C1-niveau.

In geval van de taaltoetsen wordt de inzetbaarheid van de deelnemer in bredere zin vergroot, omdat een bewijs van taalvaardigheid op B2- of C1-niveau de inzetbaarheid van een burger binnen de gehele arbeidsmarkt vergroot.

Wat bereik je met welke toets?

 • Integrale tolktoetsen op niveau B2: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) op B2-niveau. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke tolkenregister en vindbaar voor afnemers.
 • Integrale tolktoetsen op niveau C1: burgers die slagen voor deze toets kunnen opgenomen worden in het Rbtv op C1-niveau. Wanneer je als tolk op C1-niveau ingeschreven staat, ben je beter inzetbaar in de markt.
 • Tolkvaardighedentoetsen: burgers die reeds over hbo- of wo-diploma’s beschikken waarmee zij hun taalvaardigheid van twee werktalen kunnen aantonen, kunnen door middel van deze toets toegelaten worden tot het Rbtv en inzetbaar worden binnen de tolkenbranche.
 • Vertaaltoetsen: burgers die zich wensen om te scholen tot vertaler, kunnen door middel van deze toetsen een competentiebewijs behalen waarmee zij in het Rbtv ingeschreven worden en beëdigd door de rechtbank. Hiermee worden zij zichtbaar in het landelijke vertalersregister en vindbaar voor afnemers.
 • Taaltoetsen Nederlands op B2- en C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij het Nederlands op B2- of C1-niveau beheersen.
 • Taaltoetsen vreemde taal op C1-niveau: burgers die deze toetsen afleggen, kunnen bij het Bureau Wbtv – maar uiteraard ook bij potentiële werkgevers – aantonen dat zij een vreemde taal op C1-niveau beheersen.
Engels
Startdatum: 15 mrt. 2024
 • van 09:30 tot 15:15
 • 1.495,- (excl. BTW)
 • Nijkerk